Từ khóa: #1 cán bộ bệnh viện đa khoa Hà tĩnh nhiễm COVID-19