Vĩnh Phúc: Đổi mới các hình thức tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Vĩnh Phúc: Đổi mới các hình thức tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19
(PLVN) -Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, Sở Tư pháp đã chủ động, tích cực chỉ đạo tăng cường tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức phong phú nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong phòng, chống dịch bệnh.

Ngay từ đầu năm, Sở Tư pháp tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 13/01/2021 triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2020/NQ-HĐND ngày 14/12/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai đoạn 2021-2025 trong năm 2021, trong đó có chỉ đạo lựa chọn nội dung phổ biến, giáo dục pháp luật phù hợp với từng đối tượng, địa bàn, gắn với nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh, tích cực tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đầu tháng 5/2021, trước tình hình dịch bệnh Covid- 19 gia tăng, Sở Tư pháp tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh ban hành công văn hướng dẫn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật đợt cao điểm phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đề nghị các cấp, các ngành áp dụng linh hoạt các hình thức phù hợp với diễn biến của tình hình thực tiễn, đồng thời cần phát huy thế mạnh của các hình thức tuyên truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài phát thanh và truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc, Công thông tin điện tử tỉnh, Trang thông tin điện tử các ngành, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, tổ chức các hội nghị tập huấn trực tuyến; biên soạn, phát hành các loại tài liệu tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đồng thời Sở Tư pháp ban hành kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 triển khai trong toàn ngành.

Để công tác tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thực sự hiệu quả, Sở Tư pháp chỉ đạo đẩy mạnh, đổi mới các hình thức, biện pháp tuyên truyền sát với với tình hình thực tế ở trong tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2021, Sở Tư pháp xây dựng và phát hành 4.500 sách tìm hiểu một số quy định của pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp phát đến các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, UBND các huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn và các thôn, tổ dân phố nhằm tuyên truyền rộng rãi đến Nhân dân phục vụ cho công tác phòng, chống dịch; 4.600 cuốn tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống Covid-19 đến các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã, phường, thị trấn; xây dựng 03 chuyên mục đĩa CD chuyên đề pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 phát cho hệ thống cấp huyện và loa truyền thanh cơ sở; xây dựng 01 tọa đàm chuyên đề pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; phối hợp xây dựng các chuyên mục giới thiệu văn bản, hỏi đáp pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tuyên truyền trên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Vĩnh Phúc; đăng tải gần 100 tin, bài, giới thiệu văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Nhận thấy thế mạnh của ứng dụng công nghệ thông tin trong mùa dịch bệnh, Sở Tư pháp tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức 01 hội nghị tập huấn trực tuyến pháp luật về phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho gần 300 đại biểu gồm: thành viên Ban chỉ đạo công tác phòng, chống Covid-19 tỉnh, đại diện các Ban Đảng của Tỉnh ủy, đại diện các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể ở tỉnh, đại diện các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh, đại diện UBND các huyện, thành phố,xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh và Trưởng, Phó các tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn nghiệp vụ, Trưởng các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tư pháp. Giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức 02 hội nghị tập huấn về công tác phòng, chống Covid-19 trong doanh nghiệp cho đại diện Lãnh đạo doanh nghiệp, đại diện Ban chỉ đạo, Tổ công tác phòng, chống dịch Covid-19, cán bộ phụ trách y tế, Chủ tịch công đoàn cơ sở của doanh nghiệp trong các khu công nghiệp Khai Quang, Bá Thiện, Tam Dương, Bình Xuyên, Bình Xuyên II, Bá Thiện II, Thăng Long Vĩnh Phúc. Nội dung tập huấn tập trung những quy định, hướng dẫn về khai báo y tế; cách ly y tế; xét nghiệm y tế, quản lý người sau cách ly, xử trí khi có ca bệnh liên quan đến dịch Covid-19; quy định về phòng, chống dịch và đánh giá nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ký túc xá cho người lao động; hướng dẫn về phòng, chống dịch Covid-19 tại cộng đồng trong trạng thái bình thường mới; các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 tại các khu công nghiệp và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trong điều kiện mới; hướng dẫn các phương án phòng, chống dịch khi có trường hợp mắc Covid-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp…

Tại các hội nghị tập huấn trực tuyến báo cáo viên đã trực tiếp giải đáp 27 lượt ý kiến, thắc mắc của đại diện một số cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp về các nội dung liên quan phòng, chống Covid-19 như: Việc xác định các trường hợp F2, F3 khi đến những địa điểm có bệnh nhân dương tính quy định như thế nào; việc cách ly tại cơ quan có được coi là cách ly tại nhà hay không; quy định của tỉnh về hỗ trợ xét nghiệm Covid-19; việc trả kết quả xét nghiệm để cho các doanh nghiệp sử dụng tạo thuận lợi khi bố trí người lao động là lái xe khi đi ra, vào tỉnh; tiến độ, đối tượng ưu tiên tiêm vắc xin phòng, chống Covid-19; thời hạn thông báo khi cơ quan y tế xét nghiệm Covid-19 tại các doanh nghiệp cần hợp lý, đủ thời gian để cho doanh nghiệp chuẩn bị, bố trí người lao động tránh bị động; đề xuất triển khai đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 của doanh nghiệp trên APP điện thoại thông minh; đề nghị xây dựng video hướng dẫn đánh giá nguy cơ lây nhiễm Covid-19 để doanh nghiệp dễ thực hiện; tỉ lệ 20% xét nghiệm hàng tuần hay 01 tháng; kết quả xét nghiệm Covid-19 của doanh nghiệp có được thay thế cho các xét nghiệm của các cơ quan y tế không...Dự kiến trong thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức tiếp 02 hội nghị tập huấn trực tuyến về công tác phòng, chống Covid-19 cho 600 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp.

