Xử nghiêm cán bộ, công chức nhũng nhiễu: “Thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ”

(PLVN) - Báo cáo với Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm cho biết, đối với những cán bộ, công chức bị phát hiện có hành vi nhũng nhiễu, tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm, không để lây lan sang bộ phận hoặc cán bộ, công chức khác, “thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ”.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ phát biểu tại buổi làm việc.

Sáng nay (24/9), Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc và kiểm tra hoạt động công vụ tại UBND tỉnh Bình Phước.

Làm việc với Tổ công tác có Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm; thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố của tỉnh Bình Phước.

Giảm 37,989 tỷ đồng kinh phí chi thường xuyên 

Báo cáo tại buổi kiểm tra, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước Nguyễn Thành Chương cho biết, UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành nhiều văn bản quán triệt, chỉ đạo thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa, đạo đức công vụ tại các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh. 

Về công tác phòng, chống tiêu cực, đặc biệt là tình trạng tham nhũng vặt, UBND tỉnh tiếp  tục chỉ đạo các ngành, các cấp đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch, tăng cường hiệu quả phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động quản lý nhà nước, nhất là trong các lĩnh vực liên quan trực tiếp đến người dân và doanh nghiệp như: giải quyết thủ tục hành chính; chính sách ưu đãi đầu tư; quy hoạch đất đai; đấu thấu, đấu giá tài sản; giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng... 

Trong năm 2019, tỉnh Bình Phước giảm được 97 biên chế hành chính (từ 1.969 biên chế xuống còn 1.872 biên chế); viên chức năm 2019 giảm so với năm 2018 là 442 biên chế (từ 21.139 xuống còn 20.697 biên chế); hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP đã giảm so với năm 2018 là 1.168 người. 

UBND tỉnh cũng đã phê duyệt bản mô tả công việc và khung năng lực cho từng vị trí việc làm cho 05 cơ quan (Sở Nội vụ, Sở Tài chính, Sở Giáo dục và Đào tạo, Thanh Tra tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư).

Thực hiện các Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 khóa XII, tỉnh Bình Phước đã chỉ đạo quyết liệt, sâu sát trong công tác sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy. Đến nay, các cơ quan, đơn vị sau khi sắp xếp, sáp nhập, hợp nhất đã đi vào hoạt động ổn định. 

Xử nghiêm cán bộ, công chức nhũng nhiễu: “Thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ” ảnh 1
Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước Nguyễn Thành Chương báo cáo với Tổ công tác.

Theo đó, đối với cơ quan hành chính cấp tỉnh, trước khi sắp xếp, kiện toàn có 214 đầu mối các phòng, ban, chi cục, trung tâm trực thuộc các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh. Sau khi sắp xếp kiện toàn còn 124 đầu mối (giảm 90 đầu mối).

Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, trước khi sắp xếp có 569 đầu mối (kể cả đơn vị sự nghiệp Giáo dục và Đào tạo). Sau khi sắp xếp còn 506 đầu mối (giảm 63 đầu mối).

Thực hiện sắp xếp lại tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, trong năm 2018, kinh phí chi thường xuyên của tỉnh giảm 37,989 tỷ đồng; trong đó, khối sở, ban, ngành tỉnh giảm 7,976 tỷ đồng; khối huyện, thị xã, thành phố giảm 29,912 tỷ đồng.

Khó thu hút nhân tài

Phát biểu tại buổi kiểm tra, Tổ công tác cho rằng, UBND tỉnh Bình Phước đã ban hành nhiều văn bản để kịp thời triển khai thực hiện các quy định của Trung ương. Tuy nhiên, Tổ công tác đề nghị UBND tỉnh Bình Phước sớm triển khai thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân doanh nghiệp; báo cáo số liệu đánh giá phân loại công chức, viên chức các năm gần nhất.

Bên cạnh đó, báo cáo làm rõ có bao nhiêu trường hợp tinh giản biên chế theo hướng cắt giảm trên số biên chế chưa sử dụng hoặc chuyển sang cơ chế tự chủ, bao nhiêu trường hợp thực hiện việc cơ cấu lại đội ngũ và tinh giản đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu theo quy định. 

