21 bộ, ngành và 62 địa phương công bố kết quả hệ thống hóa văn bản kỳ 2014 - 2018

(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa có Báo cáo số 145/BC-BTP gửi Thủ tướng Chính phủ về kết quả hệ thống hóa văn bản (VB) quy phạm pháp luật thống nhất trong cả nước kỳ 2014 – 2018. Theo đó, tính đến ngày 31/5/2019, đã có 21/22 bộ, cơ quan ngang bộ (đạt 95,4%), 62/63 UBND cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (đạt 98,4%) công bố kết quả hệ thống hóa VB. Kiểm toán Nhà nước, VKSNDTC cũng đã công bố kết quả hệ thống hóa VB theo quy định. 
Hình minh họa Hình minh họa

Kết quả cụ thể tại Trung ương, tổng số VB còn hiệu lực: 8748 VB; tổng số VB hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ: 5215 VB; tổng số VB hết hiệu lực, ngưng hiệu lực một phần: 1207 VB; tổng số VB cần sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới: 1097 VB. Con số tương ứng tại cấp tỉnh là 27974 VB; 15962 VB; 2073 VB; 4614 VB. Tại cấp huyện là 12844 VB; 13810 VB; 399 VB; 1545 VB và tại cấp xã là 11726 VB; 59040 VB; 77 VB; 636 VB.

Nhìn chung, các bộ, ngành, địa phương đã nhận thức được ý nghĩa quan trọng của công tác hệ thống hóa VB đối với việc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực quản lý nhà nước cũng như để bảo đảm sự minh bạch, thống nhất của hệ thống pháp luật.

Chất lượng kết quả hệ thống hóa VB, các bộ, ngành, địa phương cơ bản đã đáp ứng được yêu cầu, có sự kế thừa những kết quả đạt được của kỳ hệ thống hóa VB đầu tiên thống nhất trong cả nước năm 2013. Tuy nhiên, kết quả hệ thống hóa VB cũng cho thấy tình trạng VB có nội dung chồng chéo, mâu thuẫn, không còn phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội, không xác định được tình trạng hiệu lực vẫn còn tồn tại cần kịp thời xử lý theo quy định… 

Vì vậy, Bộ Tư pháp kiến nghị Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương chưa hoàn thành việc hệ thống hóa VB khẩn trương hoàn thành và thực hiện công bố kết quả hệ thống hóa theo đúng quy định của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP; chỉ đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, địa phương khẩn trương sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới VB (trường hợp VB thuộc thẩm quyền xử lý) hoặc kiến nghị các cơ quan, người có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ hoặc ban hành mới VB (trường hợp VB không thuộc thẩm quyền xử lý) để bảo đảm sự phù hợp, thống nhất của hệ thống pháp luật… 

H.T
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Đại học Luật Hà Nội tổ chức nhiều hoạt động thiết thực trong Tuần lễ nghiên cứu Khoa học năm 2021

Ra mắt Diễn đàn "Luật học và Phát triển".
(PLVN) - Ngày 15/6, Đại học Luật Hà Nội tổ chức Lễ khai mạc Tuần nghiên cứu khoa học năm 2021 và ra mắt Diễn đàn “Luật học và Phát triển”. Cùng ngày, Trường tổ chức Hội thảo “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam”.

Thi hành án Vĩnh Phúc quyết tâm vượt khó

Thi hành án Vĩnh Phúc quyết tâm vượt khó
(PLVN) -Với nhiều giải pháp quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, các cơ quan Thi hành án dân sự Vĩnh Phúc đang nỗ lực vượt khó để hoàn thành tốt các chỉ tiêu đề ra.

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021

Trường Đại học Luật Hà Nội: Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và diễn đàn luật học và phát triển 2021
(PLVN) -Từ ngày 14 đến ngày 18/6/2021, tại Trường Đại học Luật Hà Nội sẽ diễn ra Tuần lễ Nghiên cứu khoa học và Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2021 gồm nhiều hoạt động khoa học, trọng tâm là các hội thảo, toạ đàm về các vấn đề khoa học pháp lý và liên ngành, hướng tới nhiều đối tượng cán bộ, giảng viên, sinh viên…

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án
(PLVN) -Thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án là một chế định khá đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS), không do cơ quan THADS trực tiếp thực hiện mà do các đơn vị, Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá thực hiện độc lập. Đây là một khâu quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ quá trình thi hành một bản án.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn

Các đại biểu điểm cầu Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
(PLVN) -Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được xác định trong chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp được ban hành mới đây.