Tuyên Quang: Đổi mới trong chỉ đạo, điều hành – bí quyết trong giải quyết án dân sự

Chi bộ Cục THADS Tuyên Quang tổ chức Sinh hoạt chuyên đề.
Chi bộ Cục THADS Tuyên Quang tổ chức Sinh hoạt chuyên đề.
(PLVN) - Bằng những nỗ lực không ngừng, vị thế của Cục THADS tỉnh Tuyên Quang đã được nâng lên, công tác THADS ngày càng chuyển biến rõ rệt, kết quả THADS năm sau cao hơn năm trước với nhiều thành tích tiêu biểu.

Theo chia sẻ của Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Tuyên Quang (THADS) Nguyễn Tuyên, được sự quan tâm, sự chỉ đạo sâu sát của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, cấp uỷ, chính quyền địa phương và sự phối hợp của các cơ quan, ban, ngành, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang trong những năm qua đã không ngừng được củng cố, kiện toàn về tổ chức, bộ máy, cơ sở vật chất. Trình độ của đội ngũ cán bộ, công chức, người lao động ngày càng được nâng cao về chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị ... thông qua các khóa đào tạo, tập huấn, trao đổi kinh nghiệm.

Cụ thể, hằng năm, Cục và các đơn vị thuộc Cục, các Chi cục THADS huyện, thành phố đã xây dựng và triển khai chương trình, kế hoạch công tác, trong đó tập trung thực hiện các giải pháp, biện pháp để thi hành án có hiệu quả, đồng thời tăng cường công tác hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thi hành án. Ra quyết định thi hành án đúng thời hạn đối với 100% các bản án, quyết định về dân sự đã có hiệu lực pháp luật; kịp thời xác minh, phân loại án dân sự có điều kiện và chưa có điều kiện thi hành; không để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động thi hành án. Thực hiện tốt việc theo dõi thi hành án hành chính theo quy định của Luật Tố tụng hành chính và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP của Chính phủ. Do đó kết quả công tác thi hành án toàn tỉnh trong nhiều năm đã hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao.

Về kết quả công tác THADS, giai đoạn từ năm 1993 đến 2003, tổng số việc phải thi hành là 15.130, về tiền hơn 36,4 tỷ đồng. Tỷ lệ giải quyết đạt 88% về phần việc, 85% về phần tiền. Giai đoạn từ 2004 đến 2012, tổng số việc phải thi hành là 27.196 việc, về tiền là hơn 293,6 tỷ đồng. Tỷ lệ giải quyết đạt 96,5% về việc, 88,5% về phần tiền.

Giai đoạn từ 2013 đến nay (tháng 5/2023), hằng năm tỷ lệ thi hành án xong về việc và về tiền đều vượt chỉ tiêu được Tổng cục THADS giao. Trong đó, năm 2013, về việc đã giải quyết xong 2.926/3.121 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 94%. Về tiền đã giải quyết xong hơn 38, 3 tỷ đồng/hơn 44,7 tỷ đồng có điều kiện giải quyết, đạt tỷ lệ 86 (vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao 6% về việc và 9% về tiền).

Năm 2022, tổng số thụ lý là 4.920 việc, hơn 205 tỷ đồng về tiền. Kết quả về việc đã giải quyết xong 3.751 việc/4.267 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 87,91%. Về tiền đã giải quyết xong hơn 68 tỷ đồng/hơn 109 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 62,37% (vượt chỉ tiêu Tổng cục THADS giao 5,41% về việc và 20,27% về tiền). Năm 2023 (từ 1/10/2022 đến 31/5/2023), số việc thi hành xong 2.880/4.277 việc có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 78,50% (đạt 93,5% kế hoạch cả năm 2023). Số tiền thi hành xong hơn 49,5 tỷ đồng/hơn 210,4 tỷ đồng có điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 42.85% (đạt 88,35% kế hoạch cả năm 2023).

Về công tác theo dõi thi hành án hành chính, từ năm 2015 đến tháng 5/2023, các cơ quan THADS của tỉnh đã tiếp nhận 111 bản án, quyết định có nội dung theo dõi, đôn đốc. Đã phân công công chức phụ trách theo dõi và lập hồ sơ theo dõi thi hành án hành chính. Hàng năm, kết quả theo dõi thi hành xong đều đạt 100%. Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được các đơn vị quan tâm, chú trọng giải quyết theo đúng quy định. Trong giai đoạn từ năm 2013 - 2023, toàn tỉnh đã tiếp 3.798 lượt công dân.

Công tác phối hợp trong THADS ngày càng được tăng cường. Bởi Cục xác định công tác THADS, theo dõi THAHC là công việc khó khăn, phức tạp, yêu cầu sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp, nhất là thực hiện tốt, có hiệu quả công tác phối hợp giữa chính quyền các cấp; các cơ quan bảo vệ pháp luật với các Cơ quan THADS để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác, nhất là trong việc tuyên truyền, vận động, giải thích, thuyết phục đương sự tự nguyện thi hành án, góp phần hạn chế tối đa số trường hợp phải tố chức cưỡng chế, công tác phối hợp trong hoạt động THADS luôn được các cấp, các ngành chú trọng, nâng cao.