UBND tỉnh cần đẩy mạnh việc thực hiện việc tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; có giải pháp hiệu quả để tinh giản biên chế đối với những người không hoàn thành nhiệm vụ, năng lực yếu theo quy định, phấn đấu đến năm 2021, phải tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% theo quy định...

Giải trình và làm rõ những vấn đề Tổ công tác đặt ra, Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh Bình Phước Nguyễn Thành Chương cho biết, về tinh giản biên chế giáo dục, tỉnh chỉ giao chỉ tiêu biên chế, còn các địa phương tự cân đối để tinh giản biên chế theo hướng một người làm nhiều việc như văn thư, hành chính, thư viện… 

Về thu hút nhân tài, tỉnh cũng có chính sách nhưng thu hút rất khó. Tỉnh đã xây dựng chiến lược phát triển nguồn nhân lực theo hướng tự đào tạo để đáp ứng yêu cầu công việc. 

Xử nghiêm cán bộ, công chức nhũng nhiễu: “Thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ” ảnh 2
Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm phát biểu.

Tiếp thu các ý kiến Tổ công tác, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Phước Nguyễn Văn Trăm khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bổ sung, hoàn thiện báo cáo theo yêu cầu Tổ công tác. 

Ông Nguyễn Văn Trăm chia sẻ, Bình Phước là một tỉnh nghèo, chủ yếu là nông nghiệp, dân số có 20% là người dân tộc thiểu số. Do đó, muốn thu hút được đầu tư nước ngoài phải cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao chất lượng đội ngũ. 

Về chảy máu chất xám, ông Nguyễn Văn Trăm khẳng định là có, học viên được cử tuyển đi học nhưng họ rất ít về phục vụ địa phương hoặc phục vụ theo cam kết rồi lại chuyển đi do lương bổng, điều kiện làm việc chưa đáp ứng được yêu cầu.

Đối với những cán bộ, công chức bị phát hiện có nhũng nhiễu, tỉnh chỉ đạo quyết liệt giải quyết dứt điểm, không để lây lan sang bộ phận hoặc cán bộ, công chức khác. “thà đau một lần còn hơn để bộ máy trì trệ”- ông Nguyễn Văn Trăm khẳng định.

Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đánh giá cao công tác chuẩn bị của UBND tỉnh, đồng thời chia sẻ với Bình Phước khi tách ra là một tỉnh khó khăn, nhưng trong thời gian qua, công tác chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo tỉnh rất quyết liệt, tỉnh đã từng bước đi lên, phát triển mạnh mẽ, năm trước tốt hơn năm sau, thể hiện qua các chỉ số như PCI, PAR index…

Về thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính đã giảm được tình trạng nhũng nhiễu trong thực thi công vụ. Tuy nhiên, trong công tác vị trí việc làm, tỉnh phê duyệt còn chậm (mới được 05 cơ quan cấp sở), đề nghị Sở Nội vụ tham mưu giúp UBND tỉnh xây dựng và phê duyệt để làm cơ sở tuyển dụng công chức. Đối với vị trí việc làm trong các đơn vị sự nghiệp công lập đã được phân cấp cho UBND tỉnh quyết định, hiện nay chưa phê duyệt được đơn vị nào, đề nghị tỉnh Bình Phước khẩn trương triển khai thực hiện.

Để thực hiện tốt hơn nhiệm vụ trong thời gian tới, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết của Trung ương, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các Nghị định của Chính phủ, Quyết định, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về sắp xếp tổ chức bộ máy, đơn vị hành chính, kỷ cương, kỷ luật hành chính…

Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện sau khi Chính phủ ban hành văn bản mới có liên quan; chỉ đạo thực hiện tinh giản biên chế đạt tối thiểu 10% đến năm 2021.

Vân Thanh
Cùng chuyên mục
 Điểm cầu trực tuyến tại Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Không có vùng cấm, không có ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng

(PLVN) - Đó là nhấn mạnh của Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Trần Cẩm Tú khi phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật của Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021, diễn ra ngày 18/10.

