Thành tựu chung của Ngành Tư pháp, có đóng góp của Tư pháp Quảng Nam

(PLO) - Đó là đánh giá của Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long trong buổi làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam chiều 11/7. Chương trình nằm trong khuôn khổ chuyến công tác các tỉnh miền Trung- Tây Nguyên của Đoàn công tác Bộ Tư pháp do Bộ trưởng Lê Thành Long dẫn đầu.
Thành tựu chung của Ngành Tư pháp, có đóng góp của Tư pháp Quảng Nam Bộ trưởng Tư pháp Lê Thành Long làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Quảng Nam

Làm tốt vai trò tham mưu trong xây dựng pháp luật

Mở đầu buổi làm việc, Bộ trưởng nhấn mạnh, kết quả công tác tư pháp của Bộ, ngành Tư pháp thời gian qua tiếp tục khởi sắc, đạt nhiều kết quả toàn diện trên các lĩnh vực; được Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao.  Thể chế trong các lĩnh vực quản lý tiếp tục được hoàn thiện; một số lĩnh vực còn hạn chế cũng đã được kịp thời nghiên cứu, căn chỉnh cho phù hợp với thực tiễn. Trong những thành tựu chung đó có sự đóng góp tích cực của Tư pháp Quảng Nam.

Sau khi nghe lãnh đạo Sở Tư pháp Quảng Nam báo cáo kết quả tư pháp 6 tháng đầu năm, chia sẻ những khó khăn và kết quả đạt được, Bộ trưởng đánh giá, với sự cố gắng, nỗ lực của cán bộ, công chức, công tác tư pháp của Quảng Nam đã có nhiều đổi mới, triển khai cơ bản toàn diện các mặt công tác, bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, Ngành và địa phương... Nhờ vậy, công tác Tư pháp Quảng Nam được các đơn vị thuộc Bộ đánh giá cao, trong nhiều năm liền, Tư pháp Quảng Nam đều được xếp hạng A. Năm 2016 Sở được UBND Tỉnh tặng Bằng khen và năm 2017 Bộ Tư pháp tặng Bằng khen với một số điểm nổi bật.

Bộ trưởng ghi nhận, các cơ quan tư pháp Quảng Nam đã thực hiện cơ bản tốt vai trò tham mưu giúp HĐND, UBND trong xây dựng pháp luật. Công tác thẩm định, góp ý VBQPPL được tănh cường, có nhiều đổi mới, đến nay chưa phát hiện Văn bản QPPL do tỉnh ban hành có dấu hiệu trái pháp luật. 

Về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất hơn. Sở Tư pháp đã lựa chọn có trọng tâm, trọng điểm như các Đề án PBPL tại một số địa bàn trọng điểm, cho đồng bào dân tộc và miền núi, trong nhà trường ... Sở Tư pháp đã tham mưu UBND Tỉnh triển khai mô hình “Cấp tỉnh hỗ trợ kinh phí- cấp huyện tổ chức thực hiện – cấp xã tiếp nhận kết quả”.

Ngoài ra, công tác quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp ngày càng được tăng cường, bám sát chỉ đạo của Bộ. Đặc biệt, Sở Tư pháp đã tham mưu thực hiện cài đặt phần mềm quản lý hồ sơ công chứng cho Văn phòng đăng ký đất đai, Cục THADS và các tổ chức hành nghề công chứng; tham mưu UBND Tỉnh triển khai.

Đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp trên địa bàn; quy định mức trần thu tiền sử dụng dịch vụ công chứng trên địa bàn; Công tác quản lý nhà nước về luật sư và hành nghề luật sư trên địa bàn tỉnh thực hiện cơ bản đầy đủ các nhiệm vụ được giao, bảo đảm trật tự, kỷ cương.

Việc giải quyết các yêu cầu của người dân về đăng ký hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, cấp phiếu lý lịch tư pháp cơ bản được thực hiện kịp thời, đúng quy định. 

Bên cạnh đó, trình độ, năng lực của đội ngũ cán bộ được nâng cao, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, tự rèn luyện được chú trọng (có 75% xã đã bố trí được 02 công chức Tư pháp- Hộ tịch trở lên, cao hơn mức bình quân chung cả nước đạt khoảng 60%; Tỷ lệ cán bộ Tư pháp- Hộ tịch có trình độ Trung cấp Luật trở lên cũng đạt tỷ lệ khá cao, đạt 90%, trong đó Đại học Luật trở lên: 302 (chiếm 70%).

