Bí thư thành ủy Đà Nẵng: Đội ngũ cán bộ phải có năng lực, trong sạch, được lòng dân

Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.
Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng.
(PLVN) - Đó là chia sẻ của Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng trong cuộc trò chuyện đầu năm mới với PLVN.

“Phép thử” tăng trưởng âm sau 20 năm

Lần đầu sau 20 năm Đà Nẵng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, kinh tế thành phố tăng trưởng âm, kéo giảm tăng trưởng của cả nhiệm kỳ 2020-2025. Là Bí thư Thành ủy trong giai đoạn này, ông có thể chia sẻ gì về kết quả trên? 

- Lần đầu tiên sau 20 năm Đà Nẵng trở thành đơn vị hành chính trực thuộc Trung ương, Đà Nẵng tăng trưởng âm do chịu nhiều ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh và bão lũ… Theo tôi, đây thật sự là “phép thử” lớn về năng lực lãnh đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp của thành phố. Nếu không có cách nghĩ và cách làm mới, cũng như tinh thần thực thi nhiệm vụ một cách quyết liệt, Đà Nẵng sẽ khó có sự phục hồi và phát triển trong những năm tới.

Vì vậy, một trong những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm của nhiệm kỳ 2020-2025 là thực hiện đồng bộ các giải pháp khắc phục ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, sớm khôi phục đà tăng trưởng kinh tế - xã hội của thành phố; đẩy nhanh và thực hiện có hiệu quả tiến trình tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trọng tâm là phát triển mạnh công nghiệp công nghệ cao và công nghệ thông tin, gắn với đẩy nhanh xây dựng đô thị khởi nghiệp sáng tạo, thành phố thông minh…

Trước mắt, thành phố thực hiện tốt biện pháp hỗ trợ cần thiết cho doanh nghiệp, người nghèo, đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, nhất là chế độ, chính sách về bảo hiểm xã hội, giải quyết việc làm cho người lao động thất nghiệp; tập trung hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, mở rộng thị trường tiêu thụ, đẩy mạnh xuất khẩu, khuyến khích tiêu dùng nội địa.

Tăng cường các hoạt động, hình thức xúc tiến đầu tư trong nước và nước ngoài; quyết tâm tháo gỡ khó khăn, khơi thông các nguồn lực đầu tư, nhất là đối với các dự án quy mô lớn đang có vướng mắc, chậm triển khai trong nhiều năm, các dự án liên quan đến kết luận thanh tra, kiểm toán, bản án đã có hiệu lực pháp luật. 

Thành phố tạo điều kiện thúc đẩy doanh nghiệp tiếp tục đầu tư, khởi công dự án, tăng thu ngân sách, tạo môi trường lành mạnh cho sự phát triển bền vững; Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp tái cơ cấu và khôi phục hoạt động du lịch; Chuẩn bị các sản phẩm du lịch mới và triển khai khôi phục thị trường quốc tế khi được Chính phủ cho phép hoạt động các đường bay thương mại quốc tế sau đại dịch Covid-19. 

Đồng thời, thành phố tập trung đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và thi công các dự án trọng điểm, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, tạo tác động lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội. Giai đoạn 2021-2025, phấn đấu vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn đạt 260-270 nghìn tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước đạt 53-60 nghìn tỷ đồng, chiếm 20-22%; hoàn thành 100% kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công hằng năm. 

Giai đoạn 2020 – 2025, Đà Nẵng tập trung sớm khôi phục đà tăng trưởng của thành phố.
Giai đoạn 2020 – 2025, Đà Nẵng tập trung sớm khôi phục đà tăng trưởng của thành phố. 

Việc thí điểm mô hình chính quyền đô thị và các cơ chế, chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển Đà nẵng theo Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội đang được cả nước quan tâm. Thành ủy đã có chỉ đạo như thế nào, thưa ông? 

- Ngày 19/6/2020, Quốc hội thông qua Nghị quyết số 119/2020/QH14 về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. 

Đây là Nghị quyết có ý nghĩa rất quan trọng đối với sự phát triển của thành phố trong giai đoạn mới. Mô hình chính quyền đô thị mà Đà Nẵng được phép thí điểm tổ chức là mô hình 1 cấp chính quyền địa phương ở cấp thành phố và 2 cấp hành chính là quận và phường. Chính quyền thành phố được tổ chức gồm HĐND và UBND. Chính quyền địa phương ở các quận thuộc thành phố là UBND quận, không tổ chức HĐND quận; là cơ quan hành chính nhà nước ở quận, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Nghị quyết này và theo phân cấp, ủy quyền của UBND, Chủ tịch UBND thành phố.

