Tiếp tục chăm lo hơn nữa cho đời sống của cán bộ Bộ Tư pháp

(PLVN) - Chiều 10/1, Bộ Tư pháp, Công đoàn Bộ đã tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC) cơ quan Bộ Tư pháp năm 2019. Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Lê Thành Long đã đến dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị. Cùng dự Hội nghị của Bộ Tư pháp có Phó Chủ tịch thường trực Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Gia Tuệ Minh.

Đạt nhiều thành tích trong 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2020, kết quả thực hiện Nghị quyết Hội nghị cán bộ, năm 2018, Phó Chánh Văn phòng phụ trách Văn phòng Bộ Nguyễn Quốc Hoàn điểm lại những thành tích đạt được trong 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm của ngành Tư pháp năm 2019.

Theo đó, Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành hữu quan giúp Chính phủ xây dựng, trình Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua 18 dự án luật và nhiều nghị quyết; cho ý kiến đối với 10 dự án luật khác. Riêng Bộ Tư pháp đã giúp Chính phủ trình Quốc hội thông quan Nghị quyết về chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019; cho ý kiến đối với Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 2 Luật: Ban hành văn bản quy phạm pháp luật và Giám định tư pháp.

 Toàn cảnh Hội nghị

Bộ đã thẩm định 272 dự thảo văn bản, 31 đề nghị xây dựng văn bản; kiểm tra hơn 4,8 nghìn văn bản, phát hiện, kiến nghị xử lý 165 văn bản có dấu hiệu trái nội dung, thẩm quyền. Đối với công tác thi hành án, toàn Hệ thống đã thi hành xong trên 579 nghìn việc, gần 53 nghìn tỷ đồng. Bộ kịp thời hướng dẫn các bộ, ngành, địa phương về các giải pháp cắt giảm chi phí tuân thủ pháp luật (nhờ đó, chỉ số B1 được cải thiện đáng kể, tăng 17 bậc so với năm 2018).

Bộ cũng thẩm định 76 điều ước quốc tế, góp ý 233 điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế; tiếp nhận, xử lý 2.810 hồ sơ ủy thác tư pháp về dân sự gửi đi nước ngoài và 1.594 hồ sơ gửi tới Việt Nam; thực hiện tốt nhiệm vụ “đại diện pháp lý cho Chính phủ”, giải quyết 4 vụ tranh chấp đầu tư. Bộ còn tổ chức thành công Hội thảo quốc gia về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và những vấn đề pháp lý đặt ra cho việc xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam…

 Ra mắt Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 - 2021

Tuy nhiên, việc thực hiện Chương trình, Kế hoạch công tác có việc còn chưa đạt kết quả mong muốn. Việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ đến CBCCVC có lúc, có nơi chưa thường xuyên. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính có lúc, có đơn vị chưa bảo đảm, nhất là trong phối hợp triển khai công việc, góp ý văn bản.

Việc tổ chức phong trào thi đua, phát hiện, xây dựng, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến chưa thường xuyên, rõ nét. Đời sống của CBCC và người lao động dù đã được quan tâm song vẫn khó đáp ứng được nhu cầu của CBCC, người lao động.

 2 tập thể và 1 cá nhân nhận Huân chương Lao động hạng Ba

Trên cơ sở đó, năm 2020, Bộ Tư pháp quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp công tác. Cụ thể, tham mưu giúp Chính phủ, chính quyền địa phương hoàn thiện hệ thống pháp luật gắn với tổ chức thi hành pháp luật, bảo đảm thực hiện chủ trương của Đảng về chiến lược xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật trong giai đoạn mới; nâng cao chất lượng thẩm định, góp ý các đề nghị xây dựng, dự thảo văn bản; rà soát, hoàn thiện thể chế pháp luật liên quan đến thi hành án.

Đồng thời, tăng cường quản lý nhà nước trong các lĩnh vực hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, lý lịch tư pháp, đăng ký giao dịch bảo đảm, bồi thường nhà nước, bổ trợ tư pháp; triển khai thực hiện tốt chỉ đạo của Ban Bí thư đối với kết quả tổng kết Chỉ thị số 32-CT/TW; tham mưu giúp Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương xử lý các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình hội nhập quốc tế, chú trọng phòng ngừa các tranh chấp quốc tế…

Tiếp tục phát huy vai trò của Thủ trưởng các đơn vị

Hội nghị đã nghe và thảo luận các Báo cáo: công khai tài chính của Bộ năm 2019; kết quả thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo tại Bộ Tư pháp năm 2019; kết quả công tác cán bộ năm 2019; kết quả và giải pháp nâng cao đời sống CBCCVC năm 2019, đề xuất giải pháp nâng cao đời sống năm 2020; hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2018 – 2019 và phương hướng hoạt động nhiệm kỳ mới. Một số ý kiến đề nghị tạo điều kiện chăm lo cho cán bộ trẻ; đào tạo, bổ nhiệm cán bộ nữ; bố trí trụ sở làm việc…

 10 đơn vị nhận Cờ thi đua ngành Tư pháp và 2 cá nhân nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp

Các đại biểu đã bầu 7 đồng chí vào Ban Thanh tra nhân dân nhiệm kỳ 2020 – 2021 với tỷ lệ phiếu bầu rất cao; thống nhất biểu quyết thông qua Nghị quyết Hội nghị.

