TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục nỗ lực, sáng tạo trong công tác THADS

Thứ Năm, 19/7/2018 06:27 GMT+7
(PLO) - TP HCM là địa phương có số lượng việc và tiền phải thi hành hàng năm đứng đầu cả nước, chiếm trên 11% về việc, trên 46% về tiền của toàn quốc. Đặc biệt, đây là địa bàn có nhiều vụ án phải thi hành với giá trị đặc biệt lớn, với tính chất rất phức tạp. Bằng nhiều giải pháp, TP HCM luôn hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, đóng góp quan trọng vào thành tựu chung của Hệ thống THADS 72 năm qua. 
TP Hồ Chí Minh: Tiếp tục nỗ lực, sáng tạo trong công tác THADS
THADS TPHCM hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao

Mặc dù đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, song trong những năm qua, hoạt động của các cơ quan THADS trên địa bàn TP ngày càng đi vào nền nếp, đạt được nhiều kết quả quan trọng, cụ thể như: kết quả THADS luôn đạt cao, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ do Quốc hội, Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS giao; là đơn vị đi đầu trong đổi mới, có nhiều giải pháp, kinh nghiệm hay, tấm gương để các cơ quan THADS trong cả nước học tập; bộ máy các cơ quan THADS của TP tiếp tục được kiện toàn và hoạt động ổn định, hiệu quả; công tác lãnh đạo điều hành có sự quyết liệt, sâu sát, hiệu quả hơn; hoạt động phối hợp với cấp ủy, chính quyền các quận/huyện và các cơ quan, ban ngành hữu quan ngày càng chặt chẽ, thống nhất...

Những kết quả nêu trên đã được Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Lãnh đạo Tổng cục THADS ghi nhận thông qua xếp hạng các cơ quan THADS TP trong 3 năm gần đây (hạng A); nhiều tập thể, cá nhân của Cục và các chi cục trực thuộc được khen thưởng, tặng thưởng nhiều danh hiệu. 

Năm 1993, từ khi tiếp nhận từ cơ quan Tòa án với 95 cán bộ, công chức phân bổ cho Phòng THA và 18 Đội THA tại các quận, huyện, đến nay hệ thống THADS TP HCM được tổ chức với cơ cấu gồm 06 phòng chuyên môn và 24 chi cục THADS quận, huyện trực thuộc.

Tổng số biên chế năm 2018 được Tổng cục THADS giao là 643 biên chế, trong đó hiện tại Cục là 125 biên chế, các chi cục là 510 biên chế. Về cơ cấu lãnh đạo: Ban lãnh đạo Cục gồm 01 Cục trưởng và 03 Phó Cục trưởng; Lãnh đạo các chi cục có 23 Chi cục trưởng và 62  Phó Chi cục trưởng.

Về cơ cấu cán bộ: Toàn bộ hệ thống THADS TP HCM có 47 Chấp hành viên trung cấp, 284 Chấp hành viên sơ cấp (số lượng Chấp hành viên chiếm 44,6% so với tổng số công chức), 04 Thẩm tra viên chính, 25 Thẩm tra viên, 111 Thư ký THA, 05 Thư ký trung cấp THA; 34 Kế toán viên, 12 Kế toán viên cao đẳng, 18 Kế toán viên trung cấp, 39 chức danh còn lại.

Về kết quả THA: Trong giai đoạn 10 năm 1993 - 2003 tổng số thi hành xong là 221.663 việc với 4.227 tỷ đồng thì trong thời gian 05 năm, giai đoạn 2004 - 2009 đã thi hành xong và giải quyết xong 197.406 việc, với số tiền 7.432 tỷ đồng; từ năm 2009 đến nay tổng số vụ việc đã thi hành xong là: 411.496 việc với hơn 56.741 tỷ đồng. Kết quả THA hàng năm đều đạt và vượt chỉ tiêu của Bộ Tư pháp được giao, nhiều năm liên tiếp được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Về cơ sở vật chất: Ban đầu mới thành lập, các cơ quan THA của TP có trụ sở làm việc phần lớn là nhà tạm sử dụng của các cơ quan, đơn vị khác với diện tích làm việc chật hẹp, xuống cấp, kinh phí và phương tiện làm việc rất hạn chế.

Được sự quan tâm của Bộ Tư pháp và Thành ủy, UBND TP đến nay đã có 22/25 đơn vị có trụ sở chính thức; có 16/25 đơn vị có kho vật chứng hoặc địa điểm xây dựng kho vật chứng. Tuy còn những khó khăn nhất định nhưng được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, những đơn vị chưa được xây dựng trụ sở, kho vật chứng đã được bố trí những công trình trụ sở để làm việc, thể hiện vị trí, vai trò của cơ quan THADS trong hệ thống chính trị tại địa phương. 

Với truyền thống vẻ vang và những kinh nghiệm đã tích lũy qua 72 năm xây dựng, trưởng thành, cùng với sự quyết tâm, đoàn kết, sáng tạo, tình yêu ngành, yêu nghề của mỗi cán bộ, công chức, người lao động, Cục THADS TP HCM tiếp tục phát huy truyền thống, triển khai quyết liệt các giải pháp đồng bộ, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao về việc và tiền, xứng đáng với truyền thống của “72 năm - vinh quang một chặng đường”.

Tin liên quan

Các tin khác