Bí thư tỉnh Hà Tĩnh chia sẻ "bí quyết" thu hút đầu tư

 “Ngoài các ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thuế theo quy định của Chính phủ, các doanh nghiệp khi đầu tư vào Hà Tĩnh còn được hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông từ trục đường chính đến hàng rào của dự án, một phần kinh phí xây dựng đường điện và một phần chi phí giải phóng mặt bằng”, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh cho biết về một trong các giải pháp thu hút đầu tư vào tỉnh nhà.

“Ngoài các ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thuế theo quy định của Chính phủ, các doanh nghiệp khi đầu tư vào Hà Tĩnh còn được hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông từ trục đường chính đến hàng rào của dự án, một phần kinh phí xây dựng đường điện và một phần chi phí giải phóng mặt bằng”, ông Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh cho biết về một trong các giải pháp thu hút đầu tư vào tỉnh nhà.

Ông Nguyễn Thanh Bình (Ngoài cùng bên trái)
Ông Nguyễn Thanh Bình (Ngoài cùng bên trái)
Huy động tổng hợp các nguồn lực

Thời gian qua, Hà Tĩnh đã trở thành tỉnh thu hút đầu tư vào tốp dẫn đầu cả nước, nhiều công trình, dự án đã được triển khai, ông có thể chia sẻ bí quyết của địa phương?

Trong những năm qua, Hà Tĩnh đã chú trọng thực hiện các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp (DN) triển khai dự án, tập trung vào ba mảng chủ yếu.

Một là, Tỉnh tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với thực hiện tốt công tác đơn giản hóa các thủ tục hành chính, thường xuyên tiến hành rà soát, điều chỉnh hệ thống các thủ tục hành chính và quy trình tiếp nhận, xử lý hồ sơ cho các DN theo hướng đơn giản hóa và rút ngắn thời gian.

Trong đó, tập trung vào hai khâu chủ yếu là cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư qua trung tâm giao dịch “một cửa liên thông”. Hà Tĩnh đã tổ chức nhiều hội nghị xúc tiến đầu tư trong nước và quốc tế như: Hội nghị xúc tiến đầu tư tại TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Lào, Thái Lan... và Hội nghị xúc tiến đầu tư về nguồn nhân lực tại Hà Tĩnh.

Hai là, tập trung huy động tổng hợp các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội. Trong những năm vừa qua, tổng vốn ngân sách đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh tăng bình quân trên 25%/năm. Trong đó đã ưu tiên đầu tư cho các vùng kinh tế trọng điểm như TP.Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, các khu, cụm công nghiệp tập trung... Đến nay, các công trình hạ tầng thiết yếu như giao thông, cấp điện, cấp thoát nước và hạ tầng bưu chính viễn thông đã cơ bản đáp ứng yêu cầu của các nhà đầu tư.

Ba là, tập trung xây dựng hệ thống các cơ chế, chính sách khuyến khích, ưu đãi phát triển công nghiệp trong phạm vi cho phép của Chính phủ, nhất là đối với các DN triển khai đầu tư trên địa bàn. Tỉnh đã ban hành Quyết định số 30/2007/QĐ-UBND về việc ban hành quy định một số chính sách khuyến khích, hỗ trợ phát triển DN trên địa bàn tỉnh.

Ngoài các ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và thuế theo quy định của Chính phủ được áp dụng ở mức tối đa, Tỉnh cũng có nhiều chính sách ưu đãi đặc thù. Các DN được hỗ trợ kinh phí làm đường giao thông từ trục đường chính đến hàng rào của dự án, một phần kinh phí xây dựng đường điện và một phần chi phí giải phóng mặt bằng. DN thuộc các thành phần kinh tế đóng trên địa bàn bàn tỉnh Hà Tĩnh hoàn thành vượt mức kế hoạch thuế thu nhập DN tỉnh giao hằng năm được trích hỗ trợ lại một phần số nộp vượt. Ngoài ra, các DN cũng được hỗ trợ chi phí đào tạo, chi phí nghiên cứu khi phát triển sản phẩm mới, thị trường mới hoặc ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong sản xuất, kinh doanh.

Các DN đầu tư trong địa bàn Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo được áp dụng các mức ưu đãi về thuế, tiền thuê đất và được bàn giao mặt bằng sạch đã được xây dựng các công trình hạ tầng đến hàng rào theo tiến độ thực hiện của dự án.

