Hội nghị giao ban công tác tư pháp khu vực phía Nam

(PLVN) - Sáng 10/6, tại An Giang, Cục Công tác phía Nam Bộ Tư pháp phối hợp với UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban công tác tư pháp khu vực phía Nam 2019. Thứ Trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh và ông Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang đồng chủ trì Hội nghị.
Hội nghị giao ban công tác tư pháp khu vực phía Nam

Tham dự hội nghị còn có ông Nguyễn Thanh Bình – Cục trưởng Cục công tác phía Nam; bà Huỳnh Thị Lệ Thuỷ - Phó Cục trưởng Cục công tác phía Nam; Ông Cao Thanh Sơn – Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh An Giang, cùng 25 đại biểu đại diện lãnh đạo Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc khu vực phía Nam.

Bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, ngành, địa phương

Tại hội nghị, các đại biểu thẳng thắn trao đổi, thảo luận về một số vấn đề và giải pháp khắc phục khó khăn, hạn chế trong công tác tư pháp thời gian qua. Cụ thể như việc triển khai Luật Hộ tịch trong hoạt động hành chính tư pháp; các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng; việc phát triển đội ngũ luật sư phục vụ hội nhập kinh tế quốc tế cũng như sức cạnh tranh của các doanh nghiệp bán đấu giá tài sản ở các địa phương; công tác quản lý nhà nước còn gặp nhiều khó khăn do cơ cấu tổ chức của một số Văn phòng công chứng không ổn định; hoạt động Thừa phát lại vẫn gặp nhiều trở ngại liên quan đến công tác lập vi bằng và xác minh điều kiện thi hành án dân sự.

Ông Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang phát biểu tại hội nghị
Ông Lê Văn Nưng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang bày tỏ sự vui mừng khi được đón tiếp Thứ trưởng cùng các đại biểu đến với hội nghị giao ban công tác Tư pháp khu vực phía Nam lần này: Chỉ có doanh nghiệp mới là động lực tạo niềm phát triển bền vững. Đối với An Giang trong những năm qua các chỉ số thành phần đều được củng cố và không ngừng được tăng cường. Cụ thể với chỉ số PCI (chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh) của An Giang luôn đạt mức khá của cả nước. Chỉ số PAPI (Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh) cũng đạt vị trí thứ 25 trong cả nước. Đối với toàn tỉnh luôn chú trọng quan tâm tới các chỉ số thành phần của Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh. Đặc biệt là chỉ số thiết chế pháp lý, chúng tôi cho rằng đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân và là thành công của mọi thành công, là động lực phát triển của mọi doanh nghiệp. Không những lãnh đạo tỉnh mà đối với Doanh nghiệp cũng đặc biệt coi trọng thiết chế pháp lý. 

Trong những năm qua, Lãnh đạo tỉnh đã giao cho Sở Tư pháp làm đầu mối cùng với Hiệp hội Doanh Nghiệp, Hội doanh nhân trẻ, hội Nữ doanh nhân để tiếp cận hỗ trợ mọi lúc mọi nơi cho Doanh nghiệp trong việc đảm bảo hành lang pháp lý tiếp cận các dự án nói chung và đặc biệt  những dự án lĩnh vực cụ thể nói riêng,  Sở Tư pháp cũng làm đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp làm tường trình trên địa bàn tỉnh An Giang. Đối với tỉnh An Giang, việc này vừa là nguyên tắc cũng là một kinh nghiệm quý trong lãnh đào điều hành. Ngành Tư pháp luôn tham mưu trong việc đảm bảo hành lang pháp lý, ra những chỉ thị các Nghị Quyết, xử lý hành chính trên tất cả những lĩnh vực.