Chú trọng nâng cao chất lượng công tác văn bản

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, so với sự phát triển chung của Bộ, Ngành và các tỉnh trong khu vực, so với chính tiềm năng, thế mạnh của tỉnh, công tác tư pháp Quảng Nam vẫn còn một số tồn tại, hạn chế. Bộ trưởng đơn cử cụ thể như việc phát triển tổ chức hành nghề công chứng có nơi (như huyện Núi Thành) chưa phù hợp với Quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt (UBND Tỉnh đã cho thành lập 02 tổ chức hành nghề công chứng, theo quy hoạch chỉ được 01 tổ chức). Chưa thành lập được tổ chức Đảng của Đoàn Luật sư tỉnh. Công tác phối hợp trong giám định tư pháp chưa đạt hiệu quả. Số lượng biên chế công chức của Sở, huyện (4.1 người/ phòng) thấp hơn bình quân cả nước (lần lượt 4,7 và 4,5 người/Phòng).

Thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị Lãnh đạo Sở Tư pháp Quảng Nam tiếp tục thực hiện hiệu quả Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, trong đó chú trọng nâng cao chất lượng công tác góp ý, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; chủ động tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thi hành các luật mới ban hành, gắn việc thực hiện hiệu quả Đề án đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn 2018-2022.

Bên cạnh đó, tiếp tục nâng cao chất lượng công tác PBGDPL, đưa công tác này đi vào chiều sâu, thực chất hơn nữa.  Chú trọng tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021.

Cùng đó, tăng cường hơn nữa vai trò quản lý nhà nước (thanh tra, kiểm tra) trong các lĩnh vực: Luật sư; công chứng, bán đấu đấu giá; tiếp tục tham mưu cho UBND tỉnh triển khai Nghị quyết số 18/NQ-TW, 19/NQ-TW bảo đảm đúng tinh thần “tự chủ” theo hướng tiếp tục duy trì Phòng công chứng và Trung tâm bán đấu giá tài sản.

Trong bối cảnh nguồn lực hạn chế, Bộ trưởng yêu cầu tập thể Ban Giám đốc cần đổi mới cách thức điều hành, tổ chức công việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông; chú trọng đào tạo nâng cao đội ngũ cán bộ tư pháp của tỉnh; kịp thời tuyển dụng số lượng biên chế còn thiếu.

Tại buổi làm việc Sở Tư pháp chiều 11/7, Bộ trưởng Lê Thành Long cùng Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Định Văn Thu đã trao quyết định bổ nhiệm chức danh Giám đốc Sở Tư pháp đối với ông Đặng Văn Đào.

Bộ trưởng chúc mừng Sở Tư pháp có tân Giám đốc, đồng thời nhắn gửi, trên cương vị mới, Giám đốc Sở Tư pháp Đặng Văn Đào cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy năng lực để đưa Sở Tư pháp thành một khối đoàn kết, thống nhất và phát triển vững mạnh.

Phát biểu lại Lễ trao quyết định, Chủ tịch Đinh Văn Thu chia sẻ những kết quả mà Sở Tư pháp thời gian qua đã nỗ lực, đặc biệt, sau nhiều tháng khuyết chức danh Giám đốc Sở.

Từ năm 2010- 2017, ông Đặng Văn Đào công tác tại Sở Tư pháp với chức danh Phó Giám đốc Sở. Từ năm 2017 đến thời điểm bổ nhiệm, ông Đào giữ chức Cục trưởng Cục THADS tỉnh.

Cũng trong chuyến công tác, chiều 11/7, Bộ trưởng Lê Thành Long cùng Đoàn công tác đã đến thăm và làm việc với Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam theo lời mời của ông Phan Việt Cường, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long cho rằng, trong những năm qua hoạt động ngành Tư pháp ngày càng tham gia sâu và có hiệu quả trong việc xây dựng các đề án luật, tham mưu với chính phủ trình quốc hội những bộ luật quan trọng.

Bên cạnh đó, Bộ Tư pháp còn đóng vai trò quan trọng vào nhiệm vụ giám sát việc thực hiện các luật, bộ luật và công tác Tư pháp nói chung.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá cao hoạt động của các thành viên của đoàn ĐBQH Quảng Nam trong hoạt động chất vấn, các phiên thảo luận tại các kỳ họp của quốc hội, nhất là có nhiều đóng góp quan trọng nhằm hoàn thiện các đề án luật trước khi ban hành nhằm sự đồng thuận cao trong các tầng lớp nhân dân./.

