Đẩy mạnh giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp

(PLVN) - Sáng 20/1, Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 với sự đồng chủ trì của Bí thư Đảng ủy Bộ - Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Phó Bí thư thường trực Nguyễn Kim Tinh và Phó Bí thư – Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc.

Đến dự Hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long. Về phía Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, có Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vũ Đức Nam cùng đại diện một số Ban tham mưu, giúp việc Đảng ủy Khối.

Phấn đấu 100 đảng viên học tập, nghiên cứu, quán triệt các văn bản của Đảng

Báo cáo kết quả năm 2019, Phó Bí thư thường trực Nguyễn Kim Tinh nhấn mạnh, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Khối, sự phối hợp nhịp nhàng của Ban Cán sự Đảng, sự tích cực, chủ động, sáng tạo của các cấp ủy, tổ chức đảng, công tác của Đảng bộ Bộ được triển khai đồng bộ, toàn diện với nhiều nét khởi sắc và đi vào chiều sâu, chất lượng, hiệu quả hơn. Nhờ vậy đã góp phần quan trọng vào thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ công tác đảng năm 2019, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh, toàn diện.

 Phó Bí thư thường trực Nguyễn Kim Tinh báo cáo kết quả năm 2019

Cụ thể, công tác chỉ đạo, điều hành được thực hiện theo đúng Điều lệ, Quy chế làm việc và chương trình công tác. Công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn được triển khai quyết liệt, góp phần hoàn thành đúng tiến độ, có chất lượng, hiệu quả các nhiệm vụ được giao. Công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống được đẩy mạnh. Công tác xây dựng đảng được chú trọng gắn với chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Năm 2020, Đảng ủy Bộ đặt ra chỉ tiêu phấn đấu 100 đảng viên, từ 80 -90% cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được học tập, nghiên cứu, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của cấp ủy cấp trên và của Đảng ủy Bộ Tư pháp; phấn đấu trên 90% tổ chức đảng trực thuộc được đánh giá, xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ, 20% tổ chức đảng được xếp loại hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; phấn đấu kết nạp trên 70 đảng viên mới trong năm…

 Toàn cảnh Hội nghị

Tham luận tại Hội nghị, đại diện Chi bộ Cục Công nghệ thông tin cho biết, với sự chỉ đạo sát sao của Ban Cán sự Đảng Bộ, Lãnh đạo Bộ Tư pháp và Ban Chỉ đạo ứng dụng công nghệ thông tin ngành Tư pháp, Cục Công nghệ thông tin đã tích cực, chủ động phối hợp với Văn phòng Đảng – Đoàn thể đưa hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin được triển khai toàn diện trong công tác đảng – đoàn thể. Điều này thể hiện rõ nét nhất là việc xây dựng và chuẩn bị đưa vào vận hành khai thác Trang thông tin Đảng - Đoàn thể. 

Những nội dung cung cấp trên Trang thông tin Đảng – Đoàn thể đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt đông Đảng, vừa là kênh thông tin truyền tải hoạt động giáo dục chính trị tư tưởng cho đảng viên cũng như các quần chúng nhân dân, nhằm nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng trước các luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Trang thông tin còn là kênh thông tin hỗ trợ đắc lực nghiệp vụ công tác đảng cho các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, là địa chỉ cung cấp thông tin tin cậy, chính xác, đầy đủ và toàn diện.

Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Đỗ Xuân Lân chia sẻ về việc lãnh đạo, chỉ đạo tham mưu triển khai thực hiện các văn bản, nghị quyết của Trung ương và cấp ủy cấp trên tại Bộ Tư pháp. Theo đó, việc quán triệt đầy đủ và triển khai thực hiện nghiêm túc các văn bản này đều bảo đảm chất lượng, thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tiễn của Bộ.

Chánh Văn phòng Đảng – Đoàn thể Đỗ Xuân Lân chia sẻ kinh nghiệm 

Cũng theo ông Lân, yêu cầu của việc tổ chức triển khai các văn bản này là phải bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, bảo đảm thực hiện nhiệm vụ kịp thời, chất lượng, hiệu quả; gắn việc triển khai các văn bản trên với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của cơ quan, đơn vị, tổ chức, bảo đảm thường xuyên, liên tục và thiết thực.

Bàn về việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng cho cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Bộ Tư pháp, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Bộ - Vụ trưởng Vụ Các vấn đề chung về xây dựng pháp luật đã nêu một số giải pháp. 

Cụ thể là phải xác định đúng vai trò của công tác giáo dục lý luận chính trị tư tưởng; đổi mới nội dung giáo dục theo hướng lý luận phải gắn liền với thực tiễn, phục vụ nhu cầu công tác của Bộ, ngành Tư pháp; đổi mới phương pháp giáo dục theo hướng phát huy tính độc lập, tích cực của người học, học đi đôi với hành; đa dạng hóa các phương thức giáo dục, kết hợp giữa học ở trường, lớp với quá trình tự học của cán bộ, đảng viên.