Bà Huỳnh Thị Lệ Thủy - Phó Cục Trưởng cục công tác phía Nam (BTP) báo cáo với Hội Nghị công tác tư pháp khu vực phía Nam 06 tháng đầu năm 2019 cũng như phương hướng nhiệm vụ 06 tháng cuối năm: Công tác tư pháp tại các địa phương trong khu vực phía Nam đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm, triển khai cơ bản, toàn diện có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ được giao theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc và Thông báo Kết Luận của Bộ Trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long tại Hội Nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2019. Việc thực hiện chương trình xây dựng VBQPPL đã được quan tâm thực hiện cơ bản đảm bảo chất lượng, tiến độ; công tác quản lý xử phạm hành chính được chú trọng thực hiện từng bước có sự chuyển biến tích cực. Bên cạnh đó công tác tư pháp vẫn còn một số điểm hạn chế bất cập cần khắc phục như công tác tổ chức cán bộ cần sắp xếp tinh gọn, hiệu quả, hoạt động Phổ biến giáo dục pháp luật chưa có nhiều hình thức mới, tạo được bước đột phá, Chất lượng hoạt động của các tổ chức hành nghề công chứng, Bán đấu giá tài sản, giám định tư pháp tại một số địa phương còn chưa tốt.

Bà Huỳnh Thị Lệ Thủy - Phó Cục Trưởng cục công tác phía Nam cho biết, công tác tư pháp tại các địa phương trong khu vực phía Nam đã bám sát 8 nhóm nhiệm vụ trọng tâm
Qua đó, bà Huỳnh Thị Lệ Thủy cũng đưa ra một số đề xuất như: Sớm sửa đổi Luật ban hành Văn bản quy phạm pháp luật 2015 để tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho địa phương, thường xuyên tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ xây dựng kiểm tra rà soát cho đội ngũ công chức trực tiếp làm công tác này,  rà soát sửa đổi Luật xử lý vi phạm hành chính và các nghị định về xử phạt VPHC chuyên ngành để thống nhất, đồng bộ; Cần tổng kết việc thi hành Luật Hòa Giải ở cơ sở và đánh giá toàn diện công tác hòa giải ở cơ sở nhằm rút ra kinh nghiệm và khắc phục hạn chế, phát huy tối đa những mặt đạt được trong quá trình áp dụng Luật vào thực tế.

Cần có các giải pháp đột phá

Kết luận hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh ghi nhận, trong 06 tháng đầu năm 2019, công tác tư pháp khu vực phía Nam đã có một số đổi mới, cơ bản bám sát chương trình công tác trọng tâm của Bộ, ngành và của địa phương. Qua đó đóng góp thiết thực vào những thành quả chung của Bộ, ngành Tư pháp và sự phát triển kinh tế - xã hội của khu vực.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, Thứ trưởng đánh giá, công tác tư pháp trong khu vực cũng bộc lộ những hạn chế, nguyên nhân của những hạn chế nêu trên có cả chủ quan và khách quan, nhưng Thứ trưởng yêu cầu cần thẳng thắn nhìn nhận sự đầu tư và quyết tâm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác tư pháp của một số địa phương chưa tốt, chưa thực sự quan tâm đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, thực thi nhiệm vụ, công vụ, đặc biệt, việc kiện toàn tổ chức, công chức tư pháp cấp huyện, cấp xã chưa mang lại hiệu quả thiết thực.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề nghị các địa phương trong khu vực cần tiếp tục tích cực nỗ lực phấn đấu, có giải pháp đột phá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, bám sát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương
 Để triển khai công tác tư pháp hiệu quả hơn trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị các địa phương trong khu vực cần tiếp tục tích cực nỗ lực phấn đấu, có giải pháp đột phá thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm của Ngành, bám sát Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, Kế hoạch công tác năm 2019 của cơ quan để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm, góp phần cải thiện và nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh của địa phương. Đặc biệt là nâng cao vị thế và vai trò của cơ quan tư pháp địa phương.

Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật. Phát huy vai trò của Sở Tư pháp trong việc theo dõi, đôn đốc, kiểm soát chặt chẽ tình hình xây dựng, ban hành văn bản tại địa phương. Triển khai thực hiện Chương trình PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; Đề án đổi mới công tác PBGDPL giai đoạn 2017 - 2021; Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác PBGDPL; hướng dẫn công nhận kết quả hòa giải và các biện pháp giải quyết tranh chấp ngoài tòa án để người dân tích cực sử dụng hòa giải khi giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp.