Vũ Vân Anh
""

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Khẩn trương triển khai theo dõi lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về bảo hiểm

Khẩn trương triển khai theo dõi lĩnh vực trọng tâm, liên ngành về bảo hiểm

(PLVN) - Ngày 22/2, Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (THPL) Đặng Thanh Sơn đã có buổi làm việc với một số đơn vị thuộc Bộ và đại diện một số bộ, ngành liên quan nhằm triển khai Quyết định số 3072/QĐ-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành (bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động) và lĩnh vực trọng tâm của Bộ Tư pháp (hòa giải ở cơ sở và kiểm tra tình hình ban hành văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến lĩnh vực giáo dục và đào tạo của Bộ, cơ quan ngang bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh) năm 2019.

Đọc thêm

Bamboo Airways chính thức khai trương 4 đường bay từ Vinh, giá vé ưu đãi từ 149.000 đồng

Bamboo Airways chính thức khai trương 4 đường bay từ Vinh, giá vé ưu đãi từ 149.000 đồng
(PLVN) - Ngày 23/2, hãng hàng không Bamboo Airways đã chính thức khai trương 4 đường bay mới từ Cảng hàng không quốc tế Vinh (Nghệ An) tới Tp. Hồ Chí Minh, Hà Nội, Buôn Ma Thuột và Đà Lạt. Tham dự sự kiện có Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu cùng các lãnh đạo Bộ, Ngành Trung ương cũng như các sở ban ngành, cơ quan đoàn thể của tỉnh Nghệ An.
Những người lính nơi ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam

Những người lính nơi ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam

(PLVN) - Nơi ấy, suốt những năm dài khói lửa, chịu đựng hàng ngàn tấn bom đạn của giặc thù, ngọn hải đăng cổ xưa và lớn nhất Việt Nam vẫn được gìn giữ nguyên bản suốt 125 năm với tên gọi thân thương “mắt thần”, “mắt ngọc”… ngạo nghễ dẫn đường, khẳng định chủ quyền  giữa điệp trùng sóng vỗ...

Đi lễ chùa nhỏ - đi lễ chùa to

Đi lễ chùa nhỏ - đi lễ chùa to
(PLVN) - Trong đời sống văn hóa tâm linh người Việt, ngôi chùa có một vị trí đặc biệt trong tâm thức. Đã từ lâu, cầu trời khấn Phật như một tâm niệm bền bỉ mỗi khi con người gặp vận hạn, khó khăn. Theo dòng chảy thời gian ngoài các ngôi chùa cổ trầm mặc thì xuất hiện nhiều chùa mới hoành tráng hơn. Đầu năm hành lễ mới thấy cung cách đi chùa bây giờ cũng khác…

Anh chồng đi tù vì đâm chết bạn trai của em dâu

Anh chồng đi tù vì đâm chết bạn trai của em dâu
(PLVN) - Em trai mới mất chưa được một năm, Thanh đã thấy em dâu có quan hệ nam nữ, yêu đương với một người đàn ông khác ở cùng địa phương. Do đó, Thanh và gia đình ra sức khuyên can người phụ nữ góa chồng. Tuy nhiên, em dâu Thanh đã không nghe lời khiến án mạng xảy ra vì những lời chửi bới, thách thức đánh nhau.

Liệu có tồn tại thế giới bên kia?

Liệu có tồn tại thế giới bên kia?
(PLVN) - Trên The Sun đã từng công bố các ý kiến của các nhà khoa học nhận thức về thế giới bên kia. Thậm chí, họ còn nhận định “sự tỉnh táo vẫn tiếp diễn sau khi trái tim một người ngừng đập”.

Hiện tượng vong nhập: Lý giải nào thỏa đáng nhất?

Hiện tượng vong nhập: Lý giải nào thỏa đáng nhất?
(PLVN) - Bao lâu nay, việc tìm kiếm những câu trả lời lý giải cho hiện tượng từ thế giới tâm linh, từ cõi âm và những người đã khuất luôn là những điều huyền bí. Hiện tượng vong nhập cũng là một tấm rèm buông phủ đã lâu, cần được sớm vén lên trong nhận thức của loài người.
Làm gì khi số điện thoại bị đánh cắp và phát tán?

Làm gì khi số điện thoại bị đánh cắp và phát tán?

(PLVN) - Trong việc sử dụng điện thoại để cài đặt các ứng dụng tiện ích, đã có không ít chuyện dở khóc dở cười. Một nữ khách hàng sử dụng dịch vụ vận chuyển ở Hà Nội đã đăng tải lên trang Facebook cá nhân của mình câu chuyện về sự trả thù của tài xế sau khi bị khách hàng đánh giá ở mức thấp nhất. Hậu quả là sau đó vị khách hàng này liên tục nhận được những cuộc gọi, tin nhắn “mua dâm” từ những số điện thoại lạ.