Tổ chức xong Đại hội Chi bộ trong quý I/2020

Nhắc lại lời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước rằng không thể có 1 tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh khi mà nhiệm vụ chính trị không hoàn thành, đồng chí Vũ Đức Nam đánh giá cao kết quả đạt được của Đảng ủy Bộ Tư pháp trong năm 2019 trên các mặt công tác.

Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối Vũ Đức Nam phát biểu chỉ đạo Hội nghị 

Nổi bật, quá trình hội nhập quốc tế sâu rộng đã có đóng góp trí tuệ, công sức của cán bộ Bộ Tư pháp hay công tác rà soát, hệ thống hóa các văn bản giúp cho hệ thống pháp luật được công khai, minh bạch; mỗi cán bộ, đảng viên luôn gương mẫu, cố gắng, nỗ lực tham mưu cho Lãnh đạo Bộ thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đồng thời, đã nghiêm túc triển khai Nghị quyết 18 về sắp xếp bộ máy, mạnh dạn sắp xếp lại một số đơn vị thuộc Bộ, tinh giản biên chế…

Đồng tình với các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của Đảng ủy Bộ, đồng chí Nam đề nghị tới đây cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng (Đại hội các Chi bộ phải xong trong quý I) với 3 việc hàng đầu gồm xây dựng báo cáo tổng kết của chi bộ, phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới; phương án nhân sự phục vụ Đại hội tới (quan trọng nhất là nhất thể hóa chức danh Bí thư, Thủ trưởng đơn vị); lựa chọn đại biểu dự Đại hội Đảng Bộ Tư pháp. 

Đồng chí Nam cũng yêu cầu các tổ chức đảng tham gia tích cực phong trào thi đua yêu nước, động viên, khuyến khích cán bộ, đảng viên tham gia các phong trào thi đua, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước diễn ra trong năm 2020…

Bí thư Ban Cán sự, Bộ trưởng Bộ Tư pháp ghi nhận những kết quả nổi bật của công tác đảng năm 2019 

Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Lê Thành Long cũng biểu dương, ghi nhận, cảm ơn những kết quả nổi bật của công tác đảng năm 2019, đồng thời trân trọng cảm ơn sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Khối đối với công tác đảng của Bộ Tư pháp.

Tuy nhiên, Bộ trưởng thẳng thắn cho rằng một số việc tham mưu còn chậm, chất lượng chưa tương xứng; chưa có chuyển biến căn bản trong sinh hoạt các Chi bộ; kỷ cương hành chính, tính gương mẫu của người đứng đầu tại một số đơn vị chưa cao…

Thứ trưởng Phan Chí Hiếu được trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng 

Vì vậy, Bộ trưởng nhất trí với phương hướng đề ra của năm 2020, trong đó nhấn mạnh cần quán triệt thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Đảng ủy Khối về giám sát, lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp.

Ngoài ra, Bộ trưởng lưu ý năm 2020 là năm chẵn của nhiều kỷ niệm quan trọng, cùng với đó nhiệm vụ chính trị chuyên môn của Bộ, ngành ngày càng phức tạp thì Đảng ủy Bộ cần phối hợp Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn; tiếp tục nâng cao một bước chất lượng sinh hoạt chi bộ; củng cố hoạt động để Văn phòng Đảng – Đoàn thể là một khối thống nhất chứ không phải là phép cộng của các tổ chức đoàn, công đoàn, phụ nữ…

 Bí thư Đảng ủy Bộ, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu kết luận Hội nghị

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Phan Chí Hiếu cam kết sẽ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhằm xác định giải pháp căn cơ trong nhiệm kỳ mới, lựa chọn đảng viên xứng đáng bầu vào cấp ủy, đứng đầu cấp ủy; lãnh đạo sát sao, quyết liệt thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; phối hợp chặt chẽ với Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ, các cơ quan đơn vị. 

Đảng ủy Bộ cũng sẽ tiếp tục thực hiện đồng bộ, quyết liệt trong công tác đảng, công tác xây dựng đảng; tiếp tục thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với trách nhiệm nêu gương và chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ ngành Tư pháp, coi đây là động lực để hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao.

 7 Chi bộ được tặng Giấy khen của Đảng ủy Bộ Tư pháp

Nhân dịp này, thay mặt Đảng ủy Khối, đồng chí Vũ Đức Nam đã trao tặng Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp xây dựng Đảng cho Thứ trưởng Phan Chí Hiếu; tặng Bằng khen của Đảng ủy Khối cho 9 đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng 5 năm liền (2014 - 2019). Đảng ủy Bộ Tư pháp cũng tặng Giấy khen cho 7 chi bộ đạt tiêu chuẩn “Trong sạch vững mạnh” tiêu biểu năm 2019.

Hoàng Thư

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Cùng chuyên mục

Tư pháp An Giang vượt khó đẩy mạnh số hóa dữ liệu hộ tịch

Tư pháp An Giang vượt khó đẩy mạnh số hóa dữ liệu hộ tịch

(PLVN) - Ý thức được tiện ích của dữ liệu hộ tịch điện tử, ngành Tư pháp An Giang đã sớm tham mưu UBND tỉnh thực hiện dự án số hóa dữ liệu để phục vụ và đảm bảo tính chính xác, kịp thời cho người dân. An Giang là tỉnh đầu tiên trong ĐBSCL triển khai dự án này. Mặc dù gặp không ít khó khăn, nhưng địa phương vẫn quyết tâm hoàn thiện và đưa vào hoạt động trong thời gian sớm nhất.


