Quốc hội bàn về luật Phòng chống tác hại thuốc lá và Chống rửa tiền

Thứ Ba, 22/5/2012 10:28 GMT+7

Hôm nay, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã bắt đầu ngày làm việc thứ 2, Luật phòng chống tác hại thuốc lá và phòng chống rửa tiền sẽ được thảo luận trong hội trường.

Hôm nay, Quốc hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3 đã bắt đầu ngày làm việc thứ 2.

vvvv
Quốc Hội khóa XIII, kỳ họp thứ 3

Buổi sáng, sau phần trình bày của bà Trương Thị Mai - Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội-  về Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá. Các đại biểu quốc hội đã có phiên thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phòng, chống tác hại của thuốc lá.  

Buổi chiều, Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu sẽ trình bày Báo cáo của Ủy ban thường vụ Quốc hội giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền và thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật phòng, chống rửa tiền.

Vân Tùng
 

Tin liên quan

Các tin khác