Hội nghị cũng công bố và trao tặng các hình thức khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong năm 2019.

Theo đó, Bộ trưởng đã trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba cho 2 tập thể và 1 cá nhân; Cờ thi đua của Chính phủ cho 1 tập thể; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho 6 tập thể, 5 cá nhân. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu đã trao tặng Cờ Thi đua ngành Tư pháp cho 10 tập thể, Chiến sĩ thi đua ngành Tư pháp cho 2 cá nhân…

 Công đoàn Báo Pháp luật Việt Nam và Tổng Biên tập Đào Văn Hội nhận các danh hiệu thi đua của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Riêng Báo Pháp luật Việt Nam, ngoài Cờ Thi đua ngành Tư pháp, còn được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Cờ Thi đua cho Công đoàn cơ sở vững mạnh. TS Đào Văn Hội – Tổng Biên tập được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh; Phó Tổng Biên tập Trần Đức Vinh được tặng Bằng khen của Công đoàn Viên chức Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đánh giá năm 2019 là một năm thành công của Bộ, ngành Tư pháp. Theo đó, đã triển khai, đạt kết quả toàn diện về công tác chuyên môn, xử lý được các vấn đề từ vĩ mô đến từng lĩnh vực cụ thể; về Quy chế dân chủ, được cơ quan Bộ thực hiện nghiêm túc.

 Bộ trưởng Lê Thành Long phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Ngoài ra, công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ được quan tâm thực hiện nghiêm, dân chủ; chăm lo đời sống cho CBCCVC được tốt hơn, đạt bình quân thu nhập tăng thêm từ 3 – 6 tháng trong bối cảnh rất nhiều thách thức. Công tác thi đua – khen thưởng đã vận dụng linh hoạt các quy định để động viên cho nhiều đối tượng…

Chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, đồng thời ghi nhận kiến nghị của các đại biểu, Bộ trưởng lưu ý năm 2020 là một năm rất quan trọng của Bộ, ngành Tư pháp. Vì vậy, Bộ trưởng yêu cầu duy trì kết quả đạt được của năm 2019, triển khai ngay từ đầu có kế hoạch, đặc biệt là điều hành chỉ đạo về quản lý, chuyên môn; tiếp tục phát huy vai trò của Thủ trưởng các đơn vị vừa sắc sảo về chuyên môn vừa quản lý điều hành linh hoạt và chủ động thực hành tiết kiệm. 

Đồng thời, Bộ trưởng cam kết sẽ nỗ lực hết mình quan tâm đến công tác thi đua khen thưởng, chế độ chính sách, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cũng như sẽ cố gắng duy trì các giải pháp chăm lo đời sống cho cán bộ, nếu có điều kiện hơn thì mở rộng đối tượng, tăng mức hỗ trợ.

Hoàng Thư
Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Ngành công nghiệp bắt đầu đà hồi phục

Ngành công nghiệp bắt đầu đà hồi phục
(PLVN) - Sản xuất công nghiệp đã có dấu hiệu khởi sắc trở lại nhưng vẫn cần rất nhiều sự hỗ trợ chính sách từ Chính phủ để DN có thể nắm cơ hội tiến vào chuỗi cung ứng toàn cầu. 

Vừa thiệt hại vừa lãng phí

Vừa thiệt hại vừa lãng phí
(PLVN) - Ngay sau khi một số tỉnh miền Trung hứng chịu cơn lũ lịch sử, có lẽ nhìn thấy nguy cơ xảy ra tình trạng tự phát từ thiện tiềm ẩn rủi ro, Thủ tướng đã có chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ và các bộ, ngành, địa phương tổ chức, giám sát việc vận động quyên góp hỗ trợ đúng theo Nghị định 64/2008/NĐ-CP.
Hà Tĩnh phân bổ 11 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ

Hà Tĩnh phân bổ 11 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng lũ

(PLVN) - Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh vừa đồng ý chủ trương phân bổ 11 tỷ đồng từ nguồn Quỹ Cứu trợ tỉnh hỗ trợ khắc phục khó khăn trước mắt và khôi phục sản xuất sau lũ cho nhân dân bị thiệt hại nặng nề trong đợt mưa lũ từ ngày 15-21/10 tại 7 huyện, thị xã, thành phố.

Khẳng định vai trò, tiềm năng của phụ nữ trong giai đoạn mới

Khẳng định vai trò, tiềm năng của phụ nữ trong giai đoạn mới
(PLVN) - Sáng qua (23/10), Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức Hội thảo góp ý dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII với chủ đề “Những vấn đề về phụ nữ, gia đình, trẻ em và bình đẳng giới”. 

