Hạn chế tối đa vi phạm trong ban hành quyết định hành chính

(PLVN) - Đó là lưu ý của Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh, Trưởng đoàn  kiểm tra tình hình chấp hành pháp luật về tố tụng hành chính và công tác thi hành án hành chính của Ủy ban nhân dân và Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu diễn ra sáng ngày 13/8. Tham dự buổi làm việc có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Tịnh.

Thực hiện nghiêm quy định về tham gia đối thoại

Tại buổi làm việc, đại diện UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu trình bày Báo cáo về tình hình chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và công tác thi hành án hành chính tại địa phương. Đồng thời, đại diện các Sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị tại tỉnh có ý kiến phát biểu bổ sung, giải trình một số nội dung để làm rõ hơn Báo cáo của UBND tỉnh; nghe ý kiến của thành viên Đoàn kiểm tra; từ đó, cho thấy được bức tranh tổng quát về tình hình chấp hành pháp luật TTHC, THAHC của Chủ tịch UBND, UBND trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; nhất là từ sau khi Ủy ban Tư pháp của Quốc hội có kết quả giám sát đối với công tác này tại địa phương. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Nguyễn Thanh Tịnh phát biểu tại buổi làm việc
Theo báo cáo, tính đến nay trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn 24 bản án, quyết định của Tòa án chưa được thi hành. Trong đó, có những bản án có hiệu lực thi hành từ năm 2008 (vụ Phạm Ngọc Dũng); đương sự có đơn thư khiếu nại việc chậm thi hành án gửi đến Bộ Tư pháp và một số cơ quan. Vụ việc này, Đoàn giám sát của UBTP đã nêu ra và kiến nghị sớm thi hành nhưng đến nay vẫn còn tồn đọng. Sau khi kết thúc đợt giám sát, số lượng bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung phải thi hành tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang có xu hướng tăng lên. Nếu tính đến thời điểm sau giám sát, trên địa bàn tỉnh còn khoảng 14 bản án, quyết định chưa được thi hành thì đến nay, số bản án, quyết định chưa được thi hành đã tăng lên là 24. Việc gia tăng số bản án chưa thi hành do nhiều nguyên nhân khác nhau nhưng điều này cho thấy, nhìn chung, việc chấp hành các bản án, quyết định của tòa án về vụ án hành chính của UBND, Chủ tịch UBND các cấp chưa thực sự có chuyển biến rõ nét. 
Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận, tình hình chấp hành pháp luật TTHC và THAHC của các cơ quan hành chính nhà nước tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được những kết quả nhất định

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh ghi nhận, tình hình chấp hành pháp luật TTHC và THAHC của các cơ quan hành chính nhà nước tại Bà Rịa – Vũng Tàu đã đạt được những kết quả nhất định, như các QĐHC được ban hành, thực hiện, cơ bản đúng pháp luật, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của công dân. UBND Tỉnh, UBND Tỉnh đã ban hành văn bản quán triệt, chỉ đạo, hướng dẫn UBND các cấp trên địa bàn thực hiện nghiêm quy định của Luật TTHC về tham gia đối thoại, tham gia phiên tòa; Công tác THAHC đã nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền tỉnh, trong 3 năm 2016, 2017, 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh đã thi hành xong 42/66 bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực pháp luật, đạt tỷ lệ 63,63%.

Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình chấp hành pháp luật TTHC và THAHC của UBND, Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vẫn còn những tồn tại, hạn chế. Chỉ ra những nguyên nhân, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đề  nghị Chủ tịch UBND tỉnh tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật TTHC, các kiến nghị của Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và những chỉ đạo của Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về việc thi hành Luật TTHC và thi hành án hành chính trên địa bàn Tỉnh

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm chấp hành pháp luật TTHC và THAHC của lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân dân trên địa bàn tỉnh, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện Điều 55, Điều 60 Luật TTHC 2015 và trách nhiệm trong việc chấp hành nghiêm các bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính đã có hiệu lực thi hành. 


Có giải pháp chấn chỉnh, nâng cao chất lượng công tác tham mưu, ban hành các QĐHC, thực hiện HVHC của Chủ tịch UBND, UBND các cấp cũng như các cơ quan hành chính nhà nước khác; hạn chế tối đa những sai sót, vi phạm trong quá trình ban hành QĐHC, thực hiện HVHC nhằm tăng cường hiệu quả công tác quản lý nhà nước tại địa phương, hạn chế phát sinh khiếu kiện. 

Đối với các vụ việc phát sinh khiếu kiện, quá trình tham gia tố tụng hành chính, đề nghị Chủ tịch UBND các cấp cần đề cao trách nhiệm trong việc tham gia đối thoại, trực tiếp tham dự các phiên tòa xét xử của Tòa án đối với các QĐHC, HVHC của UBND và của cá nhân Chủ tịch UBND, UBND bị khởi kiện. Coi đối thoại là cơ hội để giải quyết vụ việc một cách hiệu quả nhất, chủ động sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ các QĐHC, chấm dứt thực hiện các HVHC ngay khi có phát hiện vi phạm làm căn cứ để Tòa án đình chỉ vụ án.

