Hoàn thành nâng tải đường dây 220kV Củ Chi - Trảng Bàng

SPMB họp hôi đồng nghiệm thu đóng điện dự án.
(PLVN) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Nam (SPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện đưa vào vận hành công trình nâng khả năng tải đường dây (ĐZ) 220kV Củ Chi - Trảng Bàng thuộc dự án nâng khả năng tải các ĐZ 220kV Thốt Nốt - Long Xuyên - Châu Đốc và Củ Chi - Trảng Bàng.

 

 

Đóng điện đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi

Vị trí 01 của đường dây 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi
(PLVN) - Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện vận hành công trình đường dây (ĐZ) 220kV Thượng Kon Tum - Quảng Ngãi. ĐZ đường đi qua huyện KonPlong (Kon Tum) và huyện Ba Tơ, Đức Phổ, Mộ Đức (Quảng Ngãi).

Đóng diện thành công Nhánh rẽ 220 kV ở Thái Nguyên

Đường dây 220 kV mạch kép từ TBA 220 kV Lưu Xá đấu nối vào ĐZ 220 kV Thái Nguyên - Phú Bình
(PLVN) - Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp với UBND thành phố Thái Nguyên và các đơn vị liên quan tổ chức đóng điện nghiệm thu đưa vào vận hành Nhánh rẽ 220 kV thuộc Công trình TBA 220 kV Lưu Xá.