Đọc thêm

Đường Hồ Chí Minh trên biển - Con đường bất tử

Đường Hồ Chí Minh trên biển - Con đường bất tử
(PLVN) - Để vận chuyển, bảo vệ và giao vũ khí thành công, các chiến sĩ trên tàu không số đã vô cùng mưu trí, dũng cảm, sẵn sàng hy sinh, tuyệt đối không để địch phát hiện ra tuyến vận tải đặc biệt này. Những sự tích anh hùng, những huyền thoại của Đoàn tàu không số, xâu chuỗi thành con đường bất tử - Đường Hồ Chí Minh trên biển, mãi mãi lưu truyền trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc Việt Nam.

Đưa Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vào cuộc sống: Nỗ lực hoàn thành cam kết với quốc tế về phát triển bền vững, xóa đói giảm nghèo

 Việt Nam đạt được thành tựu nổi bật trong xóa đói giảm nghèo.
(PLVN) - Với quan điểm không “hy sinh” tiến bộ và công bằng xã hội để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần, Việt Nam đang nỗ lực sớm hoàn thành cam kết với cộng đồng quốc tế về phát triển bền vững và xóa đói giảm nghèo đến năm 2030.

Tăng trọng trách cho cơ quan phòng chống tham nhũng, tiêu cực: Bài 1- Quyết sách đáp ứng đòi hỏi bức thiết từ cuộc sống

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu công tác phòng chống tham nhũng phải gắn liền, đồng bộ với công tác phòng, chống tiêu cực.
(PLVN) - Khi cuộc đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và Nhà nước đã trở thành yêu cầu cấp bách, không có vùng cấm, không có ngoại lệ thì việc bổ sung thẩm quyền cho các cơ quan có chức năng phòng chống tham nhũng, tiêu cực được đánh giá là cần thiết, kịp thời, đáp ứng đòi hỏi bức thiết từ cuộc sống.

Thủ tướng: Địa phương thực hiện quy định chống dịch cao hơn phải báo cáo

Thủ tướng chủ trì cuộc họp sáng 17/10.
(PLVN) - Thủ tướng nhấn mạnh, nguyên tắc chung là phải tạo sự thông suốt, nhất quán trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các chính sách, nghị quyết, quy định trong phòng chống dịch để thống nhất trên toàn quốc; nếu địa phương thực hiện quy định ở mức độ cao hơn, sớm hơn thì phải báo cáo với cấp trên.

Tri ân sự hỗ trợ của các lực lượng Bộ Công an tại TP HCM

Tri ân sự hỗ trợ của các lực lượng Bộ Công an tại TP HCM
(PLVN) - Công an TP HCM chiều 15/10 tổ chức sơ kết công tác phòng, chống dịch COVID-19 và đảm bảo an ninh trật tự, đồng thời bày tỏ sự tri ân các lực lượng của Bộ Công an đã và đang tăng cường, hỗ trợ công an thành phố thực hiện "nhiệm vụ kép"...

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Lắng nghe nhân dân để tăng cường đồng thuận xã hội

Cần lắng nghe ý kiến nhân dân để tạo đồng thuận xã hội trong các vấn đề có ảnh hưởng lớn.
(PLVN) - Để nắm được nhiều nhất tâm tư, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, các cơ quan chức năng, nhất là cơ quan dân cử phải bám sát, “theo đến cùng” những sự việc có ảnh hưởng sâu rộng trong phạm vi lớn, phấn đấu thực hiện cho được phương châm Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đã đề ra: “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Thủ tướng mong Australia tiếp tục hỗ trợ Việt Nam chống dịch COVID-19

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Đại sứ Australia.
(PLVN) - Cảm ơn Chính phủ Australia đã cam kết hỗ trợ tổng cộng 5,2 triệu liều vaccine COVID-19 cho Việt Nam và lượng lớn các trang thiết bị y tế ngay sau cuộc điện đàm giữa Thủ tướng hai nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong Australia tiếp tục đồng hành, hỗ trợ Việt Nam trong cuộc chiến chống dịch bệnh.

Việc học tập và làm theo Bác Hồ góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Viết Thành/ Hà Nội mới
(PLVN) -  Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh góp phần xây dựng Đảng bộ Hà Nội thực sự trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là đội ngũ cán bộ, lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố có đủ năng lực, phẩm chất, ngang tầm nhiệm vụ...