CTCP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 làm trái yêu cầu của Sở Xây dựng

(PLO) - Sở Xây dựng Hà Nội đã ra văn bản yêu cầu Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 trong tháng 6/2015 phải phối hợp với Công ty CP Sông Đà Thăng Long bàn giao kinh phí bảo trì (KPBT) cho Ban quản trị nhà chung cư nhưng đến nay, chủ đầu tư vẫn "ngang nhiên" giữ KPBT.

Các hạng mục tại chung cư CT5AB Văn Khê, Hà Đông đang xuống cấp
Các hạng mục tại chung cư CT5AB Văn Khê, Hà Đông đang xuống cấp
Chủ đầu tư vẫn đưa ra lý do “câu giờ”
Ban quản trị chung cư CT5AB Văn Khê, Hà Đông đã nhiều lần đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 bàn giao KPBT để duy tu, sửa chữa (Báo Pháp luật Việt Nam đã phản ánh trong bài “Cư dân tố Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 giữ tiền tỷ sai quy định”, đăng ngày 14/5). Và mặc dù tại các cuộc họp, Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 cũng đã nhiều lần thống nhất với Ban Quản trị tòa nhà CT5AB về việc bàn giao KPBT cho Ban Quản trị quản lý nhưng đến nay KPBT vẫn nằm trong tay chủ đầu tư.
Trước tình trạng xuống cấp của một số hạng mục như: trần, dầm nhà bị ngấm nước; đường ống cấp và thoát nước thải bị vỡ gây ô nhiễm môi trường; nhiều căn hộ bị rò rỉ nước ngấm vào hộp điện gây cháy nổ..., Ban quản trị chung cư CT5AB đã gửi Đơn kiến nghị lên UBND TP Hà Nội đề nghị giải quyết vụ việc. 
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND TP Hà Nội, ngày 19/6, Sở Xây dựng Hà Nội chủ trì cùng các sở liên ngành tổ chức kiểm tra nhà chung cư CT5AB. Ngày 23/6/2015, Sở Xây dựng có văn bản 5228/SXD-QLN yêu cầu: trong tháng 6/2015 “Công ty CP đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 phải phối hợp với chủ đầu tư (Công ty CP Sông Đà Thăng Long) bàn giao kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư cho Ban quản trị nhà chung cư theo quy định tại Điều 20 Quyết định 08/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng”.
Trước yêu cầu của Sở Xây dựng, đến ngày 30/6/2015, bà Đặng Thị Mùi Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 đã ký Công văn số 46/CV-VP gửi Ban quản trị tòa nhà CT5AB và Công ty CP Sông Đà Thăng Long (chủ đầu tư) về việc phối hợp bàn giao KPBT tòa nhà chung cư CT5AB Văn Khê.
Theo đó, việc bàn giao KPBT, phía Công ty CP đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 cho rằng, Điều 21 Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 4/1/2013 của UBND TP Hà Nội quy định: “Chủ đầu tư thông báo... và phối hợp với Ban quản trị làm việc với Ngân hàng bàn giao tài khoản đó cho doanh nghiệp được Ban quản trị lựa chọn quản lý vận hành nhà chung cư”. Tuy nhiên, Công văn 5228/SXD-QLN của Sở Xây dựng yêu cầu thực hiện theo đúng Điều 20 Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng: “Chủ đầu tư có trách nhiệm bàn giao tài khoản cho Ban quản trị khi Ban quản trị được bầu ra. Ban quản trị quản lý tài khoản kinh phí bảo trì với hình thức đồng chủ tài khoản (gồm trưởng Ban quản trị và một thành viên do Ban quản trị cử ra).” Vậy Công ty CP đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 đề nghị Công ty CP Sông Đà Thăng Long và Ban quản trị tòa nhà cho ý kiến thống nhất thực hiện theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày 04/1/2013 của UBND TP Hà Nội hay Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/5/2008 của Bộ Xây dựng.
Về số KPBT, tính đến nay, Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 cho biết, đã chuyển KPBT theo số tiền đã thanh toán cho Công ty CP Sông Đà Thăng Long là 3.844.417.159 đồng. Số tiền KPBT phần sở hữu chung mà Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 đang quản lý là 1.179.279.891 đồng, đã chi theo hợp đồng bảo trì thang máy là 189.145.000 đồng. Số tiền còn lại là 990.134.891 đồng. Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 đề nghị Công ty CP Sông Đà Thăng Long và Ban quản trị tòa nhà CT5AB Văn Khê thống nhất ý kiến bằng văn bản gửi cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 thực hiện bàn giao số KPBT (990.134.891 đồng) theo một trong hai trường hợp:
Trường hợp 1, nếu bàn giao KPBT cho doanh nghiệp được Ban quản trị lựa chọn quản lý vận hành nhà chung cư theo Quyết định 01/2013/QĐ-UBND, thì hoàn thiện và gửi hồ sơ nộp cho Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 gồm: Quyết định công nhận Ban quản trị tòa nhà; Hợp đồng ký kết giữa Ban quản trị tòa nhà và doanh nhgiệp quản lý vấn hành tòa nhà; Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp quản lý vận hành tòa nhà; Giấy đề nghị của Ban quản trị tòa nhà và Công ty CP Sông Đà Thăng Long về việc chuyển số KPBT mà Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 quản lý.
