Tổng kết lý luận và thực tiễn 40 năm Đổi mới: Kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Phiên họp. (Ảnh: TTXVN)
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chủ trì Phiên họp. (Ảnh: TTXVN)
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chiều qua (9/6), Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam họp Phiên thứ nhất. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng - Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì phiên họp.

Nhiệm vụ quan trọng

Theo Quyết định số 103-QĐ/TW ngày 7/4/2023 của Bộ Chính trị, Ban Chỉ đạo Tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc Đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong 40 năm qua ở Việt Nam (Ban Chỉ đạo) được thành lập với 21 thành viên, do Chủ tịch nước làm Trưởng Ban.

Cùng dự Phiên họp có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo; Nguyễn Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; Trần Cẩm Tú, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Phan Đình Trạc, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Trần Tuấn Anh, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; Đại tướng Lương Cường, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Đinh Tiến Dũng, Bí thư Thành ủy Hà Nội; Nguyễn Văn Nên, Bí thư Thành ủy TP HCM và các thành viên Ban Chỉ đạo.

Theo TTXVN, tại Phiên họp, các thành viên Ban Chỉ đạo đã thảo luận, cho ý kiến và cơ bản thống nhất về kế hoạch tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn lớn phải tổng kết; đề cương báo cáo tổng kết; phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên và thảo luận một số yêu cầu có tính nguyên tắc về cách thức, phương pháp hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu tại Phiên họp, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, việc tổng kết một số vấn đề lý luận thực tiễn 40 năm Đổi mới đất nước là nhiệm vụ quan trọng nhằm nhận thức sâu sắc hơn một số vấn đề lý luận và thực tiễn trong quá trình Đổi mới đất nước mà Đảng ta đã tổng kết qua nhiều lần Đại hội, nhất là những cuộc tổng kết để bổ sung phát triển Cương lĩnh năm 2011, sửa đổi Hiến pháp năm 2013, các nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Trung ương và các đề tài cấp Nhà nước, từ đó góp phần tiếp tục làm sáng tỏ, hoàn thiện đường lối Đổi mới của Đảng, lý luận về chủ nghĩa xã hội (CNXH) và con đường đi lên CNXH, chuẩn bị cho việc xây dựng các văn kiện Đại hội lần thứ XIV của Đảng, trang bị cho toàn Đảng, toàn dân và toàn quân sự tự tin về đường lối và mục tiêu đi tới của dân tộc.

Chủ tịch nước nêu rõ, quá trình tổng kết phải trên cơ sở quán triệt đầy đủ, nghiêm túc Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung phát triển năm 2011); Văn kiện Đại hội XIII của Đảng; các chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư trong tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam”. Đặc biệt là phát biểu của Tổng Bí thư tại Hội nghị

Tổng kết công tác của Hội đồng Lý luận Trung ương, theo đó, Tổng Bí thư yêu cầu: “Không thể để kéo dài tình trạng còn lạc hậu của lý luận so với sự vận động và đòi hỏi của thực tiễn. Lý luận phải vươn lên dẫn đường, “phải có tầm nhìn vượt trước”; phải khai thông những “điểm nghẽn” về tư duy, nhận thức, quan điểm phục vụ cho việc hoàn thiện thể chế, xây dựng đường lối, chủ trương, định hướng, chính sách phát triển; khơi dậy khát vọng và phát huy ý chí, quyết tâm vươn lên của cả dân tộc; phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ XIII của Đảng đã đề ra”.

Bảo đảm nguyên tắc kế thừa và phát triển, kiên định và đổi mới

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng cũng yêu cầu, quá trình tổng kết còn phải bảo đảm nguyên tắc kế thừa và phát triển, kiên định và đổi mới, kết hợp nhuần nhuyễn giữa lý luận và thực tiễn, giữa tổng kết kinh nghiệm Việt Nam và tham khảo kinh nghiệm quốc tế, bảo đảm biện chứng, khoa học, khách quan, dân chủ, phát huy trí tuệ của các cơ quan, tổ chức, các nhà nghiên cứu.

