Việt Nam - Liên hợp quốc hợp tác kiểm soát cúm gia cầm

Thứ Bảy, 8/10/2011 08:10 GMT+7
Hôm qua - 7/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Chương trình chung giữa Chính phủ Việt Nam và các cơ quan Liên Hợp quốc về cúm gia cầm...
Hôm qua - 7/10, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Chương trình chung giữa Chính phủ Việt Nam và các cơ quan Liên Hợp quốc về cúm gia cầm.

Chương trình chung này đã góp phần đáng kể trong nỗ lực của Việt Nam về phòng chống cúm gia cầm, giảm nguy cơ đối với sức khỏe con người do một đại dịch cúm ở người nghiêm trọng gây ra bằng việc cung cấp một cơ chế ứng phó khẩn cấp hiệu quả.

Chương trình cũng đã thu hút và giải ngân được 25 triệu USD nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức của các nhà tài trợ thông qua một chương trình phối hợp duy nhất, giảm chi phí hành chính cho các nhà tài trợ và kết hợp các hoạt động chuyên môn và các nguồn lực của những cơ quan khác nhau trong nước và quốc tế...

Dự kiến sự hợp tác giữa Chính phủ Việt Nam và Liên hợp quốc trong công tác giải quyết những đe dọa từ cúm gia cầm và các dịch bệnh lây từ động vật sang người khác sẽ được tiếp tục thông qua trong Kế hoạch chung mới của Liên hợp quốc giai đoạn 2012-2016.

Hoàng Thư

Tin liên quan

Các tin khác