Đối với 24 bản án chưa thi hành xong, Đoàn kiểm tra kiến nghị Chủ tịch UBND các cấp trên địa bàn tỉnh là bên phải thi hành án có giải pháp tổ chức thi hành dứt điểm, trường hợp có khó khăn do quan điểm áp dụng pháp luật của Tòa án trong quá trình xét xử vụ việc, Chủ tịch UBND cần căn cứ quy định của Luật TTHC thực hiện việc kiến nghị kháng nghị giám đốc thẩm, tái thẩm theo quy định của pháp luật. Tuy nhiên, về nguyên tắc bản án, quyết định đã có hiệu lực pháp luật phải được các cơ quan nhà nước và tổ chức, cá nhân chấp hành nghiêm. 

Đồng thời, tăng cường đôn đốc, chỉ đạo, kiểm tra việc chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính của UBND, Chủ tịch UBND các cấp và các cơ quan nhà nước trên địa bàn; xem xét và xử lý nghiêm trách nhiệm đối với cá nhân, tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm nghĩa vụ thi hành án hành chính theo đúng quy định của Luật TTHC năm 2015 và Nghị định số 71/2016/NĐ-CP. 

Đối với Tòa án nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, Thứ trưởng lưu ý, qua thực tiễn xét xử cần tổng kết những khó khăn, vướng mắc từ đó đề xuất Tòa án nhân dân tối cao giải đáp, hướng dẫn nghiệp vụ hoặc hoàn thiện thể chế về TTHC; Tăng cường bồi dưỡng nghiệp vụ giải quyết các vụ án hành chính cho đội ngũ Thẩm phán, Hội thẩm nhân dân, Thư ký Tòa án; Thực hiện và chỉ đạo Tòa án nhân dân cấp huyện trên địa bàn thực hiện đầy đủ việc chuyển giao bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính sang cơ quan THADS để theo dõi theo quy định; Xem xét, giải quyết các kiến nghị của cơ quan hành chính về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án

Đối với Viện kiểm sát nhân dân tỉnh: Tăng cường các giải pháp để thực hiện có hiệu quả công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật TTHC năm 2015; Xem xét, giải quyết các kiến nghị của cơ quan hành chính về những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thi hành án, các kiến nghị xem xét bản án theo thủ tục giám đốc thẩm, tái thẩm; hướng dẫn thống nhất trình tự, thủ tục thi hành án hành chính đối với các trường hợp bản án, quyết định của Tòa án tuyên bác đơn yêu cầu khởi kiện của tổ chức, cá nhân.

Ông Phạm Hồng Đức, Cục trưởng Cục thi hành án dân sự tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu báo cáo tại buổi làm việc
Cục Thi hành án dân sự tỉnh chỉ đạo Chi cục THADS cấp huyện trên địa bàn theo dõi 100% bản án, quyết định của Tòa án về vụ án hành chính có nội dung theo dõi do Tòa án chuyển giao theo Luật định; kiến nghị xử lý nghiêm trách nhiệm đối với Chủ tịch UBND, UBND không chấp hành án hành chính theo đúng quy định của Nghị định số 71/2016/NĐ-CP.
Minh Trường - Mạnh Khôi - Trần Hùng
Loading...

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Khi cho đi không toan tính, điều nhận lại luôn lớn lao hơn gấp bội

Khi cho đi không toan tính, điều nhận lại luôn lớn lao hơn gấp bội
(PLVN) - Luật nhân quả luôn hiện hữu hàng ngày bên cạnh mỗi người, không hề sai lệch. Quả báo chính là sự đền trả lại những gì chúng ta đã tạo ra ảnh hưởng cho người khác. Ta làm gì, cho ai, sẽ được nhận lại, đáp trả lại y như thế. Không trước thì sau, không sớm thì muộn, không phải kiếp này, sẽ là kiếp khác. Mọi chuyện chúng ta làm dù tốt hay xấu, dù vô tình hay cố ý, ta sẽ được nhận lại một cách sòng phẳng không thiếu sót khi hội đủ Nhân duyên. Những điều ta đang trải qua trong hiện tại chính là tấm gương phản chiếu trong quá khứ.

Có được thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu không?

Có được thay đổi nơi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu không?
(PLVN) - Bạn đọc có địa chỉ email ngocuoc21...@gmail.com hỏi: Hiện tại tôi đang học tại Hà Đông, Hà Nội. Trong thời gian học tôi có bị đau dạ dày và đi khám ở Bệnh viện Hà Đông nhưng không được vì thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) của tôi theo tuyến huyện, qua tìm hiểm tôi được biết là có thể về địa phương để thay đổi nơi đăng ký KCB ban đầu, nhưng được trả lời là không được vì hiện tại chỉ áp dụng chuyển đổi theo tuyến huyện trong cùng 1 tỉnh. Vậy tôi muốn hỏi có cách nào để tiện cho việc khám chữa bệnh ngoài Hà Nội không? Nếu có cần những thủ tục gì?

