Thủ tướngNâng cao chất lượng cải cách thủ tục hành chính

Thứ Sáu, 16/4/2010 16:45 GMT+7

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 577/TTg-TCCV về nâng cao chất lượng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC).

Thủ tướng Chính phủ vừa có Công văn số 577/TTg-TCCV về nâng cao chất lượng phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính (TTHC).

Theo đó, để nâng cao chất lượng phương án đơn giản hóa các TTHC thuộc phạm vi chức năng của các Bộ, ngành trước khi trình Chính phủ xem xét, quyết định, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu:

Trước ngày 30/5/2010, Tổ công tác chuyên trách cải cách TTHC của Thủ tướng Chính phủ (gọi tắt là Tổ công tác cải cách) có ý kiến nhận xét phản hồi về kết quả rà soát TTHC của các Bộ, ngành, địa phương; tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê bình những Bộ, ngành, địa phương có kết quả rà soát không đạt chỉ tiêu được giao, không bảo đảm chất lượng, báo cáo thiếu trung thực.

Trước ngày 30/5/2010, gửi phương án này tới Bộ, ngành để từng Bộ, ngành nghiên cứu tiếp thu và hoàn thiện phương án đơn giản hoá.

Trước 20/6/2010, các Bộ, ngành gửi Tổ công tác chuyên trách phương án đơn giản hoá các TTHC thuộc phạm vi chức năng đã được hoàn thiện và báo cáo tổng hợp kết quả tính toán chi phí tuân thủ TTHC để trình Chính phủ xem xét, quyết định...

Trước ngày 30/6/2010, Văn phòng Chính phủ thừa lệnh Thủ tướng Chính phủ gửi dự thảo Nghị quyết (mỗi Bộ, ngành dự thảo một nghị quyết) thông qua phương án đơn giản hoá các TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ, ngành tới các thành viên Chính phủ để xin ý kiến; tổng hợp hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong quý III/2010.

PV

Tin liên quan

Các tin khác