Hơn 4.260 phương tiện của Vĩnh Phúc chuyển sang biển số màu vàng

Tất cả các xe kinh doanh dịch vụ vận tải đều phải đổi sang biển vàng theo quy định.
(PLVN) - Triển khai thực hiện Thông tư số 58 của Bộ Công an về quy định cấp, thu hồi đăng ký, biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thời gian qua, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đã chủ động phối hợp với Sở Giao thông vận tải và các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tạo điều kiện thuận lợi để chủ phương tiện thực hiện việc cấp, đổi biển số từ màu trắng sang màu vàng.

Hải Dương triển khai cấp, đổi biển vàng cho xe kinh doanh vận tải

Hải Dương triển khai cấp, đổi biển vàng cho xe kinh doanh vận tải
(PLVN) - Từ ngày 01/8, Đội đăng ký quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hải Dương, ngoài việc tiếp tục thực hiện đăng ký xe cho người dân theo quy định, đã tăng cường cán bộ chiến sĩ tiếp dân để hướng dẫn, làm thủ tục cấp, đổi biển số của những xe kinh doanh vận tải từ biển nền trắng sang biển nền màu vàng.