Tiếp loạt bài “Đi tìm hàng Việt cho người Việt”: Đừng để người Việt tự hào hàng Việt… “gốc” ngoại

Tiếp loạt bài “Đi tìm hàng Việt cho người Việt”: Đừng để người Việt tự hào hàng Việt… “gốc” ngoại
(PLVN) - Điện thoại thông minh SAMSUNG, bột giặt OMO hay sữa tắm DOVE… đều được sản xuất ở Việt Nam, nhưng nó là sản phẩm của những tập đoàn đa quốc gia. Liệu người Việt có thể tự hào gọi đó là “hàng Việt Nam”? Điều này đòi hỏi Bộ Công Thương phải tính toán kỹ trước khi công bố chính thức Thông tư quy định về hàng Việt trong thời gian sắp tới.
Loading...

Tăng cường vai trò của Quốc hội trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác Campuchia-Lào-Việt Nam

Tăng cường vai trò của Quốc hội trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác Campuchia-Lào-Việt Nam
(PLVN) - Trong 2 ngày 17 và 18/8, Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam chủ trì tổ chức Hội nghị lần thứ 7 Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam với chủ đề “Vai trò của Quốc hội trong thực hiện các thỏa thuận hợp tác giữa 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam trong khu vực tam giác phát triển”. 

Bài học tháng Tám

Bài học tháng Tám
(PLVN) - Hôm nay đúng 74 năm Cách mạng tháng Tám (CMT8). Thời khắc lịch sử hào hùng của ngày 19/8 năm xưa vẫn mãi sống dậy trong lòng bao thế hệ người Việt Nam.

Vụ tranh chấp thừa kế nhà đất 12 Hàng Buồm: Đất đã có sổ đỏ, Quyết định kháng nghị vẫn cho rằng “chưa cấp”

Vụ tranh chấp thừa kế nhà đất 12 Hàng Buồm: Đất đã có sổ đỏ, Quyết định kháng nghị vẫn cho rằng “chưa cấp”
(PLVN) - Dù bị đơn đã được UBND quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) ra Quyết định cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (sỏ đỏ) nhưng tại Quyết định kháng nghị giám đốc thẩm, TANDTC vẫn cho rằng “chưa cấp” nên đề nghị hủy án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử lại.

“Góc khuất” thoái vốn của Tổng Công ty UDIC

“Góc khuất”  thoái vốn của Tổng Công ty UDIC
(PLVN) - Sau khi “bí mật” chuyển nhượng 40% vốp góp của Cty CP đầu tư Phú Gia Phú Quốc cho Cty CP đầu tư địa ốc Hưng Phú, Cty Trâm Anh tiếp tục kế hoạch “thâu tóm” 60% vốn góp còn lại của TCty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị UDIC (TCty UDIC) tại Cty Phú Gia Phú Quốc, sự việc được cho là đang có nhiều ẩn khuất.
Vụ DN bị tố thâu tóm “đất vàng” ở Đồng Nai: Dự án thương mại “đội lốt” công ích để tránh thỏa thuận bồi thường?

Vụ DN bị tố thâu tóm “đất vàng” ở Đồng Nai: Dự án thương mại “đội lốt” công ích để tránh thỏa thuận bồi thường?

(PLVN) - Không chỉ vô hiệu hóa thẩm quyền của HĐND cấp tỉnh khi cố tình không trình dự án (DA) cho cơ quan này thông qua theo luật định, nhiều biểu hiện cho thấy hồ sơ DA Phước Tân còn bị chỉnh sửa để không phải thông qua Thường vụ Tỉnh ủy và DA kinh doanh thương mại “đội lốt” DA công ích để tránh thỏa thuận bồi thường với người dân?

Những điểm mới của Luật Quản lý thuế

Những điểm mới của Luật Quản lý thuế
(PLVN) - Luật Quản lý thuế (QLT) năm 2019  vừa được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV với nhiều nội dung quan trọng, nổi bật như: mở rộng quyền của người nộp thuế (NNT), kéo dài thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế thu nhập cá nhân…

Mỹ đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy trên biển

Mỹ đẩy mạnh cuộc chiến chống ma túy trên biển
(PLVN) - Lực lượng bảo vệ bờ biển Mỹ (USCG) thời gian gần đây đã đẩy mạnh các chiến dịch chống tội phạm ma túy trên vùng biển Thái Bình Dương. Kết quả là họ đã thu giữ hàng tấn cocaine và cần sa từ các tàu thuyền và tàu ngầm được các băng nhóm tội phạm huy động cho hoạt động phạm pháp này.

Tổng giám đốc Công ty Bất động sản tuổi 9X ở Huế: “Khó khăn tạo ý chí, ý chí tạo thành công”

Tổng giám đốc Công ty Bất động sản tuổi 9X ở Huế: “Khó khăn tạo ý chí, ý chí tạo thành công”
(PLVN) - Dù sinh ra và lớn lên trong điều kiện hoàn cảnh còn nhiều khó khăn nhưng với ý chí phấn đấu, sự cầu tiến và tích lũy không ngừng của bản thân, anh Nguyễn Đình Hoàng (SN 1991, trú tại xã Hương Vinh, Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế) có lẽ là người lãnh đạo trẻ tuổi nhất trong giới Bất động sản tỉnh Thừa Thiên - Huế.