Bí thư Quảng Bình nói gì khi cán bộ đầu ngành được bổ nhiệm quá trẻ?

Ông Hoàng Đăng Quang: “Trẻ hóa cán bộ là thực hiện nghiêm chỉ thị của Trung ương về cán bộ trẻ trong cấp ủy”
Ông Hoàng Đăng Quang: “Trẻ hóa cán bộ là thực hiện nghiêm chỉ thị của Trung ương về cán bộ trẻ trong cấp ủy”
(PLO) - Chưa từng có trong lịch sử một số sở, ngành, địa phương ở Quảng Bình, khi một số cán bộ được bổ nhiệm vị trí đứng đầu lúc vừa tròn 39, 40 tuổi. Thực tế trên đã, đang tạo nên những “màu sắc” mới trong một Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có độ tuổi bình quân đầu nhiệm kỳ xấp xỉ 50. 

Cán bộ trẻ thường được đào tạo bài bản, có nhiệt huyết làm việc, cống hiến nhưng điểm hạn chế là thiếu cọ xát và ít “va đập” thực tiễn. Sử dụng cán bộ trẻ ngoài việc phải chuẩn bị một quy trình bài bản, còn đòi hỏi một sự mạnh dạn và tầm nhìn dài hạn từ tổ chức. Ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình trao đổi xung quanh chủ đề này.

“Gối đầu” trong quy hoạch cán bộ

Công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng, với các nhiệm vụ quan trọng như quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... Vấn đề này đang được thực hiện như thế nào tại các cấp uỷ các cấp ở Quảng Bình, thưa ông?

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định chủ đề xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng là “Tạo chuyển biến tích cực, tạo sức bật mới trong công tác cán bộ”. Ngoài ra, còn ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020..., nhờ đó, công tác này của tỉnh đã có những chuyến biến quan trọng.

Cụ thể, ngay đầu nhiệm kỳ này, chúng tôi xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ tới và hàng năm. Cấp ủy các cấp đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, chú trọng dự nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ khoa học, quan tâm dự nguồn cán bộ được đào tạo cơ bản, chính quy, đảm bảo 3 độ tuổi... đưa vào quy hoạch. 

Ngoài ra, còn ban hành chương trình, kế hoạch và quy định các chính sách đào tạo, thu hút cán bộ trình độ cao; tạo điều kiện để họ được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ, kể cả đào tạo ở nước ngoài. 

Gần đây, sau khi phê duyệt quy hoạch cán bộ các cấp theo thẩm quyền nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 80 cán bộ; phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực III mở 2 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Bí thư cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh đã xác định luân chuyển, điều động cán bộ là khâu đột phá trong đổi mới công tác cán bộ. Vì thế, từ đầu năm 2010 đến nay, đã luân chuyển, điều động 206 lượt cán bộ, gắn với thực hiện bố trí một số chức danh cán bộ không phải là người địa phương ở các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an... 

Trong số cán bộ luân chuyển, có 83 lượt cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển về giữ các chức Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp huyện; điều động về tỉnh 53 trường hợp; đồng thời đã thực hiện thí điểm luân chuyển 3 cán bộ cấp phòng ở tỉnh về làm Bí thư cấp xã, nay đã bổ nhiệm phó ngành cấp tỉnh.

Bí thư Quảng Bình nói gì khi cán bộ đầu ngành được bổ nhiệm quá trẻ? ảnh 1
Từ đầu năm 2010 đến nay, Quảng Bình đã luân chuyển, điều động 206 lượt cán bộ

Đánh giá cán bộ đúng mới sử dụng đúng cán bộ

Bố trí, luân chuyển và sử dụng cán bộ là một vế rất quan trọng, bởi chọn đúng người, đặt đúng vị trí thì sẽ thành công. Nhưng thực tế, việc đánh giá cán bộ để ra quyết định đúng, ở một số nơi vẫn được xem là khâu khó, có khi còn thiếu tiêu chí thực hiện... Thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở Quảng Bình có đối mặt với những vấn đề này, thưa ông?

Công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu khó, khâu yếu trong công tác cán bộ của tỉnh, nên chúng tôi đã đề ra một số giải pháp để khắc phục. Trong nhiệm kỳ trước, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm đã được các cấp ủy, đơn vị trong tỉnh thực hiện gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. 

Còn trong nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nên đã cải thiện đáng kể những yếu kém của công tác đánh giá cán bộ. 

Đánh giá cán bộ đúng mới sử dụng đúng cán bộ. Tỉnh đã kết hợp đánh giá cán bộ định kỳ với việc theo dõi, nhận xét thường xuyên; đánh giá toàn diện nhưng chủ yếu là qua kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, kết hợp với sự giám sát và tín nhiệm của quần chúng nhân dân. 

