Thẩm định các dự án Luật triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013

Thời sự

(PLO) -Chiều 22/6, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc Họp hội đồng tư vấn thẩm định các dự án Luật triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 đối với dự án Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đinh Trung Tụng chủ trì cuộc họp.