Trường hợp 2, nếu thực hiện theo Quyết định 08/2008/QĐ-BXD thì hồ sơ gửi Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 gồm: Quyết định công nhận Ban quản trị tòa nhà; Giấy đề nghị của Ban quản trị tòa nhà và Công ty CP Sông Đà Thăng Long về việc chuyển số KPBT mà Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 quản lý; Biên bản họp của Ban quản trị cử 2 người đồng chủ tài khoản có đầy đủ chữ ký của các thành viên Ban quản trị.
Làm trái yêu cầu của Sở Xây dựng
Theo yêu cầu của Sở Xây dựng trong tháng 6/2015 Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 phải hoàn thành việc bàn giao KPBT cho Ban quản trị nhưng mãi đến ngày 30/6, tức ngày cuối cùng của thời hạn bàn giao bà Mùi Giám đốc Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 mới có văn bản yêu cầu Ban quản trị và Công ty CP Sông Đà Thăng Long thống nhất ý kiến xem thực hiện việc bàn giao KPBT theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND hay Quyết định 08/2008/QĐ-BXD, đồng thời nộp hồ sơ để bàn giao KPBT.
Trước cách thực hiện của Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1, trao đổi với Pháp Luật Việt Nam, bà Trần Thị Bình, Trưởng Ban quản trị CT5AB cho rằng: “Đến nay (ngày 12/7/2015) Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 chưa bàn giao KPBT cho Ban quản trị như vậy đã làm trái với  yêu cầu của Sở Xây dựng. Hơn nữa, tổng số KPBT là gần 5 tỷ, người dân mua nhà trực tiếp từ phía Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 trong đó đã trích 2% làm KPBT theo quy định. Vậy Ban quản trị chỉ làm việc với Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 để bàn giao gần 5 tỷ KPBT. Công văn của Sở Xây dựng cũng nêu rõ, trách nhiệm của Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình 1 là chủ trì và phối hợp với Công ty Sông Đà Thăng Long để bàn giao gần 5 tỷ cho Ban quản trị. Ban quản trị không có trách nhiệm yêu cầu từng công ty bàn giao KPBT.”
Bà Bình cho biết thêm: “Việc Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 đề nghị Ban quản trị và Công ty CP Sông Đà Thăng Long thống nhất ý kiến xem thực hiện việc bàn giao KPBT theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND hay Quyết định 08/2008/QĐ-BXD là không cần thiết. Vì trực tiếp Sở Xây dựng giải quyết vụ việc và đã yêu cầu đích danh Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 phối hợp với Công ty CP Sông Đà thăng Long bàn giao KPBT theo đúng quy định tại Điều 20 Quyết định 08/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng, vậy các bên cứ thế thực hiện”.
Về nội dung Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 yêu cầu nộp hồ sơ mới bàn giao KPBT, Bà Lê Thị Thúy Nhuần, Phó Ban quản trị phụ trách tài chính bức xúc: “Vào tháng 4/2015 Ban quản trị chúng tôi đã tổ chức họp để cử bà Trần Thị Bình - Trưởng Ban và tôi Phó Ban làm đồng chủ tài khoản KPBT theo đúng quy định tại Khoản 1 Điều 20 Quyết định 08/2008/QĐ-BXD, đồng thời chúng tôi cũng đã gửi đầy đủ hồ sơ đến Công ty CP Đầu tư xây dựng Ba Đình số 1. Như vậy về thủ tục phía Ban quản trị đã hoàn thành nhưng tới nay phía Công ty Ba Đình số 1 vẫn yêu cầu chúng tôi nộp hồ sơ mới bàn giao KPBT, đây rõ ràng là hành vi muốn câu giờ, kéo dài thời gian bàn giao KPBT.”
Ngoài nội dung bàn giao KPBT, Sở Xây dựng còn đề nghị trong tháng 7/2015, Công ty CP đầu tư xây dựng Ba Đình số 1 phối hợp chủ đầu tư (Công ty CP Sông Đà Thăng Long) có trách nhiệm làm việc với Ban Quản trị thống nhất phương án bố trí bàn giao diện tích phòng sinh hoạt cộng đồng. Đồng thời, Chủ đầu tư chủ trì, phối hợp với bên nhà thầu thi công là Công ty CP Hà Châu OSC thực hiện ngay trách nhiệm bảo hành công trình. Trong đó tập trung ưu tiên đối với những nội dung, hạng mục, công trình theo kiến nghị của Ban quản trị nhà Chung cư CT5AB Văn Khê, đảm bảo duy trì hoạt động bình thường.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin vụ việc đến bạn đọc.
Công văn 5228/SXD-QLN ngày 23/6/2015 của Sở Xây dựng nêu: “Ngày 31/12/2014, UBND TP có Quyết định số 7277/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính về phòng cháy chữa cháy, đến nay Công ty CP Hà Châu OSC chưa thực hiện Quyết định, yêu cầu Công ty nghiêm túc thực hiện.
Ngày 27/11/2014, Sở Xây dựng có văn bản số 9808/SXD-QLN yêu cầu Công ty CP Sông Đà Thăng Long khẩn trương cung cấp hồ sơ, tuy nhiên cho đến nay Sở Xây dựng chưa nhận được văn bản trả lời. Sở Xây dựng đề nghị Công ty CP Sông Đà Thăng Long nghiêm túc thực hiện yêu cầu”.
Luật Đất đai sửa đổi sẽ tác động tích cực đến thị trường bất động sản. (Ảnh minh họa)

