Nhân lên giá trị thời đại trong Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (Kỳ 1): Đảng phải có trách nhiệm chăm lo cho dân

(PLVN) - Dù 50 năm đã trôi qua, nhưng đến nay, những tư tưởng cốt lõi trong Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn vẹn nguyên tính thời sự và giá trị thời đại. Đây là cơ sở để cho mỗi cán bộ, đảng viên có được nhận thức đúng, đồng thời không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, đề cao tinh thần đoàn kết, nêu gương...

Thấm nhuần tư tưởng nhân văn Cộng sản chủ nghĩa, điều quan trọng nhất của tư tưởng Hồ Chí Minh là độc lập dân tộc gắn liền với giải phóng con người, làm cho nhân dân lao động có cuộc sống ấm no, hạnh phúc. Bởi vậy, trong Di chúc để lại cho muôn đời sau, Người căn dặn Đảng phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế, văn hóa nhằm không ngừng nâng cao đời sống của nhân dân.

Chăm lo cho dân không phân biệt thành phần

Cho rằng nhân dân ta đã bao đời đi theo cách mạng, chịu nhiều hy sinh gian khổ, nên khi nói về công tác xây dựng Đảng, trong Di chúc, Bác dành sự quan tâm đặc biệt đến vấn đề con người, căn dặn Đảng phải chăm lo để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân.

“Nhân dân ở đây bao gồm tất cả các tầng lớp, kể cả những nạn nhân của chế độ cũ như mại dâm, cờ bạc... đặc biệt là những người đã tham gia vào cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, giành độc lập dân tộc. Những đối tượng chính sách như thương binh, gia đình liệt sĩ, thanh niên xung phong... cũng được Bác nhắc đến” - PGS.TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) nhấn mạnh.

Ông Trần Minh Trưởng cũng cho rằng, con người mà Chủ tịch Hồ Chí Minh nhắc đến là những đối tượng mà sau khi thống nhất đất nước, Đảng phải ưu tiên chăm lo, đào tạo. Ví dụ, đối với lực lượng Thanh niên xung phong, những chiến sĩ trẻ phải tìm việc cho họ, đào tạo họ có ngành có nghề; còn đối tượng mại dâm phải cải tạo họ trở thành những công dân tốt...

Tất cả những vấn đề đó cho đến nay vẫn mang tính thời sự và ý nghĩa thời đại. Xuất phát từ tư tưởng nhân văn và sự nghiệp giải phóng con người, Bác luôn mong muốn tạo cho họ môi trường làm việc thuận lợi, có điều kiện sống hạnh phúc. Theo Người, “nói một cách tóm tắt, mộc mạc, chủ nghĩa xã hội trước hết là làm cho nhân dân lao động thoát khỏi bần cùng, làm cho mọi người có công ăn việc làm, được ấm no và được sống đời hạnh phúc”.

Vì vậy, trong hoàn cảnh đời sống vật chất còn rất nhiều khó khăn, Chủ tịch Hồ Chí Minh vẫn quan tâm xây dựng đời sống văn hoá - tinh thần của nhân dân.

“Bác nhấn mạnh phải nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Nhiều lãnh tụ khác trên thế giới sau khi có được vị trí, nắm được quyền lực thì sẽ nghĩ đến câu chuyện thể hiện quyền lực hoặc bộc lộ những chính sách, hoặc thể hiện qua những chính sách mang tính đặc quyền đặc lợi của một bộ phận.

Nhưng với Chủ tịch Hồ Chí Minh thì luôn hết lòng thương dân, tình thương yêu nhân dân của Người có nguồn gốc sâu xa từ truyền thống nhân ái ngàn đời của người Việt Nam. Ngay trong Tuyên ngôn độc lập, Người nói rằng con người có quyền sống, quyền tự do và mưu cầu hạnh phúc, vì thế Đảng phải có trách nhiệm chăm lo” - PGS.TS Trần Minh Trưởng nói.

Tư tưởng trong Di chúc Hồ Chí Minh là cơ sở để cho mỗi cán bộ, đảng viên có được nhận thức đúng.

Trong sự nghiệp đổi mới đất nước hiện nay, tư tưởng đó tiếp tục được Đảng ta quán triệt, vận dụng và phát triển. Con người Việt Nam đang là trung tâm, động lực của công cuộc xây dựng xã hội mới với mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.

Biết sửa sai là cách tạo lập niềm tin

Theo PGS.TS Trần Minh Trưởng, trong công tác cán bộ nói riêng và công tác vận động nói chung, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn căn dặn: Nhân dân có nhiều tầng lớp, có tầng lớp tiến bộ, tích cực luôn luôn xung phong đi đầu - đấy là những bộ phận chúng ta phải động viên, tổ chức để họ thực hiện những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng một cách hiệu quả nhất.