Phát triển: Phải bền vững

Đi kèm với sự thu hút đầu tư, phát triển kinh tế thường nảy sinh những vấn đề xã hội bức xúc, tác động tới đời sống nhân dân, xin ông cho biết Hà Tĩnh đã và đang có giải pháp nào để đảm bảo an sinh xã hội, hạn chế khiếu nại, tố cáo?

Với mục tiêu phát triển bền vững, bên cạnh tập trung phát triển kinh tế, Hà Tĩnh luôn chú trọng công tác đảm bảo an sinh xã hội. Trong đó, Tỉnh đặc biệt quan tâm phát triển giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao về giáo dục của xã hội; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và thực hiện các chương trình, mục tiêu quốc gia về y tế, dân số, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm; thực hiện nghiêm túc các quy định của Đảng và Nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là đối với các DN ngoài quốc doanh.

Triển khai có hiệu quả các chính sách và giải pháp xóa đói, giảm nghèo bền vững; hỗ trợ lãi suất, cho vay tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và học sinh, sinh viên; hỗ trợ ngân sách và nguồn tín dụng ưu đãi cho hộ nghèo làm nhà ở theo Quyết định 167/QĐ/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đảm bảo thực hiện tốt chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, các đối tượng bảo trợ xã hội, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện.

Ông Nguyễn Thanh Bình
Ông Nguyễn Thanh Bình
Đối với nhân dân ở các vùng bị thu hồi đất để triển khai các công trình, dự án, Tỉnh đã có chính sách hỗ trợ lương thực trong thời gian đầu chuyển đến khu tái định cư, trích một phần ngân sách hỗ trợ người dân đi học nghề. Đồng thời yêu cầu các nhà đầu tư cam kết khi đi vào hoạt động phải ưu tiên nhận con em vùng bị thu hồi đất vào làm việc.

Chú trọng an sinh xã hội

Xin ông cho biết các giải pháp của Hà Tĩnh trong triển khai thực hiện Nghị quyết 11 của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội? Nghị quyết tác động thế nào tới đời sống của nhân dân trong tỉnh?

Ngay sau khi Nghị quyết 11 được ban hành, Tỉnh đã tập trung chỉ đạo tổ chức quán triệt, tuyên truyền, vận động nên hầu hết các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đều nhận thức đúng, đồng tình cao và tích cực triển khai thực hiện các chủ trương của Chính phủ, của Tỉnh.

Tỉnh ủy đã chỉ đạo UBND tỉnh ban hành Chương trình hành động triển khai Nghị quyết với tinh thần chỉ đạo tập trung, nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương, triển khai đồng bộ các giải pháp, bao gồm: Kiểm soát lạm phát, bảo đảm ổn định thị trường; đẩy mạnh tiết kiệm, chống lãng phí, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách Nhà nước, nhất là trong chi thường xuyên và chi đầu tư phát triển; huy động mọi nguồn lực, tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác khắc phục hậu quả lũ lụt, tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh; tổ chức các biện pháp hỗ trợ an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân và bảo đảm cung ứng điện cho sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân; phân công các sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh phối hợp với các ngành và UBND các địa phương triển khai thực hiện, định kỳ hằng tháng, hằng quý kiểm điểm kết quả và báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và UBND tỉnh.     

Xin trân trọng cảm ơn Bí thư!

Trong những năm vừa qua, tổng vốn ngân sách đầu tư cho kết cấu hạ tầng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh tăng bình quân trên 25%/năm. Trong đó đã ưu tiên đầu tư cho các vùng kinh tế trọng điểm như TP.Hà Tĩnh, Khu kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu treo, các khu, cụm công nghiệp tập trung...

Đến nay, Hà Tĩnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 133 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 200 ngàn tỷ đồng. Một số dự án lớn có vai trò quan trọng đối với sự phát triển kinh tế Hà Tĩnh đã khởi công, đang đẩy nhanh  tiến độ, như: Khu liên hợp gang thép và Cảng Sơn Dương với số vốn đầu tư gần 8 tỷ USD; Dự án Khai thác mỏ sắt Thạch Khê có trữ lượng 544 triệu tấn quặng, dự kiến đến đầu năm 2012 sẽ có sản phẩm quặng sắt; Trung tâm Điện lực Vũng Áng với 4 nhà máy nhiệt điện, tổng công suất 4.800MW (Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng I khởi công từ cuối tháng 8 năm 2009, dự kiến Tổ I phát điện vào Quý II/2012); Tổng kho Xăng dầu và Khí hóa lỏng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, công suất 110.000 m3 đã hòan thành đi vào hoạt động; Dự án Khu du lịch dịch vụ Hồ Tàu Voi của Cty TNHH Polaris katy Việt Nam; Dự án Khu liên hợp công nghiệp - dịch vụ - đô thị Vũng Áng của Cty Luster Development Ltd; Dự án thủy lợi đa mục tiêu Ngàn Trươi - Cẩm Trang dung tích hồ chứa 800 triệu m3 nước và Nhà máy thủy điện công suất 16MW... Ngoài ra, Tập đoàn Fomosa đã được Chính phủ cho phép nghiên cứu, lập dự án đầu tư Nhà máy Lọc hóa dầu công suất 16 triệu tấn/năm, tổng mức đầu tư trên 12 tỷ USD...

