Việt Nam nhất quán mục tiêu bảo đảm các quyền tự do của nhân dân

Thứ Sáu, 8/12/2017 06:33 GMT+7
(PLO) -Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn – Chánh Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Nhân quyền của Chính phủ - khẳng định như vậy tại Hội nghị tập huấn “Nâng cao hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người ở Việt Nam” do Ban Chỉ đạo về Nhân quyền của Chính phủ, Ban Chỉ đạo công tác Thông tin đối ngoại trung ương và Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh Quảng Ninh phối hợp tổ chức ngày 7/12, tại Quảng Ninh.
Việt Nam nhất quán mục tiêu bảo đảm các quyền tự do của nhân dân

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Sơn cho hay, Hội nghị được tổ chức nhằm tăng cường hơn nữa chất lượng và nội dung công tác thông tin, tuyên truyền về quyền con người trên các phương tiện thông tin đại chúng và đấu tranh phản bác một cách thuyết phục các quan điểm sai trái, lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền chống phá Việt Nam của các thế lực thù địch. 

Các ý kiến được đưa ra tại Hội nghị cho rằng, dù còn những hạn chế nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng của các ban, bộ, ngành, công tác thông tin, tuyên truyền vấn đề nhân quyền trên các phương tiện thông tin đại chúng thời gian qua đã được đẩy mạnh hơn, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong cán bộ, đảng viên, sự đồng thuận xã hội đối với các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về quyền con người, quyền và nghĩa vụ của công dân, nâng cao nhận thức về bản chất tốt đẹp của chế độ ta là vì con người; đồng thời tuyên truyền làm rõ những thành tựu Việt Nam đã đạt được trong việc tôn trọng, đảm bảo và thúc đẩy quyền con người trên các phương diện trong thực tế. 

Các đại biểu cũng cho rằng cần chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền và đấu tranh phản bác các luận điệu sai trái về nhân quyền trên internet và các trang mạng xã hội trong bối cảnh tuyên truyền trên internet và mạng xã hội có có hiệu quả rất lớn trong tình hình hiện nay.

Tin liên quan

Các tin khác