Tọa đàm: Hiểu luật để sống đúng, sống hạnh phúc

Truyền hình

(PLO) - Báo Pháp luật Việt Nam phối hợp Vụ Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến với nội dung "Hiểu luật để sống đúng, sống hạnh phúc”.

Nhóm Phóng viên