Bí thư Quảng Bình nói gì khi cán bộ đầu ngành được bổ nhiệm quá trẻ?

(PLO) - Chưa từng có trong lịch sử một số sở, ngành, địa phương ở Quảng Bình, khi một số cán bộ được bổ nhiệm vị trí đứng đầu lúc vừa tròn 39, 40 tuổi. Thực tế trên đã, đang tạo nên những “màu sắc” mới trong một Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh có độ tuổi bình quân đầu nhiệm kỳ xấp xỉ 50. 
Ông Hoàng Đăng Quang: “Trẻ hóa cán bộ là thực hiện nghiêm chỉ thị của Trung ương về cán bộ trẻ trong cấp ủy” Ông Hoàng Đăng Quang: “Trẻ hóa cán bộ là thực hiện nghiêm chỉ thị của Trung ương về cán bộ trẻ trong cấp ủy”

Cán bộ trẻ thường được đào tạo bài bản, có nhiệt huyết làm việc, cống hiến nhưng điểm hạn chế là thiếu cọ xát và ít “va đập” thực tiễn. Sử dụng cán bộ trẻ ngoài việc phải chuẩn bị một quy trình bài bản, còn đòi hỏi một sự mạnh dạn và tầm nhìn dài hạn từ tổ chức. Ông Hoàng Đăng Quang - Bí thư Tỉnh ủy Quảng Bình trao đổi xung quanh chủ đề này.

“Gối đầu” trong quy hoạch cán bộ

Công tác cán bộ là khâu then chốt trong xây dựng Đảng, với các nhiệm vụ quan trọng như quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ... Vấn đề này đang được thực hiện như thế nào tại các cấp uỷ các cấp ở Quảng Bình, thưa ông?

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã xác định chủ đề xuyên suốt trong công tác xây dựng Đảng là “Tạo chuyển biến tích cực, tạo sức bật mới trong công tác cán bộ”. Ngoài ra, còn ban hành Chương trình hành động số 08-CTr/TU về đổi mới công tác cán bộ nhiệm kỳ 2015 - 2020..., nhờ đó, công tác này của tỉnh đã có những chuyến biến quan trọng.

Cụ thể, ngay đầu nhiệm kỳ này, chúng tôi xây dựng quy hoạch cho nhiệm kỳ tới và hàng năm. Cấp ủy các cấp đã thực hiện rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, chú trọng dự nguồn cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ khoa học, quan tâm dự nguồn cán bộ được đào tạo cơ bản, chính quy, đảm bảo 3 độ tuổi... đưa vào quy hoạch. 

Ngoài ra, còn ban hành chương trình, kế hoạch và quy định các chính sách đào tạo, thu hút cán bộ trình độ cao; tạo điều kiện để họ được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ, kể cả đào tạo ở nước ngoài. 

Gần đây, sau khi phê duyệt quy hoạch cán bộ các cấp theo thẩm quyền nhiệm kỳ 2020 - 2025, tỉnh đã phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh mở lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025 cho 80 cán bộ; phối hợp với Học viện Chính trị Khu vực III mở 2 lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Bí thư cấp xã nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tỉnh đã xác định luân chuyển, điều động cán bộ là khâu đột phá trong đổi mới công tác cán bộ. Vì thế, từ đầu năm 2010 đến nay, đã luân chuyển, điều động 206 lượt cán bộ, gắn với thực hiện bố trí một số chức danh cán bộ không phải là người địa phương ở các ngành Tòa án, Viện Kiểm sát, Công an... 

Trong số cán bộ luân chuyển, có 83 lượt cán bộ được Ban Thường vụ Tỉnh ủy luân chuyển về giữ các chức Bí thư, Phó Bí thư; Chủ tịch, Phó Chủ tịch cấp huyện; điều động về tỉnh 53 trường hợp; đồng thời đã thực hiện thí điểm luân chuyển 3 cán bộ cấp phòng ở tỉnh về làm Bí thư cấp xã, nay đã bổ nhiệm phó ngành cấp tỉnh.