Để đạt được thành tích xuất sắc trên, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang luôn đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các mặt hoạt động theo hướng: Tăng cường nâng cao chất lượng tham mưu để tranh thủ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao, kịp thời của Bộ, Ngành, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đối với công tác THADS. Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành chuyên môn, nghiệp vụ ở cơ sở nhất là theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ THADS. Chú trọng công tác kiểm tra, tự kiểm tra; tăng cường và siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính; tăng cường công tác phối hợp của các sở, ban, ngành đối với công tác THADS trên địa bàn; chú trọng công tác đánh giá, phân loại công chức, bình xét thi đua, khen thưởng công khai, công bằng…

Triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước trong các cơ quan THADS của tỉnh, luôn gắn phong trào thi đua với việc tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Tăng cường sự phối hợp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi để phong trào thi đua phát triển đúng hướng, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực trong phong trào thi đua làm động lực để toàn ngành phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ theo chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra.

Xây dựng tập thể đoàn kết, thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của ngành, cơ quan, đơn vị, tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ và trong sinh hoạt hằng ngày; Tập thể, công chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị luôn phát huy được tinh thần tương trợ, đoàn kết, thống nhất.

Với những thành tích xuất sắc đã đạt được trong 30 năm qua, riêng trong giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2023, Cục THADS tỉnh Tuyên Quang có 6 lần được công nhận danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”; 4 lần được Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng bằng khen; 1 lần được tặng danh hiệu “Cờ thi đua ngành Tư pháp”; 1 lần được tặng danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ”; 1 lần được tặng “Cờ thi đua của UBND tỉnh”; 9 lần được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen; 1 lần được tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an./.

Đọc thêm

Ghi nhận nhiều ý kiến thực tiễn, có giá trị cao nhằm hoàn chỉnh Dự thảo Luật Đấu giá tài sản sửa đổi

Toàn cảnh Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản
(PLVN) -  Ngày 11/4, tại TP Hồ Chí Minh, Ủy ban Kinh tế của Quốc hội đã tổ chức Hội thảo lấy ý kiến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản. Hội thảo do Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi; Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Nguyễn Minh Sơn chủ trì.

Sớm xây dựng Đề án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức tình hình thi hành pháp luật giai đoạn 2025 – 2030”

Toàn cảnh hội thảo
(PLVN) - Ngày 10/4, tại TP Hồ Chí Minh, trong khuôn khổ chương trình hợp tác về tư pháp và pháp luật năm 2024, Bộ Tư pháp và Dự án Tăng cường Pháp luật và Tư pháp tại Việt Nam (EU JULE), hợp phần UNDP tổ chức Hội thảo “Triển khai công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật”.

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024”

Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024”
(PLVN) - Ngày 10/4, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức chương trình “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam năm 2024”. Đây là hoạt động nhằm duy trì, phát triển văn hoá đọc trong cộng đồng cũng như xây dựng, hình thành văn hoá đọc trong Trường Đại học Luật Hà Nội nói riêng và TP Hà Nội nói chung; giới thiệu đến bạn đọc những cuốn sách, những tác phẩm hay và có ý nghĩa…

Hệ thống Thi hành án dân sự: Tăng cường giải pháp trong công tác cán bộ

Hệ thống Thi hành án dân sự: Tăng cường giải pháp trong công tác cán bộ
(PLVN) - Ngày 10/4, Thứ trưởng Mai Lương Khôi đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác thi hành án dân sự (THADS), thi hành án hành chính (THAHC) 6 tháng đầu năm 2024. Tổng Cục trưởng Tổng cục THADS Nguyễn Quang Thái, các Phó Tổng Cục trưởng, lãnh đạo cấp Vụ thuộc Tổng Cục, đại diện các cơ quan, đơn vị có liên quan trong và ngoài Bộ cùng dự.

Tập huấn tư vấn pháp luật thân thiện với người chưa thành niên

Toàn cảnh Lớp tập huấn.
(PLVN) - Ngày 9/4, Cục Bổ trợ tư pháp - Bộ Tư pháp phối hợp với UNICEF tại Việt Nam tổ chức Lớp tập huấn về tư vấn pháp luật thân thiện với người chưa thành niên (NCTN) vi phạm pháp luật cho luật sư (LS), tư vấn viên pháp luật (TVVPL) có kinh nghiệm tư vấn, hỗ trợ pháp lý cho NCTN tại Khu vực phía Bắc.

Tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)

Tiếp thu, chỉnh lý, hoàn thiện dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi)
(PLVN) - Ngày 9 /4, UBND thành phố Hà Nội tổ chức họp tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) theo ý kiến của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp thứ 31 ngày 14/03/2024 và ý kiến của Đại biểu Quốc hội chuyên trách tại Hội nghị lần thứ 5 ngày 26/03/2024.

Nhiều giải pháp linh hoạt để duy trì kết quả thi hành án dân sự

Nhiều giải pháp linh hoạt để duy trì kết quả thi hành án dân sự
(PLVN) -Trong bối cảnh số việc, số tiền phải thi hành đều tăng so với cùng kỳ năm 2023, thị trường bất động sản trầm lắng, tài sản thi hành án khó xử lý nhưng toàn Hệ thống Thi hành án dân sự (THADS) đã khắc phục khó khăn, đề ra nhiều giải pháp linh hoạt để duy trì kết quả công tác.