Bên cạnh đó, thực hiện Kế hoạch theo dõi tình hình THPL trọng tâm năm 2019 đối với các lĩnh vực trọng tâm liên ngành TDTHPL về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, lĩnh vực trọng tâm của Bộ về hòa giải ở cơ sở và kiểm tra văn bản. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả Luật hộ tịch và các văn bản hướng dẫn thi hành; thực hiện tốt Chương trình hành động quốc gia về đăng ký và thống kê hộ tịch của Việt Nam giai đoạn 2017 - 2024. Chủ động hướng dẫn nghiệp vụ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc từ cơ sở trong quá trình đăng ký hộ tịch; kiểm tra công tác đăng ký, quản lý hộ tịch tại cấp huyện, cấp xã.

Toàn cảnh hội nghị
Thứ trưởng cũng yêu cầu địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Đề án xây dựng Cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử toàn quốc theo Quyết định số 2173/QĐ-BTP ngày 11/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, xây dựng và mở rộng phạm vi sử dụng phần mềm đăng ký, quản lý hộ tịch dùng chung, có kết nối cấp số định danh cá nhân cho trẻ em khi đăng ký khai sinh, bước đầu tạo dựng được cơ sở dữ liệu hộ tịch từ việc đăng ký các sự kiện hộ tịch mới.

Thực hiện tốt việc xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu LLTP, đảm bảo thông tin LLTP được kiểm tra, phân loại, lập LLTP, cập nhật bổ sung và đưa vào lưu trữ kịp thời; tiếp tục triển khai hiệu quả giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tra cứu, xác minh thông tin để cấp Phiếu LLTP, bảo đảm tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, thời hạn và cải cách hành chính trong việc cấp Phiếu. Tăng cường công tác phối hợp trong tra cứu, xác minh thông tin để cấp phiếu LLTP. 

Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về bổ trợ tư pháp, trong đó chú trọng công tác kiểm tra, thanh tra chuyên ngành về lĩnh vực luật sư, công chứng, GĐTP, BĐGTS, thừa phát lại, quản tài viên. 

Thực hiện triệt để cải cách thủ tục hành chính trong công tác tư pháp, nhất là các lĩnh vực liên quan đến lý lịch tư pháp, hộ tịch, chứng thực. Ứng dụng công nghệ thông tin; tham mưu với lãnh đạo UBND cấp tỉnh về công tác cán bộ, đảm bảo bố trí đủ cán bộ, có trình độ chuyên môn đáp ứng được yêu cầu công việc. Gắn với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ trong điều kiện kiện toàn, sắp xếp cơ cấu tổ chức, bộ máy sắp tới.

Trọng Nghĩa - Phúc Tiến

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với tỉnh Trà Vinh: Đẩy mạnh giải quyết công tác quốc tịch, hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với tỉnh Trà Vinh: Đẩy mạnh giải quyết công tác quốc tịch, hộ tịch có yếu tố nước ngoài

(PLVN) - Tiếp tục chuyến công tác tại ĐBSCL, ngày 19/6, đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Trà Vinh. Cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã làm việc với Sở Tư pháp tỉnh và Cục THADS tỉnh Trà Vinh.

Đọc thêm

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với tỉnh Trà Vinh: Đẩy mạnh giải quyết công tác quốc tịch, hộ tịch có yếu tố nước ngoài

Bộ trưởng Lê Thành Long làm việc với tỉnh Trà Vinh: Đẩy mạnh giải quyết công tác quốc tịch, hộ tịch có yếu tố nước ngoài
(PLVN) - Tiếp tục chuyến công tác tại ĐBSCL, ngày 19/6, đồng chí Lê Thành Long, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp dẫn đầu Đoàn công tác đến thăm và làm việc với Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh Trà Vinh. Cùng ngày, Đoàn công tác cũng đã làm việc với Sở Tư pháp tỉnh và Cục THADS tỉnh Trà Vinh.
Lãnh đạo Bộ Tư pháp chúc mừng một số cơ quan báo chí

Lãnh đạo Bộ Tư pháp chúc mừng một số cơ quan báo chí

(PLVN) - Ngày 19/6, nhân kỷ niệm 94 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2019), Đoàn cán bộ Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc và Thứ trưởng Phan Chí Hiếu dẫn đầu đã đến tặng hoa chúc mừng một số cơ quan thông tấn, báo chí.

Cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm cướp tại Hưng Yên

Cảnh giác với thủ đoạn của tội phạm cướp tại Hưng Yên
Mọi người dân, đặc biệt là phụ nữ không nên đi một mình bằng xe máy vào ban đêm trên các tuyến đường vắng người, thiếu ánh sáng. Người lái taxi, xe ôm không chở khách quá khuya trên một cung đường dài và những tuyến đường vắng ban đêm. Khi xảy ra cướp giật tài sản, người dân phải bình tĩnh nhận dạng đặc điểm đối tượng, phương tiện gây án, nhanh chóng thông báo cho cơ quan công an gần nhất...

Mẹ mất, con cái tranh giành tài sản thừa kế vì bản di chúc gây tranh cãi

Mẹ mất, con cái tranh giành tài sản thừa kế vì bản di chúc gây tranh cãi
(PLVN) - Bà Võ Thị Thế, ngụ tổ 10, xã An Hữu, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang đã chết cách đây 11 năm, nhưng nhiều năm qua, những người con của bà vẫn đâm đơn kiện tụng, tranh giành phân chia tài sản thừa kế và gây ra rất nhiều mâu thuẫn, tiêu cực trong gia đình chỉ vì nghi ngờ tính pháp lý của bản di chúc.

Quận Bình Tân, TP.HCM: Nhiều khuất tất trong vụ việc một mãnh đất cấp hai sổ đỏ

Quận Bình Tân, TP.HCM: Nhiều khuất tất trong vụ việc một mãnh đất cấp hai sổ đỏ
(PLVN) - Trong quá trình giải quyết khiếu nại, cơ quan chức năng không những không xác định rõ đối tượng, ban hành quyết định không đúng nội dung, không tống đạt quyết định cho người khiếu nại… Trái lại, thủ tục thẩm tra sơ sài, “dễ dàng” bỏ qua những yếu tố quan trọng thể hiện nhiều khuất tất trong quá trình cấp GCNQSDĐ.
Thi hành án dân sự Hà Nội:  Cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

Thi hành án dân sự Hà Nội: Cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính

(PLVN) - Đó là yêu cầu của Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Mai Lương Khôi tại buổi làm việc với cán bộ chủ chốt Cục THADS TP Hà Nội về kết quả công tác 8 tháng năm 2019 nhằm tháo gỡ khó khăn vướng và đề ra các giải pháp thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ những tháng cuối năm. Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Văn Lực cùng tham dự.

Hải Phòng: “Sốc” với “quảng cáo” của Rose Club về “combo rượu ngon, gái đẹp, bóng cười phê ngất người“

Hải Phòng:  “Sốc” với “quảng cáo” của Rose Club về “combo rượu ngon, gái đẹp, bóng cười phê ngất người“
(PLVN) - Mặc dù chỉ đăng ký kinh doanh hộ cá thể với ngành nghề là phục vụ đồ uống nhưng cơ sở Rose Club (số 210 Núi Ngọc, tổ dân phố 18, thị trấn Cát Bà) lại hoạt động không khác gì một vũ trường với DJ, nhạc sàn, tiếp viên phục vụ mặc bikini và lời quảng cáo "có cánh": "combo rượu ngon, gái đẹp".

Savills đồng hành cùng Blue Dragon trao “Học bổng vì tương lai” cho trẻ em khó khăn

Savills đồng hành cùng Blue Dragon trao “Học bổng vì tương lai” cho trẻ em khó khăn
(PLVN) - Trong nỗ lực hợp tác cùng nhau đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng tại Việt Nam, trong năm 2019, Savills Việt Nam sẽ là đơn vị tài trợ cho chương trình “Học bổng vì tương lai” – phối hợp cùng Blue Dragon Children’s Foundation (Tổ chức Trẻ em Rồng Xanh) tạo cơ hội giúp các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn được tiếp tục các chương trình học tập tại trường đại học.
Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý

Kỷ luật Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang Trần Đức Quý

Ông Trần Đức Quý, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Giang và ông Vũ Văn Sử,nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nguyên Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh này bị xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo vì những khuyết điểm, vi phạm trong việc tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tại địa bàn...

Diễn viên Huyền Lizzie ly hôn

Diễn viên Huyền Lizzie ly hôn
Sau thời gian suy nghĩ tiêu cực, người đẹp phim "Bí mật của Eva" vượt qua biến cố, tập trung làm việc, nuôi con.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%