Từ việc đánh giá cán bộ tốt, công tác bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ của tỉnh càng được thực hiện chặt chẽ; bổ nhiệm đúng người, đúng việc; điều động, luân chuyển cán bộ trẻ theo kế hoạch và phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, ngành, lĩnh vực đó.

Theo quan sát, một số cán bộ đứng đầu tại một số địa phương, sở, ngành quan trọng của Quảng Bình đang có tuổi đời tương đối trẻ, thậm chí trẻ nhất từ trước tới nay ở ngành, địa phương đó. Việc sử dụng cán bộ trẻ có phải là tín hiệu cho thấy, sắp tới sẽ có nhiều nét mới trong bộ máy, nhất là với những cán bộ tham gia cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025?

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 đồng chí, trong đó, có 23 đồng chí có tuổi đời từ 50 tuổi trở xuống, chiếm 44,3%; độ tuổi bình quân đạt 49,98 tuổi. Có hơn 1/2 Ban Chấp hành Đảng bộ là cán bộ trẻ được trưởng thành và ghi nhận. 

Việc quan tâm đội ngũ cán bộ trẻ là chiến lược, chính sách lâu dài không chỉ cho nhiệm kỳ hiện tại mà các giai đoạn tiếp theo. Trẻ hóa đội ngũ cán bộ còn là thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy, cán bộ lãnh đạo.

Thời gian qua, tỉnh đã bố trí, phân công, điều động và luân chuyển các đồng chí Tỉnh ủy viên trẻ về giữ các chức vụ chủ chốt ở các sở, ngành và địa phương. Một số đồng chí cán bộ trẻ đang giữ các chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao hay Bí thư cấp ủy huyện Quảng Ninh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh... để tiếp tục đào tạo, rèn luyện. 

Bí thư Quảng Bình nói gì khi cán bộ đầu ngành được bổ nhiệm quá trẻ? ảnh 2
Sở TN&MT Quảng Bình là một trong những sở có lãnh đạo trẻ đã trải qua thực tiễn ở cơ sở

Cam kết và “hậu kiểm” cam kết của cán bộ  trẻ 

Cách sử dụng cán bộ trẻ ở Quảng Bình như thế nào để vừa phát huy được trí tuệ, sức trẻ, nhiệt huyết cống hiến nhưng lại hạn chế được những điểm hạn chế mà cán bộ trẻ thường vấp phải như thiếu cọ xát, ít thực tiễn và chưa đủ độ chín cần thiết về mặt chính trị, thưa ông?

Không gì chứng minh rõ hơn năng lực, trình độ của cán bộ trong thực tiễn công tác. Các cán bộ trẻ được bố trí giữ các chức vụ chủ chốt của tỉnh, các sở, ngành, địa phương hiện nay đều đã được rèn luyện qua thực tiễn ở cơ sở, có người đã tham gia cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ thứ hai. Bên cạnh sự quan tâm của tỉnh, bản thân họ cũng phải thể hiện được năng lực qua thực tiễn công tác thì mới được tin tưởng bầu vào cấp ủy hay cất nhắc giữ chức vụ cao hơn. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy không chỉ luân chuyển, điều động cán bộ trẻ để đảm bảo chỉ tiêu, mà còn quan tâm, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ và có cả những điều kiện ràng buộc về trách nhiệm, quá trình phấn đấu của họ. 

Theo Quy định số 01-QĐ/TU của Tỉnh uỷ Quảng Bình, ngay khi cán bộ  được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm thì phải ký cam kết trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hằng năm, tỉnh lấy phiếu đánh giá từ dưới lên, nếu cán bộ không nỗ lực phấn đấu, vi phạm quy định thì sẽ bị điều chuyển công tác hoặc tùy mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật. 

Cụ thể, trong năm 2016, cấp tỉnh có 9 trường hợp, cấp huyện có 10 trường hợp và cấp xã có 8 trường hợp vi phạm cam kết theo Quy định số 01-QĐ/TU, đã bị xử lý theo đúng quy định... 

Điều này không chỉ cảnh tỉnh, răn đe đối với đội ngũ cán bộ nói chung, mà còn nhắc nhở những bộ trẻ để họ tự soi mình, ràng buộc mình và phấn đấu, rèn luyện tốt hơn. Như vậy, vừa có thể phát huy được trí tuệ, sức trẻ, nhiệt huyết cống hiến... của họ, nhưng cũng hạn chế được những điểm hạn chế mà cán bộ trẻ thường va vấp như thiếu cọ xát, ít thực tiễn và chưa đủ độ chín cần thiết về mặt chính trị. 

Trân trọng cảm ơn ông!