Bí thư Quảng Bình nói gì khi cán bộ đầu ngành được bổ nhiệm quá trẻ? ảnh 1
Từ đầu năm 2010 đến nay, Quảng Bình đã luân chuyển, điều động 206 lượt cán bộ

Đánh giá cán bộ đúng mới sử dụng đúng cán bộ

Bố trí, luân chuyển và sử dụng cán bộ là một vế rất quan trọng, bởi chọn đúng người, đặt đúng vị trí thì sẽ thành công. Nhưng thực tế, việc đánh giá cán bộ để ra quyết định đúng, ở một số nơi vẫn được xem là khâu khó, có khi còn thiếu tiêu chí thực hiện... Thực tiễn công tác xây dựng Đảng ở Quảng Bình có đối mặt với những vấn đề này, thưa ông?

Công tác đánh giá cán bộ vẫn là khâu khó, khâu yếu trong công tác cán bộ của tỉnh, nên chúng tôi đã đề ra một số giải pháp để khắc phục. Trong nhiệm kỳ trước, công tác kiểm điểm, đánh giá, xếp loại cán bộ lãnh đạo, quản lý hằng năm đã được các cấp ủy, đơn vị trong tỉnh thực hiện gắn với Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay. 

Còn trong nhiệm kỳ này, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quy định số 01-QĐ/TU về trách nhiệm, xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, nên đã cải thiện đáng kể những yếu kém của công tác đánh giá cán bộ. 

Đánh giá cán bộ đúng mới sử dụng đúng cán bộ. Tỉnh đã kết hợp đánh giá cán bộ định kỳ với việc theo dõi, nhận xét thường xuyên; đánh giá toàn diện nhưng chủ yếu là qua kết quả thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao, kết hợp với sự giám sát và tín nhiệm của quần chúng nhân dân. 

Từ việc đánh giá cán bộ tốt, công tác bố trí, luân chuyển, điều động cán bộ của tỉnh càng được thực hiện chặt chẽ; bổ nhiệm đúng người, đúng việc; điều động, luân chuyển cán bộ trẻ theo kế hoạch và phù hợp điều kiện thực tiễn của địa phương, ngành, lĩnh vực đó.

Theo quan sát, một số cán bộ đứng đầu tại một số địa phương, sở, ngành quan trọng của Quảng Bình đang có tuổi đời tương đối trẻ, thậm chí trẻ nhất từ trước tới nay ở ngành, địa phương đó. Việc sử dụng cán bộ trẻ có phải là tín hiệu cho thấy, sắp tới sẽ có nhiều nét mới trong bộ máy, nhất là với những cán bộ tham gia cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ 2020 - 2025?

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Bình nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm 52 đồng chí, trong đó, có 23 đồng chí có tuổi đời từ 50 tuổi trở xuống, chiếm 44,3%; độ tuổi bình quân đạt 49,98 tuổi. Có hơn 1/2 Ban Chấp hành Đảng bộ là cán bộ trẻ được trưởng thành và ghi nhận. 

Việc quan tâm đội ngũ cán bộ trẻ là chiến lược, chính sách lâu dài không chỉ cho nhiệm kỳ hiện tại mà các giai đoạn tiếp theo. Trẻ hóa đội ngũ cán bộ còn là thực hiện nghiêm chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về tỷ lệ cán bộ trẻ trong cấp ủy, cán bộ lãnh đạo.

Thời gian qua, tỉnh đã bố trí, phân công, điều động và luân chuyển các đồng chí Tỉnh ủy viên trẻ về giữ các chức vụ chủ chốt ở các sở, ngành và địa phương. Một số đồng chí cán bộ trẻ đang giữ các chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Giám đốc các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa và Thể thao hay Bí thư cấp ủy huyện Quảng Ninh, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh... để tiếp tục đào tạo, rèn luyện. 

Bí thư Quảng Bình nói gì khi cán bộ đầu ngành được bổ nhiệm quá trẻ? ảnh 2
Sở TN&MT Quảng Bình là một trong những sở có lãnh đạo trẻ đã trải qua thực tiễn ở cơ sở

Cam kết và “hậu kiểm” cam kết của cán bộ  trẻ 

Cách sử dụng cán bộ trẻ ở Quảng Bình như thế nào để vừa phát huy được trí tuệ, sức trẻ, nhiệt huyết cống hiến nhưng lại hạn chế được những điểm hạn chế mà cán bộ trẻ thường vấp phải như thiếu cọ xát, ít thực tiễn và chưa đủ độ chín cần thiết về mặt chính trị, thưa ông?