Thực hiện điều này, Đà Nẵng cần thực hiện tốt những yêu cầu sau: Thứ nhất, bộ máy được tổ chức tinh gọn nhưng phải đảm bảo hiệu lực, hiệu quả và tính thông suốt từ thành phố đến cơ sở. Thứ hai, là cơ chế vận hành phù hợp với đặc thù quản lý đô thị nhỏ, gọn của Đà Nẵng. Thứ ba, phải làm tốt việc phân cấp, ủy quyền giữa thành phố với quận, phường. Đồng thời đảm bảo vai trò lãnh đạo của cấp ủy đảng, phát huy được trách nhiệm của chính quyền thành phố và 2 cấp hành chính quận, phường, đặc biệt là phải đảm bảo cơ chế giám sát quyền lực khi TP Đà Nẵng không tổ chức HĐND ở quận, phường.

Để hiện thực hóa nhiệm vụ đó, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng đã ban hành Chỉ thị số 41-CT/TU ngày 10/8/2020 về lãnh đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/2020/QH14 của Quốc hội về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Đà Nẵng. Trong đó, đặc biệt chú trọng đến lĩnh vực tổ chức xây dựng Đảng. UBND Đà Nẵng đang chủ động phối hợp với bộ, ngành Trung ương xây dựng, trình Chính phủ ban hành và triển khai hiệu quả, đồng bộ các văn bản quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Nghị quyết 119.

Thực hiện mô hình chính quyền đô thị là cần thiết để Đà Nẵng tiếp tục phát triển nhanh, bền vững, xứng đáng là động lực phát triển kinh tế - xã hội, có sức thu hút và lan tỏa lớn ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung, đóng góp lớn hơn vào sự phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách chung của cả nước như mục tiêu tại Nghị quyết số 43-NQ/TW ngày 24/01/2019 của Bộ Chính trị đã đặt ra.

 

“Tránh tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm mà không dám làm”

Ông Nguyễn Văn Quảng (51 tuổi, quê Hải Phòng) có bằng tiến sĩ. Từ năm 2012, ông Quảng làm Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hải Phòng. Tháng 9/2014, ông được bổ nhiệm Vụ trưởng Vụ kiểm sát việc giải quyết các vụ án dân sự Viện kiểm sát nhân dân Tối cao. 

Tháng 5/2015, ông Quảng làm Viện trưởng Viện Thực hành quyền công tố và kiểm sát xét xử phúc thẩm Viện kiểm sát nhân dân Tối cao tại TP HCM. Khi Viện kiểm sát nhân dân Cấp cao tại TP HCM thành lập, ông Quảng làm Viện trưởng. 

Tháng 6/2017, ông chuyển sang làm Vụ trưởng Vụ Thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra án kinh tế (Vụ 3), Viện kiểm sát nhân dân Tối cao. Tháng 9/2018, ông giữ chức Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân Tối cao.  

Ngày 31/12, ông được điều động làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng thay ông Võ Công Trí nghỉ hưu theo chế độ, nay ông là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Ông có gặp thách thức nào khi là Bí thư Thành ủy Đà Nẵng nhưng không phải người địa phương?

- Tôi có một lợi thế hơn là từ ngày 31/12/2019 đã được phân công về làm Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng. Như vậy cho đến thời điểm chính thức giữ cương vị Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, tôi cũng đã gắn bó được một thời gian dài tại vùng đất này.

Bằng cái nhìn của người không phải người địa phương nên từ những ngày đầu về Đà Nẵng công tác, tôi luôn phải tìm hiểu kỹ, khám phá vùng đất mới, để từ đó có cái nhìn mới, phát hiện mới ở những điều tưởng chừng quá quen thuộc và đôi khi bị bỏ qua với người sở tại.

Về tâm lý khó khăn chung, với những người mới thường dễ bị chi phối bởi ý kiến của những người tiếp xúc đầu tiên. Vì thế, tôi tự yêu cầu mình, luôn giữ tâm thế bao quát rộng, ghi nhận nhiều kênh thông tin khác nhau và đưa phán quyết từ tập hợp mọi góc nhìn để mỗi việc đều “thấu tình, đạt lý”.

Thời gian qua, nhiều cán bộ, lãnh đạo của TP Đà Nẵng bị kỷ luật nặng, bị cách chức do những sai phạm trong công tác quản lý, điều hành liên quan đến đất đai. Ngoài ra, như tôi đã chia sẻ ở trên, một số mục tiêu kinh tế của thành phố không đạt được do dịch bệnh và bão lũ. Lần đầu tiên sau hơn 20 năm, Đà Nẵng thành thành phố trực thuộc Trung ương ghi nhận kinh tế tăng trưởng âm… Và tôi cũng như lãnh đạo Đà Nẵng xác định, có sai sót, phải chủ động khắc phục một cách tích cực, tuyệt đối tránh tâm lý sợ sai, sợ trách nhiệm mà không dám làm. Coi những khó khăn cũ là bài học để quyết tâm đổi mới, vươn lên trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ của cả nhiệm kỳ. 