Có thể nói, với việc đa dạng, linh hoạt các hình thức tuyên truyền pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đã giúp cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân trên địa bàn tỉnh nhận thức đúng về tình hình, tính chất nguy hiểm và tác hại của dịch bệnh Covid-19, qua đó nâng cao ý thức, trách nhiệm của mỗi người dân để chủ động, tích cực phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe bản thân và cộng đồng, góp phần thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội.

Tin cùng chuyên mục

Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế

Củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế

(PLVN) -Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị định số 56/2024/NĐ-CP ngày 18/5/2024 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 55/2011/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế Bộ Tư pháp đề nghị các cơ quan chức năng xây dựng, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện Đề án thành lập mới, củng cố, kiện toàn tổ chức và hoạt động của các tổ chức pháp chế trực thuộc.

Đọc thêm

Hải Phòng: Tập trung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho viên chức, người lao động, sinh viên nhà trường

Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra công tác PBGDPL tại trường Đại học Hải Phòng.
(PLVN) - Ngày 19/7, Đoàn công tác của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) do ông Nguyễn Văn Phúc – Thứ Trưởng Bộ GD&ĐT làm trưởng đoàn khảo sát, kiểm tra công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL); việc thực hiện các quy định tại Nghị định số 84/2020/NĐ-CP và Nghị định số 143/2013/NĐ-CP tại trường Đại học Hải Phòng.

Trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam

Quang cảnh buổi tiếp
(PLVN) -Sáng 18/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Khánh Ngọc đã tiếp và trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp Tư pháp” cho bà Rana Flowers, Trưởng đại diện Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tại Việt Nam nhằm thể hiện sự đánh giá cao đối với những đóng góp của bà Trưởng đại diện trong thời gian qua.

Lâm Đồng: Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024

Lâm Đồng: Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024
(PLVN) - Vừa qua, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thi “Duyên dáng Thi hành án” năm 2024 với sự tham gia của 21 thí sinh đại diện cho hơn 200 công chức, người lao động đến từ Chi cục THADS các huyện, thành phố và các Phòng thuộc Cục. Đây là một trong những hoạt động trọng tâm Kỷ niệm 78 năm Ngày truyền thống THADS (19/7/1946 - 19/7/2024).

Thư chúc mừng của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống THADS

Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long
(PLVN) -Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Truyền thống Thi hành án dân sự (19/7/1946-19/7/2024), Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã có Thư chúc mừng gửi các thế hệ lãnh đạo, công chức, viên chức, người lao động đã và đang công tác trong Hệ thống Thi hành án dân sự. Báo PLVN trân trọng giới thiệu toàn văn thư của Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp.

Bạc Liêu: Nâng cao nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính

Bạc Liêu: Nâng cao nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính
(PLVN) - Từ ngày 18 - 19/7, Sở Tư pháp tỉnh Bạc Liêu chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và Theo dõi thi hành pháp luật (Bộ Tư pháp) tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính bằng hình thức trực tiếp kết hợp với trực tuyến đến các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Cục THADS Kiên Giang thông tin nguyên nhân nhiều bản án chưa thi hành

Ông Nguyễn Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang trả lời chất vấn.

(PLVN) -  Sáng 18/7, tại Kỳ họp 24 HĐND tỉnh Kiên Giang, ông Nguyễn Văn Vũ - Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Kiên Giang trả lời chất vấn của đại biểu Nguyễn Thị Hồng Phượng (đơn vị huyện Kiên Lương) về thực trạng nhiều bản án hành chính chưa thi hành xong, kéo dài, có bản án từ năm 2016, 2017, 2018.

Gỡ rào cản pháp lý để thúc đẩy kinh tế phát triển

Gỡ rào cản pháp lý để thúc đẩy kinh tế phát triển
(PLVN) - Ngày 18/7, Ban Chỉ đạo rà soát, xử lý vướng mắc trong hệ thống văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tổ chức Hội nghị thảo luận, cho ý kiến về các bất cập, vướng mắc pháp lý và đề xuất xây dựng luật nhằm thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát và ổn định kinh tế vĩ mô. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì Hội nghị.

Tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Cu-ba

Tiếp tục vun đắp quan hệ hợp tác hữu nghị truyền thống trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp giữa Việt Nam và Cu-ba
(PLVN) -Thực hiện Kế hoạch hoạt động đối ngoại cấp Bộ năm 2024 của Bộ Tư pháp và Chương trình hợp tác năm 2024-2025 giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Tư pháp Cu-ba, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm Trưởng đoàn đã có chuyến thăm và làm việc tại Cu-ba từ ngày 16-18/7/2024.