Kỳ vọng thị trường bất động sản phát triển ổn định, bền vững

(PLVN) -  Dự kiến Luật Đất đai (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét thông qua vào giữa năm 2023. Đây là dự án Luật quan trọng, tác động trực tiếp đến sự phát triển bền vững của thị trường bất động sản. Khi Luật này được sửa đổi, thông qua, kỳ vọng thị trường bất động sản sẽ phát triển mạnh mẽ, bền vững.
Tại TP. Buôn Mê Thuột (Đắk Lắk), diện tích đất trồng lúa còn rất lớn. (Ảnh minh họa).

Chuyển đổi mục đích sử dụng đất hàng ngàn ha để thực hiện dự án trong năm 2023

(PLVN) - Hội đồng Nhân dân tỉnh Đắk Lắk vừa ban hành nghị quyết danh mục dự án phải thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trong năm 2023; dự án đầu tư có sử dụng đất phải chuyển mục đích dưới 10 ha đất trồng lúa, dưới 20 ha đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng trên địa bàn.
Kiêng ăn thịt chó, mực, cá mè, thịt vịt… đầu năm vì cho rằng sẽ không may mắn.

Những kiêng kị đầu năm cho giới kinh doanh bất động sản

(PLVN) - Theo quan niệm dân gian, việc tuân thủ một số điều kiêng kỵ vào đầu năm mới sẽ giúp đem lại may mắn, hanh thông, nhiều tài lộc, tránh rủi ro. Đặc biệt, giới kinh doanh bất động sản thường đề cao yếu tố tâm linh, cẩn trọng, có những quy tắc, kiêng kỵ rất riêng để tránh cả năm xui xẻo, không may mắn .
Điểm sáng đầu tư hạ tầng đô thị tại Hải Phòng

Điểm sáng đầu tư hạ tầng đô thị tại Hải Phòng

(PLVN) - Trong năm 2022, Hải Phòng đã khởi động hàng loạt các dự án hạ tầng quan trọng để xây dựng diện mạo đô thị khang trang, hiện đại. Các thương hiệu bất động sản lớn cũng góp phần tô điểm vẻ đẹp đô thị Hải Phòng khi bắt tay xây dựng những công trình mang tính biểu tượng.
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung quy định quyền của người sử dụng đất thuê. (Ảnh minh họa).

Đề xuất bổ sung quy định quyền của người sử dụng đất thuê

(PLVN) - Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất bổ sung quy định quyền của người sử dụng đất thuê trả tiền thuê đất hàng năm được thế chấp, bán tài sản thuộc sở hữu của mình gắn liền với đất và quyền thuê đất trong hợp đồng thuê đất, cho thuê lại quyền thuê đất.
Ảnh minh họa.

Giá đất bồi thường thực hiện dự án cao tốc Biên Hòa-Vũng Tàu

(PLVN) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu mới có Quyết định số 23/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền bồi thường khi nhà nước thu hồi đất thực hiện dự án thành phần 3 thuộc dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn qua phường Mỹ Xuân, phường Hắc Dịch, xã Tóc Tiên và xã Châu Pha, TX. Phú Mỹ.
HoREA cho rằng quy định “bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai” sẽ làm tăng giá thành, làm tăng giá bán nhà ở mà người mua nhà phải gánh chịu khi mua nhà.

Chuyên gia chỉ ra những bất cập trong "bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai"

(PLVN) - Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) mới có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Xây dựng, Bộ Tư pháp góp ý một số quy định của Dự thảo Luật Kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Trong đó, Hiệp hội đề nghị xem xét bỏ quy định “bảo lãnh trong bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai”.