Ngoài ra, tôi cũng cho rằng, cán bộ là gốc của mọi vấn đề, do đó một trong những nhiệm vụ mà tôi cùng tập thể Thành ủy rất chú ý là tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trong sạch, vững mạnh, được lòng tin của nhân dân. “Khi nhân dân đã ủng hộ, mọi thứ sẽ thành công”!

Xin cảm ơn ông!

Đọc thêm

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Đại sứ quán và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Lào
Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chương trình chuyến thăm cấp Nhà nước tới CHDCND Lào, sáng 12/7, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến thăm cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ hơn 100 bà con là đại diện các tổ chức hội đoàn, doanh nghiệp người Việt tại Lào.

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Càng khó khăn thì càng phải thi đua

Thủ tướng Phạm Minh Chính: Càng khó khăn thì càng phải thi đua
Sáng 12/7, tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương chủ trì Phiên họp lần thứ 8, nhiệm kỳ 2021-2026 của Hội đồng để đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm, triển khai các nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; xem xét, quyết định phát động đợt thi đua cao điểm 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc và một số vấn đề quan trọng khác.

Báo Pháp luật Việt Nam để lại nhiều dấu ấn, hiệu ứng tốt

Đại biểu Đỗ Đức Hiển phát biểu tại hội trường Quốc hội. (Ảnh: Quochoi.vn)
(PLVN) - Đại biểu Quốc hội Đỗ Đức Hiển - Ủy viên Thường trực Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khẳng định, Báo Pháp luật Việt Nam đã thực hiện ngày càng tốt hơn chức năng “cầu nối”, là nguồn cung cấp chất liệu từ cuộc sống đến với Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, người có thẩm quyền, trong đó có các đại biểu Quốc hội, góp phần tăng cường năng lực phản ứng chính sách.

Tự hào góp sức mình trong công cuộc phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Loạt bài Kiểm soát quyền lực trong các cơ quan phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Báo PLVN đã giành Giải A Giải Búa liềm vàng lần thứ VIII.
(PLVN) - Thời gian qua, cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đã thực sự “trở thành phong trào, xu thế không thể đảo ngược”. Trong cuộc đấu tranh quan trọng này, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) tự hào được góp sức mình với nhiều bài viết được đánh giá cao, được ghi nhận, tôn vinh tại các giải báo chí lớn.

Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI

Khai mạc Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI
(PLVN) - Tối 11/7, tại Nhà hát Lam Sơn, TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa) diễn ra Lễ Khai mạc Chung khảo Liên hoan Phát thanh toàn quốc lần thứ XVI năm 2024, do Đài Tiếng nói Việt Nam và UBND tỉnh Thanh Hóa phối hợp tổ chức.

Toàn quân tiến hành sáng tạo, sát thực tiễn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ

Toàn quân tiến hành sáng tạo, sát thực tiễn hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ
Sáng 11/7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam tổ chức Hội nghị sơ kết công tác Đảng, công tác chính trị 6 tháng đầu năm 2024, với sự chủ trì của Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.

Chủ tịch nước Tô Lâm thăm Lào, Campuchia: Đánh dấu giai đoạn phát triển mới

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt.
(PLVN) - Chuyến công tác nước ngoài đầu tiên của Chủ tịch nước Tô Lâm sau khi nhậm chức đánh dấu một giai đoạn phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Lào, Việt Nam - Campuchia trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, hợp tác hiệu quả, tôn trọng lợi ích của nhau, góp phần củng cố tin cậy chiến lược cũng như làm sâu sắc hơn quan hệ với hai nước, tăng cường đoàn kết giữa Việt Nam - Lào - Campuchia và ASEAN.

Thúc đẩy công tác ngoại giao văn hóa phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn chủ trì hội nghị.
(PLVN) - Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định, với thế và lực mới cùng với đòi hỏi của đất nước trong bối cảnh mới, hơn bao giờ hết, công tác ngoại giao văn hóa phải thực sự được đặt ngang tầm với ngoại giao chính trị, ngoại giao kinh tế, góp phần triển khai thành công đường lối đối ngoại, phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững của đất nước, đồng thời nâng cao vị thế, uy tín quốc gia.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà họp trực tuyến với Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đánh giá cao các kết quả hợp tác nổi bật trong lĩnh vực kinh tế - thương mại và khoa học - kỹ thuật giữa Việt Nam và Liên bang Nga trong thời gian qua - Ảnh: VGP/MK.
(PLVN) - Chiều 9/7, theo kế hoạch đã được hai bên thống nhất, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Phân ban Việt Nam và Phó Thủ tướng Nga Dmitry Chernyshenko, Chủ tịch Phân ban Nga đã đồng chủ trì cuộc họp trực tuyến nhằm trao đổi về các biện pháp thúc đẩy hợp tác thực chất, hiệu quả trên các lĩnh vực thuộc khuôn khổ Uỷ ban liên Chính phủ Việt Nam – Nga về hợp tác kinh tế - thương mại và khoa học – kỹ thuật.