Đối với bộ phận gọi là “lừng khừng”, thậm chí có bộ phận lạc hậu, kể cả chống đối thì phải tách họ ra để vận động, để họ có suy nghĩ đúng đắn và tham gia vào sự nghiệp cách mạng. Bác cho rằng có nhiều nguyên nhân khiến người dân “lừng khừng”, lạc hậu; có thể do không có thông tin, không được học hành... Do đó phải làm công tác dân vận thật khéo, dân vận khéo thì việc gì cũng thành công. Các tổ chức đoàn thể và cán bộ, đảng viên phải làm việc đó.

Từ những năm trong kháng chiến chống Pháp hay sau Cách mạng tháng Tám, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã có một số bài viết gửi các đồng chí Bắc bộ, Trung bộ để nói về những cán bộ cách mạng nhưng còn mang tư tưởng phong kiến “làm quan cách mạng”.

Bác nói rằng không phải cứ viết lên trán mình hai chữ Cách mạng là được dân tin, dân yêu mà vấn đề là mỗi cán bộ, đảng viên phải làm gì và làm như thế nào để phục vụ nhân dân tốt hơn. Thực hiện lời chỉ dạy của Bác, nhiều năm qua Đảng ta phát động các cuộc vận động và học tập theo tư tưởng, đạo đức của Người.

Tuy nhiên, bên cạnh nhiều tấm gương điển hình tiên tiến của tập thể, cá nhân thì cũng có một bộ phận không nhỏ đảng viên bị tha hóa, biến chất, gây xói mòn niềm tin vào Đảng và chế độ.

Để cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất và đạt kết quả cao hơn, theo PGS.TS Trần Minh Trưởng, mỗi cán bộ, đảng viên phải thực sự làm tốt công việc của mình để nhân dân noi theo, làm theo. Cán bộ của chúng ta ở tất cả các cơ quan, đơn vị chỉ cần làm tốt công việc của mình thì chính là nêu gương.

Còn trong công việc không thể không tránh được sai lầm, nhưng biết sai lầm thì phải dựa vào dân nhân, dựa vào tập thể để sửa chữa cũng là cách tạo lập niềm tin. Bác từng nói, một Đảng biết thừa nhận và sửa chữa sai lầm thì đấy là Đảng văn minh và có sức mạnh, Đảng không biết thừa nhận sai lầm là một Đảng hỏng. Tất cả những điều đó Bác nói hết rồi, chỉ có điều chúng ta vận dụng trực tiếp và cụ thể thế nào cho hiệu quả.

Hồ Chí Minh có thể nhìn thấy trước những xu thế phát triển của thời đại, đó là xu thế hòa bình, độc lập dân tộc và tiến bộ xã hội trên phạm vi toàn thế giới. Bởi vậy, ngày nay người ta nói rằng Hồ Chí Minh đã đi trước 50 năm hoặc nhiều hơn nữa trong quan hệ quốc tế.

Trong Di chúc, Bác nói, sau khi cuộc kháng chiến chống Mỹ thắng lợi hoàn toàn, Người sẽ thay mặt nhân dân ta đi thăm và cảm ơn các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, các nước bầu bạn khắp năm châu đã tận tình ủng hộ và giúp đỡ cuộc chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta.  

Rõ ràng, thế giới phải có sự liên kết và hội nhập, như Chủ tịch Hồ Chí Minh nói là  phải có quan hệ tình đồng chí, tình anh em với các nước xã hội chủ nghĩa; với các nước khác thì tôn trọng độc lập chủ quyền và quan hệ cùng có lợi.

Trong quan hệ quốc tế thì thế giới ngày nay đang ở xu hướng phát triển đó, không thể dùng sức mạnh hay dùng chiến tranh để giải quyết những vấn đề mâu thuẫn, mà phải thông qua đối thoại, đàm phán. Bác nói Đảng ta phải góp phần đoàn kết các nước anh em lại với nhau, như vậy đường lối đối ngoại của Đảng ta là tinh thần đoàn kết quốc tế với tất cả các nước. 

(PGS.TS Trần Minh Trưởng, Viện trưởng Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) 

Vân Anh

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Địa điểm ngắm ‘Mùa vàng Tam Cốc’ đẹp nhất Ninh Bình

Địa điểm ngắm ‘Mùa vàng Tam Cốc’ đẹp nhất Ninh Bình
(PLVN) - ‘Mùa vàng Tam Cốc’ ngắm trọn từ Hang Múa, tại sao lại là kỳ quan Ninh Bình? Nhắc đến những cánh đồng lúa chín đẹp bậc nhất Việt Nam, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến những thửa ruộng bậc thang ở lưng chừng núi hay những cánh đồng trải dài bất tận ở miền Tây nhưng còn một địa điểm tuyệt đẹp khác đã nổi danh nhưng không phải ai cũng biết, lúa vàng ở Tam Cốc
Biến màn hình tivi thông thường thành màn hình cảm ứng

Biến màn hình tivi thông thường thành màn hình cảm ứng

(PLVN) - Là sản phẩm công nghệ được thiết kế nổi bật, phục vụ hội họp và giảng dạy, cho phép kết nối internet, cloud, với các thiết bị như smartphone, máy tính, màn hình tương tác; TouchPlus giúp biến một màn hình tivi thông thường thành một màn hình cảm ứng, hỗ trợ tối đa cho việc triển khai các nội dung giáo dục, đặc biệt trong thời đại phát triển của cuộc cách mạng công nghệ 4.0.

