Tạo đột phá trên tất cả các lĩnh vực để Thái Bình sớm vươn lên tầm phát triển mới

Hình ảnh tại phiên họp.
(PLVN) - Sáng nay (9/12), tại Trung tâm hội nghị tỉnh Thái Bình, HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026 khai mạc trọng thể Kỳ họp thứ ba nhằm đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, thảo luận mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022; đồng thời xem xét, quyết định theo thẩm quyền nhiều vấn đề quan trọng.