Đảm bảo hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp có ý nghĩa thiết thực

Thứ Tư, 22/8/2018 06:54 GMT+7
(PLO) - Bộ Tư pháp vừa có văn bản gửi Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ; Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TƯ về việc tổ chức Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam.
Đảm bảo hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp có ý nghĩa thiết thực
Thi hành án dân sự góp phần xây dựng nông thôn mới.

Để các hoạt động kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2018) có ý nghĩa, thiết thực, động viên cán bộ, công chức, viên chức toàn Ngành nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hăng hái thi đua, quyết tâm phấn đấu xây dựng Bộ, ngành Tư pháp vững mạnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ được giao,  Bộ Tư pháp đề nghị Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Tư pháp các tỉnh, TP trực thuộc TƯ thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 21/12/2012 của Ban Bí thư về việc đẩy mạnh thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản có liên quan, đảm bảo các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống của Ngành thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, không làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị. Các cơ quan, đơn vị không tổ chức mít tinh kỷ niệm Ngày truyền thống Ngành; không nhận hoa, không đón tiếp các đoàn khách đến thăm, chúc mừng vào dịp Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống của Ngành.

Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ của Bộ, ngành Tư pháp theo tinh thần Hội nghị sơ kết công tác tư pháp 06 tháng đầu năm 2018 và Thông báo kết luận của Bộ trưởng Lê Thành Long số 25/TB-BTP (ngày 01/8/2018); tiếp tục triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, chất lượng các nhiệm vụ được giao tại Chương trình hành động của ngành Tư pháp triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP (ngày 01/01/2018) của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2018; Kế hoạch hành động của Bộ Tư pháp thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP (ngày 15/5/2018) của Chính phủ về tiếp tục những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2018 và những năm tiếp theo và các chương trình, kế hoạch công tác khác.

Đồng thời, phát động, triển khai hiệu quả, thiết thực phong trào thi đua trong năm 2018 với các chủ đề “Toàn ngành Tư pháp tiếp tục đổi mới lề lối làm việc, siết chặt kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả thi hành pháp luật; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao năm 2018”, “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Cán bộ tư pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, “Cả nước chung sức vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau”, “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”, thiết thực lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn, những sự kiện quan trọng của đất nước và của Bộ, Ngành, tạo khí thế thi đua quyết tâm hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác tư pháp được giao. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg (ngày 05/9/2016) của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp và các văn bản chỉ đạo khác của Bộ Tư pháp về việc nâng cao tinh thần trách nhiệm, đổi mới phong cách, lề lối làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.

Đặc biệt, tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục về truyền thống của Ngành; kết hợp việc kỷ niệm Ngày truyền thống của Ngành với việc chào mừng Kỷ niệm 73 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Căn cứ vào điều kiện thực tế, các cơ quan, đơn vị tổ chức tọa đàm trong nội bộ cơ quan để ôn lại truyền thống của Ngành, có thể kết hợp biểu dương, khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác; đồng thời cùng với các tổ chức chính trị - xã hội quan tâm tổ chức học tập truyền thống và tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị tại Khu di tích Bộ Tư pháp và Phòng Truyền thống Bộ Tư pháp như: tổ chức Lễ kết nạp đảng viên mới, sinh hoạt đảng bộ, chi bộ… Bên cạnh đó, các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức thăm hỏi, tri ân cán bộ hưu trí của cơ quan, đơn vị mình.

Các đơn vị thuộc Bộ trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ của mình có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo Kế hoạch tổ chức Kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống của Ngành tại cơ quan Bộ. Tổng cục Thi hành án dân sự có trách nhiệm quán triệt, hướng dẫn các cơ quan thi hành án dân sự tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống ngành Tư pháp phù hợp.

Tin liên quan

Các tin khác