Giáo dục phải thắp lên ngọn lửa nhân văn, yêu nước, thương nòi

Giáo dục phải thắp lên ngọn lửa nhân văn, yêu nước, thương nòi
(PLVN) - Hôm qua (23/10), dự lễ khai giảng lần thứ 70 của Trường Đại học (ĐH) Sư phạm Hà Nội, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh, cả nước đang đặt nhiều kỳ vọng vào công cuộc đổi mới nền giáo dục nước nhà nhằm phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, phát triển con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ “so găng” trực tiếp lần cuối

Hai ứng viên Tổng thống Mỹ “so găng” trực tiếp lần cuối
(PLVN) - Sáng 23/10 (giờ Việt Nam), hai ứng cử viên tổng thống của đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa của Mỹ là các ông Joe Biden và Donald Trump đã có cuộc tranh luận trực tiếp thứ hai và cũng là cuộc tranh luận trực tiếp cuối cùng trên truyền hình trước ngày bầu cử 3/11. 

Nhân sự ngành dệt may đối mặt nguy cơ thất nghiệp cao

Nhân sự ngành dệt may đối mặt nguy cơ thất nghiệp cao
(PLVN) -  Navigos Group, tập đoàn cung cấp dịch vụ tuyển dụng nhân sự hàng đầu Việt Nam hiện đang sở hữu trang tìm kiếm việc làm trực tuyến VietnamWorks, công ty tuyển dụng nhân sự cấp trung và cấp cao Navigos Search vừa công bố thông tin về nhu cầu tuyển dụng nhân sự trung và cao cấp tại thị trường Việt Nam thông qua nhu cầu tuyển dụng của các khách hàng đối với Navigos Search trong Quý 3/2020. Theo đó, ngành dệt may giảm sâu nhu cầu tuyển dụng, nhân sự đối mặt với nguy cơ thất nghiệp cao ngay cả khi dịch Covid-19 đã được kiểm soát.
Bắt giữ 36 đối tượng đá gà ăn tiền

Bắt giữ 36 đối tượng đá gà ăn tiền

(PLVN) - Sáng ngày 24/10, Công an huyện Chợ Mới (An Giang) cho biết, đơn vị vừa mật phục và triệt xóa thành công một tụ điểm cờ bạc dưới hình đá gà ăn tiền tại khu vực ấp Mỹ Phước, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.

Chung tay cùng đồng bào miền Trung vượt khó

Chung tay cùng đồng bào miền Trung vượt khó
(PLVN) - Những ngày qua, cơn bão số 6 và số 7 liên tục gây ra những trận mưa lớn lịch sử dồn dập đổ xuống dải đất miền Trung. Hơn lúc nào hết, người dân vùng bị thiên tai, lũ lụt đang rất cần sự quan tâm, cứu trợ từ các cấp, các ngành và toàn xã hội.

Bộ Xây dựng thanh tra “khu đô thị kiểu mẫu” của Hà Nội

Bộ Xây dựng thanh tra “khu đô thị kiểu mẫu” của Hà Nội
(PLVN) - Thực hiện Quyết định số 17 ngày 5/3/2020 của Chánh thanh tra Bộ Xây dựng về thanh tra Sở Quy hoạch – Kiến trúc TP Hà Nội; Viện quy hoạch xây dựng Hà Nội; các chủ đầu tư dự án công trình và tổ chức, cá nhân có liên quan trong công tác quy hoạch xây dựng, điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt tại khu vực hai bên tuyến đường Lê Văn Lương, Tố Hữu (Lê Văn Lương kéo dài), khu đô thị (KĐT) Trung Hòa - Nhân Chính, Đoàn thanh tra Bộ Xây dựng tiến hành thanh kiểm tra hiện trường các chủ đầu tư đồ án, dự án, công trình xây dựng.

Đau đầu chuyện đấu giá biển số xe

Đau đầu chuyện đấu giá biển số xe
(PLVN) - Theo đề xuất mới từ Bộ Công an, chủ xe có quyền định đoạt, chiếm hữu, sử dụng với biển số khi qua đấu giá. Đề xuất này được đưa vào dự thảo Luật Đảm bảo trật tự giao thông đường bộ lần thứ ba vừa trình Quốc hội.

Đề xuất miễn phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai

Đề xuất miễn phí xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai
(PLVN) - Quyền Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đề xuất Quốc hội cho phép bổ sung nguồn chi trả xét nghiệm HIV cho phụ nữ mang thai từ Quỹ bảo hiểm y tế để bảo đảm mục tiêu dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà: Đô thị thông minh của Việt Nam phải có bản sắc

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà: Đô thị thông minh của Việt Nam phải có bản sắc
(PLVN) - Khẳng định phát triển đô thị thông minh (ĐTTM) là một hướng đi tất yếu, phù hợp với xu hướng quốc tế, tận dụng được những cơ hội, thành quá của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 cũng như phù hợp với thực tiễn phát triển của đất nước, song Bộ mô hình ĐTTM của Việt Nam phải có bản sắc riêng và phát huy được những giá trị văn hóa truyền thống dân tộc…

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