Không gì chứng minh rõ hơn năng lực, trình độ của cán bộ trong thực tiễn công tác. Các cán bộ trẻ được bố trí giữ các chức vụ chủ chốt của tỉnh, các sở, ngành, địa phương hiện nay đều đã được rèn luyện qua thực tiễn ở cơ sở, có người đã tham gia cấp ủy tỉnh nhiệm kỳ thứ hai. Bên cạnh sự quan tâm của tỉnh, bản thân họ cũng phải thể hiện được năng lực qua thực tiễn công tác thì mới được tin tưởng bầu vào cấp ủy hay cất nhắc giữ chức vụ cao hơn. 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy không chỉ luân chuyển, điều động cán bộ trẻ để đảm bảo chỉ tiêu, mà còn quan tâm, theo dõi, hướng dẫn, giúp đỡ và có cả những điều kiện ràng buộc về trách nhiệm, quá trình phấn đấu của họ. 

Theo Quy định số 01-QĐ/TU của Tỉnh uỷ Quảng Bình, ngay khi cán bộ  được điều động, luân chuyển, bổ nhiệm thì phải ký cam kết trước Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Hằng năm, tỉnh lấy phiếu đánh giá từ dưới lên, nếu cán bộ không nỗ lực phấn đấu, vi phạm quy định thì sẽ bị điều chuyển công tác hoặc tùy mức độ sẽ bị xử lý kỷ luật. 

Cụ thể, trong năm 2016, cấp tỉnh có 9 trường hợp, cấp huyện có 10 trường hợp và cấp xã có 8 trường hợp vi phạm cam kết theo Quy định số 01-QĐ/TU, đã bị xử lý theo đúng quy định... 

Điều này không chỉ cảnh tỉnh, răn đe đối với đội ngũ cán bộ nói chung, mà còn nhắc nhở những bộ trẻ để họ tự soi mình, ràng buộc mình và phấn đấu, rèn luyện tốt hơn. Như vậy, vừa có thể phát huy được trí tuệ, sức trẻ, nhiệt huyết cống hiến... của họ, nhưng cũng hạn chế được những điểm hạn chế mà cán bộ trẻ thường va vấp như thiếu cọ xát, ít thực tiễn và chưa đủ độ chín cần thiết về mặt chính trị. 

Trân trọng cảm ơn ông!

Nhiều sở, ngành trọng yếu đã có cán bộ trẻ

Sau khi trúng cử BCH Đảng bộ tỉnh khoá XVI, Giám đốc Ngân hàng BIDV chi nhánh Quảng Bình Đinh Hữu Thành đã được bổ nhiệm làm Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Bình khi chưa tròn 40 tuổi. Cũng ở độ tuổi này, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT Quảng Bình Phan Mạnh Hùng đã được điều động luân chuyển giữ chức Bí thư Huyện ủy Quảng Ninh hồi cuối năm 2015, sau khi chính thức tham gia cấp ủy tỉnh.

Đầu năm nay, Thượng tá Bùi Quang Thanh - Trưởng Công an Thị xã Ba Đồn cũng chính thức được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình khi vừa tròn 40 tuổi. Tại huyện Quảng Trạch, nơi đang xây dựng công trình nhiệt điện gần 2 tỷ USD - được xác định là dự án động lực của tỉnh này, cũng có Chủ tịch huyện trẻ tuổi từ hồi tháng 5/2017, đó là ông Nguyễn Xuân Đạt - nguyên Phó Giám đốc Sở Công thương... Ngoài ra, tại nhiều sở, ngành khác ở Quảng Bình cũng đang có những người đứng đầu thuộc thế hệ 7x. 

Võ Tuấn
Cùng chuyên mục
Lãnh đạo TP HCM thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM (phường Long Bình, TP Thủ Đức).

TP HCM: Nhiều hoạt động tri ân, tưởng niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

(PLVN) - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), tại TP HCM đã diễn ra nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ đến các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh vĩ đại, đem lại độc lập cho dân tộc, tự do - hạnh phúc cho nhân dân.