Đọc thêm

Thành kính Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân

Thành kính Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân

(PLVN) - Sáng nay, 29/3 (tức mùng 6/3 âm lịch), tại Đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, Đền thờ Tổ Mẫu Âu Cơ (thuộc Khu di tích lịch sử Đền Hùng, Phú Thọ), thay mặt đồng bào cả nước, tỉnh Phú Thọ tổ chức trọng thể Lễ giỗ Đức Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ.

Ngôi chùa thiêng bên núi Đọi sông Châu

Ngôi chùa thiêng bên núi Đọi sông Châu
(PLVN) - Chùa Đọi Sơn (còn gọi là Long Đọi Sơn) tọa lạc trên đỉnh núi Long Đọi, thuộc địa phận xã Đọi Sơn, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam được biết đến là một danh thắng nổi tiếng, là trung tâm Phật giáo của trấn Sơn Nam xưa. Đây là di tích văn hóa lịch sử cấp Quốc gia đã được Nhà nước công nhận từ năm 1992. 
Đệ trình UNESCO ghi danh 'Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ'

Đệ trình UNESCO ghi danh 'Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ'

(PLVN) - Thủ tướng Chính phủ vừa có Văn bản đồng ý gửi hồ sơ quốc gia đệ trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) xem xét đưa "Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ" xã Song Hồ, huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần được bảo vệ khẩn cấp.

Nơi sự sống hồi sinh - Cuộc sống mới ở xóm Khanh

Nơi sự sống hồi sinh - Cuộc sống mới ở xóm Khanh
(PLVN) - Xóm Khanh thay đổi, rất nhiều sau biến cố sạt lở đất do mưa lớn tháng 10/2017 khiến 18 người tử vong và mất tích, 6 hộ gia đình bị đất đá vùi lấp hoàn toàn. Thảm kịch kinh hoàng ấy đã khiến xóm Khanh trắng khăn tang và đau thương. Sau hơn 2 năm, cuộc sống mới đã và đang làm đổi thay vùng đất này, mọi thứ lùi lại cho những hy vọng về cuộc đời mới.

Thủ tướng: Xử lý bệnh nhân 178 để răn đe, giáo dục

Thủ tướng: Xử lý bệnh nhân 178 để răn đe, giáo dục
Kêt luận cuộc họp trực tuyến về công tác phòng chống dịch COVID-19 tại 5 thành phố trực thuộc Trung ương, sáng nay, 29/3, Thủ tướng đồng ý việc Bộ Y tế, Bộ Công an phối hợp xử lý bệnh nhân 178  để răn đe giáo dục.
Cho Joo Bin: 'Người đứng sau vụ quay lén Shin Se Kyung và Yoon Bomi là tôi'

Cho Joo Bin: 'Người đứng sau vụ quay lén Shin Se Kyung và Yoon Bomi là tôi'

(PLVN) - Truyền thông Hàn Quốc cho biết mới đây, Cho Joo Bin, "tiến sĩ" trong vụ án "phòng chat thứ N" gây rúng động Hàn Quốc gần đây đã thừa nhận là chủ mưu việc quay lén nữ diễn viên Shin Se Kyung và thành viên nhóm Apink Yoon Bomi: "Người đứng sau "uỷ thác" quay lén Shin Se Kyung và Yoon Bomi chính là tôi."

Park Hang seo ê, a học tiếng Việt

Park Hang seo ê, a học tiếng Việt
(PLVN) -Trong thời gian bóng đá bị ngưng trệ do dịch Covod-19, HLV Park Hang seo đã lên kế hoạch học tiếng Việt với mong muốn có thể giao tiếp với các cầu thủ và mọi người dân Việt Nam. 
Bảo quản thực phẩm mùa dịch thế nào cho tốt?

Bảo quản thực phẩm mùa dịch thế nào cho tốt?

(PLVN) - Hạn chế ra ngoài vào thời điểm hiện nay là ưu tiên của mỗi người nhằm phòng, chống dịch Covid-19. Không ít gia đình dự trữ lượng lương thực phẩm nhất định sử dụng dần. Tuy nhiên làm sao để bảo quản thực phẩm được lâu không phải ai cũng biết.

Báo điện tử Pháp luật Việt Nam

Giấy phép xuất bản số 303/GP-BTTTT ngày 8/5/2015

Cơ quan chủ quản: Bộ Tư pháp

Tổng biên tập: Tiến sỹ Đào Văn Hội

Phó TBT: Trần Đức Vinh

Trưởng ban Báo Điện tử: Xuân Bính

Tòa soạn: Số 42/29 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, quận Ba Đình, Hà Nội

E-mail: baodientuphapluat@gmail.com

Hotline: 0353.63.63.55

Liên hệ quảng cáo: 0971.741.666‬