Báo chí đang đồng hành cùng đồng bào dân tộc vùng sâu, vùng xa

(PLO) - Sáng ngày 04/4/2014 tại Hà Nội, Ủy ban Dân tộc đã tổ chức Hội nghị sơ kết hai năm (2012-2013) triển khai Quyết định 2472/QĐ-TTg ngày 28/12/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp một số báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn (giai đoạn 2012-2015).
Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại hội nghị Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Nông Quốc Tuấn, Ủy viên Trung ương đảng, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc (UBDT) chủ trì hội nghị . 

Từ năm 2012, được sự quan tâm chỉ đạo của Lãnh đạo UBDT, sự tham mưu, phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chức năng của UBDT, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Văn hoá Thể thao và Du lịch và các Bộ ngành liên quan, việc thực hiện Quyết định 2472/QĐ-TTg có nhiều chuyển biến tích cực, kịp thời nắm bắt và xử lý, tháo gỡ những vướng mắc, khó khăn để thực hiện các nhiệm vụ theo đúng kế hoạch đề ra; cơ bản báo chí được cấp phát đến các đối tượng đảm bảo cả về chất lượng nội dung, đúng đối tượng, số lượng, địa chỉ và kịp thời gian quy định.

Việc cấp một số loại báo, tạp chí cho vùng dân tộc thiểu số và miền núi, vùng đặc biệt khó khăn sau hơn 2 năm thực hiện đã góp phần tuyên truyền hiệu quả, kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, những gương người tốt việc tốt, những mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi đến đồng bào vùng sâu vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Các báo và tạp chí tham gia chương trình đã bám sát vào định hướng nội dung tuyên truyền do UBDT chỉ đạo, có nhiều chuyên mục, nhiều tin, bài phù hợp, kịp thời phản ánh các hoạt động diễn ra ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; chú trọng cải tiến, đổi mới cả về nội dung và hình thức các ấn phẩm, nâng cao về chất lượng. Nội dung thông tin phong phú, đa dạng, các tin, bài đăng trên các báo, tạp chí ngắn gọn, ảnh rõ nét, trình bày đẹp, dễ đọc, dễ xem, cơ bản phù hợp với trình độ dân trí và nhu cầu của đồng bào các dân tộc thiểu số.  

Ngoài việc tập trung đăng tải, tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; các báo đã tập trung cung cấp kiến thức, thông tin về khoa học kỹ thuật phục vụ cho sản xuất như chăn nuôi, trồng trọt, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, giới thiệu những kinh nghiệm hay, mô hình tiêu biểu trong phát triển kinh tế - xã hội, tuyên truyền, giới thiệu việc bảo tồn bản sắc các dân tộc, giữ gìn an ninh, trật tự nông thôn miền núi. những tấm gương về lao động, sản xuất, kinh doanh giỏi của đồng bào...

Các báo, tạp chí đã khẳng định được vai trò, vị trí của mình đối với đồng bào vùng dân tộc, miền núi, góp phần làm thay đổi từ nhận thức đến tư duy, hành động. Hiệu quả đạt được của các ấn phẩm báo, tạp chí đến vùng đồng bào dân tộc, miền núi, biên giới, hải đảo là hết sức to lớn, được thể hiện trên nhiều mặt của đời sống xã hội. Qua đó đã góp phần giữ vững ổn định tình hình kinh tế- xã hội, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhân dân các dân tộc đoàn kết, phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc triển khi thực hiện chính sách cấp báo cho vùng núi, vùng dân tộc vẫn còn một số bất cập như: Việc sử dụng từ ngữ trong một số tin, bài còn chung chung dài dòng.... Công tác kiểm tra việc vận chuyển, phát hành các ấn phẩm báo, tạp chí tại các địa phương chưa thường xuyên và chặt chẽ, vẫn để tình trạng tồn đọng báo, tạp chí ở một số thôn...

Trong những năm tiếp theo, để thực hiện tốt Quyết định 2472 các báo, tạp chí cần tập trung tuyên truyền đến đồng bào các dân tộc thiểu số về chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; thực hiện tốt các chủ trương, giải pháp ổn định chính trị- xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh;  nhất là những vấn đề liên quan đến đời sống, kinh tế- xã hội ở vùng dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, hải đảo, biên giới… kịp thời nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội, phát hiện những vấn đề bức xúc trong nhân dân, những vấn đề phức tạp nảy sinh để tham mưu với Đảng, Nhà nước, phối hợp với các bộ, ngành địa phương để giải quyết.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm UBDT Nông Quốc Tuấn cho biết: “Các cơ quan chủ quản các báo, tạp chí thực hiện Quyết định 2472 cần bán sát thực tiễn, liên tục cải tiến nội dung, hình thức tuyên truyền trên mặt báo hiệu quả để mang tới những thông tin thiết thực, phù hợp với đồng bào. 

Đặc biệt, các báo, tạp chí đẩy mạnh thông tin tuyên truyền về các mô hình kinh tế hiệu quả với từng vùng, kinh nghiệm hay trong chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật... với mục tiêu cuối cùng góp phần giải bài toán giảm nghèo; đẩy mạnh tuyên truyền các gương điển hình tiên tiến vùng đồng bào dân tộc, hướng tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số cấp tỉnh, cấp huyện lần thứ II/2014. Đây là đại hội biểu dương tinh thần, động viên những gương điển hình vùng đồng bào dân tộc, miền núi trong thi đua phát triển kinh tế, đoàn kết khối đại dân tộc”.