Hồng Thúy - Văn Thành

Đọc thêm

3 việc Tây Nguyên có thể làm ngay để bứt phá

3 việc Tây Nguyên có thể làm ngay để bứt phá
(PLVN) - Kết nối giao thông, liên kết phát triển du lịch và chia sẻ thu hút đầu tư là 3 việc các tỉnh Tây Nguyên có thể làm ngay để bứt phá, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Chủ tịch Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên gợi mở tại Hội nghị  Hội đồng điều phối vùng Tây Nguyên lần thứ 3 diễn ra chiều 23/6.

Thủ tướng Chính phủ: Không để học sinh phải bỏ thi tốt nghiệp THPT vì khó khăn kinh tế

Ảnh minh họa.
(PLVN) -  Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu các địa phương hỗ trợ thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT với phương châm không để học sinh nào phải bỏ thi vì khó khăn về kinh tế, đi lại đặc biệt là các em đồng bào dân tộc thiểu số, gia đình chính sách, vùng sâu, vùng xa , các vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai ...

Chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Nga Putin tạo xung lực mới cho hợp tác nhiều mặt

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin hội đàm. Ảnh: Trí Dũng/TTXVN
(PLVN) - Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn cho biết, chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam của Tổng thống Vladimir Putin đã tạo xung lực mới cho hợp tác nhiều mặt Việt - Nga. Thông qua Tuyên bố chung, 11 văn kiện hợp tác được ký kết và các cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, hai bên đã nhất trí về những định hướng lớn nhằm làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga.

Bảo đảm chặt chẽ, rõ ràng trong định giá đất

Hình minh họa. (Ảnh: VGP)
(PLVN) -  Ngày 21/6, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp rà soát, hoàn thiện dự thảo Nghị định quy định về giá đất. Theo báo cáo tại cuộc họp, Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN&MT) đề xuất bỏ quy định về cấp chứng chỉ định giá đất để giảm bớt thủ tục hành chính, chi phí tuân thủ. Đồng thời quy định rõ các điều kiện của cá nhân được hành nghề tư vấn xác định giá đất, điều kiện của cơ sở đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ về giá đất.

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn cho Kỳ thi tốt nghiệp THPT
Chiều 21/6, chủ trì cuộc họp với các bộ, ngành về công tác chuẩn bị, tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2024, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đánh giá cao công tác chuẩn bị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các bộ, ngành, cơ quan liên quan; nêu rõ, đây là kỳ thi đặc biệt quan trọng khi cả xã hội đều quan tâm đến giáo dục, thi cử.

Ra mắt cuốn sách 'Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc' của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Các đồng chí lãnh đạo dự Lễ ra mắt sách. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN
Chiều 21/6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật phối hợp tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Cần thiết tách vụ án hình sự có người chưa thành niên phạm tội để giải quyết độc lập

Quang cảnh phiên họp.
(PLVN) - Sáng 21/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật Tư pháp người chưa thành niên. Tại phiên họp, nhiều đại biểu thể hiện quan điểm tán thành với quy định tách án hình sự với người chưa thành niên phạm tội nhằm đáp ứng những quy định tiến bộ, nhân văn của dự thảo Luật.

Phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân: Sứ mệnh chưa bao giờ thay đổi của Báo chí Cách mạng Việt Nam

Nhà báo Lê Quốc Minh trình bày tham luận trong một Hội thảo.
(PLVN) -  "...Qua thời gian và biến động, gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng sứ mệnh của Báo chí Cách mạng Việt Nam (BCCMVN) chưa bao giờ thay đổi. Đó là phải phụng sự Tổ quốc, phụng sự Nhân dân, phải tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, cung cấp thông tin tri thức cho người dân để phục vụ cuộc sống và sự phát triển của Tổ quốc", Nhà báo Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định.