Hòa Bình: Bảo tồn và phát huy chữ dân tộc Mường

Học sinh dân tộc Mường được học và sử dụng bộ chữ viết Mường.
(PLVN) - Tỉnh Hòa Bình có trên 63% dân số là người dân tộc Mường (còn gọi là Mol). Vì vậy, việc bảo tồn và truyền dạy tiếng nói và chữ viết của dân tộc Mường đã và đang được tỉnh Hòa Bình chú trọng thực hiện.