Đọc thêm

Vĩnh Phúc dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Lãnh đạo tỉnh Vĩnh Phúc và các đại biểu dâng hoa tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh.
(PLVN) - Sáng 27/07/2021, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Phúc cùng các sở, ban, ngành, đơn vị lực lượng vũ trang tỉnh, thành phố Vĩnh Yên…đã đến viếng và dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sĩ tỉnh, nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021).

Thái Nguyên luôn hướng về nguồn cội, viết tiếp trang sử vẻ vang của dân tộc

Khu di tích lịch sử Quốc gia 27/7 nằm ở tổ dân phố Bàn Cờ, thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.
(PLVN) - Trải qua hàng chục năm, nhưng ngày 27/7 hàng năm có ý nghĩa hết sức quan trọng, là dịp để toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta tri ân những công lao và đóng góp to lớn của các liệt sỹ, thương binh, gia đình có công với cách mạng, với Tổ quốc. Là dịp để mỗi người trẻ hôm nay nhìn về quá khứ hào hùng của dân tộc, lấy đó làm hành trang cho hiện tại và cả tương lai…

Phú Thọ dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ

Đoàn đại biểu dâng hoa tại Bia ghi danh các Anh hùng liệt sỹ.
(PLVN) - Kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ, ngày 27/7 tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ tỉnh ở xã Chu Hóa, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức lễ dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ.

Hướng tới giảm nghèo đa chiều một cách thực chất

Hướng tới giảm nghèo đa chiều một cách thực chất
(PLVN) -  Thảo luận tại hội trường sáng 27/7 về chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025, nhiều đại biểu Quốc hội mong muốn có những giải pháp để hướng tới giải quyết giảm nghèo đa chiều một cách thực chất hơn, khơi dậy khát vọng giảm nghèo của người dân.

Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát thực hiện chính sách người có công

Quốc hội sẽ tiếp tục giám sát thực hiện chính sách người có công
(PLVN) - Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh sẽ tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động, nhất là trong công tác xây dựng, hoàn thiện pháp luật, và giám sát việc thực hiện chính sách người có công để những người có công và gia đình được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi của Đảng và Nhà nước.

“Đền ơn đáp nghĩa” bằng hành động thiết thực

Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, chính sách với người có công là vấn đề luôn được quan tâm thường xuyên, nhất quán.
(PLVN) - 74 năm qua, thực hiện lời dạy của Bác Hồ, Đảng, Nhà nước và nhân dân ta luôn quan tâm, chăm lo, thực hiện tốt công tác “đền ơn đáp nghĩa” với người có công với cách mạng và thân nhân. Hệ thống chính sách, pháp luật ưu đãi người có công ngày càng hoàn thiện và phù hợp với điều kiện đất nước.

Lực lượng đặc biệt tìm hài cốt đồng đội trên nước bạn

Lực lượng đặc biệt tìm hài cốt đồng đội trên nước bạn
(PLVN) - Suốt 30 năm lặn lội khắp núi cao, rừng sâu, khe suối; cán bộ, chiến sĩ Đội 192, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên - Huế vẫn ngày đêm miệt mài hành quân nơi núi rừng Trường Sơn giữa hai nước Việt - Lào để tìm kiếm, cất bốc, đưa hài cốt các liệt sĩ về với đất mẹ.

Tóm tắt tiểu sử của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc

Tóm tắt tiểu sử của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc
(PLVN) - Tại Kỳ họp thứ Nhất Quốc hội khóa XV đã bầu ông Nguyễn Xuân Phúc - Ủy viên Bộ Chính trị khóa XIII, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2016 - 2021, đại biểu Quốc hội khóa XV làm Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2026.

Thủ tướng trình Quốc hội cơ cấu Chính phủ mới gồm 27 thành viên

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình bày Tờ trình về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ khóa XV. Ảnh: VGP/Nhật Bắc
(PLVN) - Chiều 26/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính trình Quốc hội xem xét, quyết định cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV có 27 thành viên, gồm: Thủ tướng Chính phủ; 4 Phó Thủ tướng Chính phủ; 18 Bộ trưởng các bộ; 4 Thủ trưởng cơ quan ngang bộ.