Nhiều sở, ngành trọng yếu đã có cán bộ trẻ

Sau khi trúng cử BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI, Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình Đinh Hữu Thành đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Bình khi chưa tròn 40 tuổi. Cũng ở độ tuổi này, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Bình Phan Mạnh Hùng đã được điều động luân chuyển giữ chức Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh hồi cuối năm 2015, sau khi chính thức tham gia cấp ủy tỉnh.

Đầu năm nay, Thượng tá Bùi Quang Thanh - Trưởng Công an Thị xã Ba Đồn cũng chính thức được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình khi vừa tròn 40 tuổi. Tại huyện Quảng Trạch, nơi đang xây dựng công trình nhiệt điện gần 2 tỷ USD - được xác định là dự án động lực của tỉnh này, cũng có Chủ tịch huyện trẻ tuổi từ hồi tháng 5/2017, đó là ông Nguyễn Xuân Đạt - nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương... Ngoài ra, tại nhiều sở, ngành khác ở Quảng Bình cũng đang có những người đứng đầu thuộc thế hệ 7x. 

Tin cùng chuyên mục

Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng: "TP văn hiến, văn minh, hiện đại mà quanh năm suốt tháng đi kiểm tra, xử lý thì không thể văn minh, văn hiến”.

Bí thư Thành ủy Hà Nội: Sẽ lập quy hoạch quản lý sử dụng vỉa hè, lòng đường

(PLVN) -  Kết luận Hội nghị giao ban Thành ủy Hà Nội với các quận, huyện, thị xã quý I/2023 sáng 31/3, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Đinh Tiến Dũng khẳng định, 3 nội dung: Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý sử dụng hè phố, lòng đường; Đẩy mạnh công tác quản lý, đầu tư chợ; Công tác quản lý, khai thác, sử dụng và đầu tư công viên; là những nội dung có ý nghĩa rất quan trọng, là những vấn đề còn nhiều bất cập, khó khăn của Thủ đô.

Đọc thêm

Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh: Bảo đảm tính khả thi

Quang cảnh phiên họp.
(PLVN) -  Đây là ý kiến được các đại biểu nhấn mạnh tại Phiên họp toàn thể lần thứ 13 của Ủy ban Pháp luật của Quốc hội diễn ra ngày 30/3, cho ý kiến việc điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2023 và dự kiến Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2024.

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động của Quốc hội

Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động của Quốc hội
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mới ký ban hành Nghị quyết số 757/NQ-UBTVQH15 ban hành Quy chế Bảo vệ bí mật nhà nước trong hoạt động của Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội, các cơ quan thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Thu hồi tài sản tham nhũng: Nâng cao hơn nữa cơ chế phối hợp

Thu hồi tài sản tham nhũng: Nâng cao hơn nữa cơ chế phối hợp
(PLVN) -  Thời gian qua, kết quả công tác thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng, kinh tế đã khá tích cực. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác này, một số ý kiến đề nghị có cơ chế thu hồi tài sản không giải trình được nguồn gốc hợp pháp của nghi can tham nhũng; phân hóa, tạo điều kiện cho chủ thể sai phạm khắc phục hậu quả…

Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi): Tiếp thu đầy đủ nhưng không “đẽo cày giữa đường”

Quang cảnh cuộc họp Ban Chỉ đạo.
(PLVN) -  Đây là yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết thi hành Luật Đất đai năm 2013 và xây dựng Luật Đất đai (sửa đổi) tại cuộc họp mới đây của Ban Chỉ đạo về kết quả thực hiện kế hoạch lấy ý kiến nhân dân và việc tiếp thu, giải trình ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi).

Xây dựng Thủ đô xứng tầm với truyền thống văn hiến

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng phát biểu chỉ đạo. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
(PLVN) -  Đây là nhiệm vụ được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Chỉ đạo tổng kết Hội nghị Trung ương 8, khóa XI về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới” nhấn mạnh khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8, khóa XI của Thành ủy Hà Nội, diễn ra sáng 29/3.

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương tiếp, làm việc với Đại sứ Lào tại Việt Nam

Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng đón tiếp và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam Sẻng Phết Hùng Bun Nhuông.
(PLVN) - Sáng nay - 29/3, tại Hải Dương, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương Triệu Thế Hùng cùng nhiều đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan đã có buổi tiếp đón và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước CHDCND Lào tại Việt Nam cùng phu nhân và một số thành viên của đoàn công tác.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động xét xử

Nâng cao hơn nữa hiệu quả, chất lượng hoạt động xét xử
(PLVN) -  Yêu cầu trên được Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh tại buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo TAND Tối cao, diễn ra hôm qua (27/3). Dự buổi làm việc có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Hòa Bình.