Ba thói quen có lợi mà chúng ta nên học từ người tiền sử

Ba thói quen có lợi mà chúng ta nên học từ người tiền sử
(PLVN) - Giống như các sinh vật khác trên trái đất, loài người từ khi sinh ra đã có những đặc tính nhất định. Tuy nhiên trong cuộc sống hiện đại, con người lại tự hình thành những thói quen vô tình chống lại các đặc tính tự nhiên. Và điều này đôi khi lại có tác hại không tốt cho sức khoẻ của chúng ta. Dưới đây là một số hành động của con người đang chống lại quy luật tự nhiên:

Sử dụng nước đúng cách

Sử dụng nước đúng cách
(PLVN) - Trong chúng ta ai cũng đều biết rằng nước đóng vai trò rất quan trọng đối với sự sống, mọi sinh vật trên trái đất đều cần đến nước. Sử dụng nước đúng cách sẽ giúp chúng ta có được sức khỏe tốt và phát huy hết được lợi ích của nước mang lại.

Tai biến khó lường khi bị đa ối lúc mang thai

Tai biến khó lường khi bị đa ối lúc mang thai
(PLVN) - Chứng đa ối có thể do nhiều nguyên nhân gây ra, tuy nhiên, căn bệnh này hết sức nguy hiểm cho cả mẹ và con trong thai kỳ, trong quá trình chuyển dạ cũng như chăm sóc trẻ sau này. Không những vậy, nó có thể là nguyên dẫn đến tử vong thai nhi…

Nụ hôn

Nụ hôn
Hôm nay, đột nhiên Trang nói với tôi:
Giấc mơ viển vông?

Giấc mơ viển vông?

(PLVN) - Mình sống ở phố, vạ vật cùng phố và lớn lên cùng với bao thăng trầm của phố dù… không sinh ra từ phố và phố không sinh ra mình. Phố từ bé bỗng phình ra vì sức ép di dân, ngụ cư và đô thị hóa. Rồi từ những phố trong veo thành ồn ã, chật chội và chan chát tạp âm. Phố càng phình càng tắc bởi ngun ngút người chen lấn, luồn lách cả trong những lúc chả phải tan tầm.

Ông Trump và ông Kim sẽ cùng dùng bữa tại Hà Nội

Ông Trump và ông Kim sẽ cùng dùng bữa tại Hà Nội
(PLVN) - Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un sẽ có cơ hội gặp nhau, cùng dùng bữa và tham gia các cuộc họp mở rộng của các phái đoàn hai nước tại Hà Nội, Việt Nam tới đây.

Những ý kiến trái chiều xung quanh việc xây chùa to, tượng lớn

Những ý kiến trái chiều xung quanh việc xây chùa  to, tượng lớn
(PLVN) - Thời gian gần đây, dư luận rộ lên với những phản ứng trái chiều về việc nhiều ngôi chùa, công trình tâm linh hoành tráng, quy mô quốc gia, Đông Nam Á được xây dựng. Từ đó, đặt ra câu hỏi, liệu việc đó có đúng với tinh thần Phật pháp, hay đây chỉ là câu chuyện “kinh doanh tâm linh”? 

Đức Phật đang ở đâu? - Linh tại ngã, bất linh tại ngã

Đức Phật đang ở đâu? - Linh tại ngã, bất linh tại ngã
(PLVN) - Đó là câu hỏi của rất nhiều người, kể cả phật tử và ngoài đạo Phật. Trước tình trạng các chùa ngày càng được xây dựng nhiều, quy mô hoành tráng, trước tình trạng nhiều hoạt động mê tín dị đoan núp bóng và một số tiêu cực tồn tại ngay trong cơ sở Phật giáo, người ta đặt ra hoài nghi: Đức Phật đang ở đâu, liệu có ở trong chùa hay trong tâm những người tu hành ngày nay? Và phải chăng, chùa to, tượng to thì linh thiêng hơn chùa nhỏ, tượng nhỏ?
Tướng do tâm sinh, tướng tùy tâm diệt...

Tướng do tâm sinh, tướng tùy tâm diệt...

(PLVN) - Cảnh vật và con người phô diễn diện mạo của nó ra ngoài trong quan niệm của đạo Phật và cả đạo Giáo đều xuất phát từ tâm con người mà ra, rõ nét nhất là trong đạo Phật. “Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ” là một dẫn dụ rõ nét nhất. 
""

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%