Thủ tướng hội kiến Nhà vua Na Uy

Thủ tướng hội kiến Nhà vua Na Uy
(PLVN) -Chiều tối ngày 24/5 (giờ Việt Nam), tại Oslo, hội kiến Nhà vua Na Uy Harald Đệ ngũ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng những tình cảm hữu nghị gắn bó giữa nhân dân hai nước là cơ sở để quan hệ hợp tác Việt Nam-Na Uy đi vào chiều sâu, hiệu quả.

Xét xử “đại án” đền bù GPMB thủy điện Sơn La: Luật sư đề nghị triệu tập nguyên chủ tịch tỉnh Sơn La

Xét xử “đại án” đền bù GPMB thủy điện Sơn La:  Luật sư đề nghị triệu tập nguyên chủ tịch tỉnh Sơn La
(PLVN) - Tòa án nhân dân tỉnh Sơn La đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 17 bị cáo liên quan đến vụ án sai phạm về đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực Nhà máy thủy điện Sơn La. Đây là lần thứ hai phiên tòa xét xử vụ án Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại huyện Mường La, tỉnh Sơn La. được đưa ra xét xử, trước đó phiên tòa bị tạm hoãn vì một số bị cáo vắng mặt.

Hải Phòng: Sở Xây dựng “xé rào” cấp phép cho doanh nghiệp

Hải Phòng: Sở Xây dựng “xé rào” cấp phép cho doanh nghiệp
(PLVN) - Mặc dù chưa có thỏa thuận của Bộ Nông nghiệp & Phát triển nông thôn về việc xây dựng nhà xưởng theo quy định, nhưng Công ty Cổ phần Đóng tàu Thái Bình Dương (khu 6, thị trấn Tiên Lãng, huyện Tiên Lãng) đã được Sở Xây dựng Hải Phòng cấp phép xây dựng cho dự án Nhà máy đóng mới và sửa chữa tàu biển Thái Bình Dương trên bãi sông Văn Úc. 
Tuyên Quang: Nghi vấn thẩm tra, thẩm định “khống” hồ sơ dự toán của dự án cấp nước sử dụng vốn vay của ngân hàng thế giới (WB)?

Tuyên Quang: Nghi vấn thẩm tra, thẩm định “khống” hồ sơ dự toán của dự án cấp nước sử dụng vốn vay của ngân hàng thế giới (WB)?

(PLVN) - Mặc dù dự án cấp nước sạch cho xã Ninh Lai, huyện Sơn Dương (tỉnh Tuyên Quang) do Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Tuyên Quang làm chủ đầu tư, có tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng với nguồn vốn vay của ngân hàng thế giới (WB) tới 90%. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện các khâu, thủ tục thẩm tra, thẩm định dự toán và đấu thầu cho dự án này lại đang bị nghi ngờ không minh bạch.

Bắc Giang: Xử lý rác thải bằng công nghệ cao sẽ đảm báo các tiêu chuẩn về môi trường

Bắc Giang: Xử lý rác thải bằng công nghệ cao sẽ đảm báo các tiêu chuẩn về môi trường
(PLVN) - Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang đang thu hút các nhà đầu tư trong và ngoài nước với nhiều dự án trọng điểm để phát triển kinh tế, cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng cuộc sống chi người dân. Cùng với quá trình đô thị hóa mạnh mẽ đã kéo theo lượng rác thải ngày càng nhiều. Vì vậy, vấn đề thu gom và xử lý rác thải triệt để, khoa học để hạn chế tối đa ô nhiễm môi trường là mục tiêu cấp thiết mà thành phố đang hướng đến. 

Nhà sản xuất phim 'Vợ ba' bị phạt 50 triệu đồng

Nhà sản xuất phim 'Vợ ba' bị phạt 50 triệu đồng
(PLVN) - Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch và quảng cáo đối với Công ty TNHH Ba Sắc Cầu Vồng do đã vi phạm: “thêm làm sai nội dung phim “Vợ ba” đã được phép phổ biến” được quy định tại điểm d, khoản 3, Điều 4, Nghị định số 158/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 của Chính phủ với mức xử phạt là 50 triệu đồng.

31.1°C

Hà Nội

SJC Hà Nội

Mua vào 36.520

Bán ra 36.520

VNIndex

3.41 0.37%