Bên cạnh đó, Phó Chủ nhiệm Nông Quốc Tuấn cũng nhấn mạnh: Ủy ban Dân tộc sẽ tiếp tục phối hợp với các Bộ, ngành và địa phương kiểm tra, hướng dẫn, theo dõi, đánh giá về chất lượng nội dung, hình thức các ấn phẩm báo, tạp chí theo Quyết định 2472. 

Đồng thời chỉ đạo các địa phương việc theo dõi quản lý, khai thác, sử dụng các ấn phẩm báo, tạp chí có hiệu quả đến các đối tượng thụ hưởng; phối kết hợp đồng bộ, có hiệu quả các hoạt động của các báo, tạp chí làm công tác tư tưởng.......Duy trì thường xuyên và nâng cao chất lượng các kỳ giao ban khối báo chí, qua đó có thể sớm đề xuất, kiến nghị, xử lý kịp thời những bất cập./

Trung Thứ
Cùng chuyên mục
Khép lại một kỳ họp đầy thành công - mở đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ Quốc hội mới

Khép lại một kỳ họp đầy thành công - mở đầu tốt đẹp cho nhiệm kỳ Quốc hội mới

(PLVN) - Kỳ họp thứ nhất với tính chất quan trọng cho cả nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV đã diễn ra trong bối cảnh cũng hết sức đặc biệt khi cả nước đang chung tay đồng lòng, đồng sức để chống dịch COVID-19. Sau 9 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Kỳ họp đã hoàn thành rất thành công toàn bộ chương trình đề ra, dù rút gọn tới 8 ngày làm việc so với dự kiến.

Đọc thêm

Triển khai các giải pháp mới quyết liệt, mạnh mẽ, hiệu quả hơn để dập dịch

Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra, động viên các lực lượng phòng chống COVID-19 trên địa bàn TP HCM ngày 11/7/2021. Ảnh: VGP
(PLVN) - Thủ tướng yêu cầu, lãnh đạo, chỉ đạo phải tập trung, thống nhất, chuyên sâu ở tầm quốc gia; trong tình hình mới phải hết sức tránh quan liêu, “xa dân”, phải có cách tiếp cận mới và triển khai các giải pháp quyết liệt hơn, mạnh mẽ hơn, hiệu quả hơn, quán triệt phương châm “rõ, nghiêm, chắc, hiệu quả”. 

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Phát huy giá trị văn hóa trong phát triển đất nước

Văn hóa là sức mạnh nội sinh, động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.
(PLVN) - Nhấn mạnh vai trò quan trọng của nền văn hóa và con người Việt Nam trong phát triển đất nước, văn kiện Đại hội XIII của Đảng đã yêu cầu: Lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam là nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng đảm bảo sự phát triển bền vững, là động lực phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Cần chấm dứt cơ chế xin – cho trong lĩnh vực đầu tư công

Cần chấm dứt cơ chế xin – cho trong lĩnh vực đầu tư công
(PLVN) -  Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai nêu thực trạng có những cá nhân khi được giao nhiệm vụ phân bổ vốn đầu tư công đã tự cho mình quyền ban phát và câu chuyện về cơ chế xin-cho không biết khi nào mới kết thúc. Đây là vấn đề cần hết sức lưu tâm trong thời gian tới.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ

Đoàn đại biểu của tỉnh dâng hương tại Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của tỉnh (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình).
(PLVN) - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021), ngày 27/7, đoàn đại biểu Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức dâng hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ tại Đền thờ các Anh hùng liệt sỹ của tỉnh (thị trấn Thiên Tôn, huyện Hoa Lư) và Đài tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ của tỉnh (phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình).

TP HCM: Nhiều hoạt động tri ân, tưởng niệm ngày Thương binh - Liệt sĩ

Lãnh đạo TP HCM thắp hương tại Nghĩa trang liệt sĩ TP HCM (phường Long Bình, TP Thủ Đức).
(PLVN) - Nhân kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh – Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021), tại TP HCM đã diễn ra nhiều hoạt động tri ân, tưởng nhớ đến các bậc cách mạng tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, những người con ưu tú của quê hương đã anh dũng hy sinh trong các cuộc chiến tranh vĩ đại, đem lại độc lập cho dân tộc, tự do - hạnh phúc cho nhân dân.

Pha Long - khúc tráng ca về bức điện tín “bất hủ”

Pha Long - khúc tráng ca về bức điện tín “bất hủ”
(PLVN) - Đồn biên phòng Pha Long nằm trọn trong thung lũng bốn bề bát ngát xanh rì. Nhìn cảnh vật nơi mảnh đất biên cương này bây giờ, ít ai biết cuộc chiến đấu anh dũng 42 năm trước của những người lính đã nắm chắc tay súng, chiến đấu tới hơi thở cuối cùng bảo vệ biên cương. Bức điện cuối cùng gửi về Sở chỉ huy vào lúc 11h ngày 19/2/1979 viết: “Chúng tôi đã chiến đấu hết đạn. Xin vĩnh biệt các đồng chí.”