Từ khóa: #Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng quận Cầu Giấy sẽ giám sát chặt chẽ