Phải nhìn thẳng vào sự thật, đánh giá đúng sự thật, thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, yếu kém về tư duy, nhận thức nếu có, cũng như trong quá trình tổ chức thực hiện. “Không được rơi vào chủ nghĩa kinh nghiệm, giáo điều, cũng không hồ hởi, dễ dãi với những sáng kiến, đề xuất chưa được kiểm nghiệm, chứng minh trong quá trình thực tiễn phát triển của thế giới. Vì “lý luận đi trước dẫn đường”, có những điều chúng ta chưa kiểm nghiệm từ thực tiễn Việt Nam được nhưng trong nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm thế giới thì chúng ta cũng phải chắt lọc được những kinh nghiệm mà thế giới đã chứng minh là đúng, đã có thành quả, đã có thành tựu và đang phát huy tác dụng thì chúng ta phải chú ý”, Chủ tịch nước lưu ý.

Về phạm vi tổng kết, Trưởng Ban Chỉ đạo yêu cầu cần tập trung đi sâu vào các vấn đề lớn, coi trọng cập nhật những vấn đề mới, đặc biệt là tình hình, xu hướng phát triển của thế giới, thuận lợi và thách thức, các yêu cầu quan trọng của giai đoạn phát triển mới, nhất là sau đại dịch COVID-19 thế giới đánh giá có nhiều thay đổi lớn; chỉ rõ những phát triển mới về tư duy lý luận. Việc tham khảo kinh nghiệm quốc tế có chọn lọc, chú ý tại các quốc gia có cùng thể chế, quốc gia có điểm xuất phát và điều kiện phát triển tương đồng, quốc gia dẫn đầu về xu hướng phát triển trên các lĩnh vực khoa học - công nghệ, kinh tế.

Nhấn mạnh đây là nội dung rất quan trọng góp phần trực tiếp vào việc xây dựng Văn kiện Đại hội XIV của Đảng cũng như xác định tầm nhìn dài hạn phát triển đất nước, Chủ tịch nước đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo, nghiên cứu tiếp thu đầy đủ các ý kiến góp ý của các thành viên Ban Chỉ đạo để hoàn thiện, ban hành. Các cơ quan phân công, chọn lựa những cán bộ có tâm huyết, năng lực, trách nhiệm với công việc để tham gia thực hiện và các cán bộ được phân công cần dành thời gian thỏa đáng để thực hiện nhiệm vụ được giao, đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ đề ra.

Đọc thêm

Củng cố nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp Việt Nam - Bulgaria

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov. (Ảnh: Doãn Tấn)
(PLVN) - Sáng 25/9 (theo giờ địa phương), tại Thủ đô Sofia, Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov đã chủ trì Lễ đón trọng thể Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm chính thức Bulgaria. Ngay sau Lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã có cuộc gặp hẹp và hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Bulgaria Rosen Zhelyazkov.

Hình ảnh đẹp của những người lính mũ nồi xanh Việt Nam tại Abyei

Đại tá Nguyễn Việt Hưng (bên phải) tặng Quyền Trưởng Phái bộ tượng đồng Chủ tịch Hồ Chí Minh.
(PLVN) - Sau hai tháng tham gia gìn giữ hòa bình (GGHB) tại phái bộ UNISFA, Abyei, những người lính mũ nồi xanh Việt Nam đã vượt qua khó khăn, thách thức, sự khác biệt về văn hóa, phong tục tập quán và ngôn ngữ để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, tạo nhiều dấu ấn, hình ảnh tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế.

'Không lơ là, chủ quan trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn TP Hải Phòng'

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác của Chính phủ kiểm tra thực địa Cảng Nam Hải Đình Vũ.
(PLVN) - Chiều 25/9, Đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang - Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia 389 làm Trưởng đoàn đã có cuộc làm việc về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và phòng chống tội phạm trên địa bàn TP Hải Phòng 9 tháng đầu năm 2023 tại Cục Hải quan thành phố.

Thành phố Thanh Hóa có tân Chủ tịch UBND thành phố

Ông Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa.
(PLVN) - HĐND TP Thanh Hóa đã tiến hành quy trình bầu Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa khóa XXII, nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Anh Chung, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư Thành ủy TP Thanh Hóa được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa với tỷ lệ phiếu bầu đạt 100%.

Gìn giữ vun đắp cho tình hữu nghị anh em và hợp tác đặc biệt Việt Nam – Cuba

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tiếp Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez. Ảnh: TTXVN
(PLVN) - Theo tin từ Bộ Ngoại giao, sáng 25/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã tiếp Chủ tịch Quốc hội Chính quyền Nhân dân và Hội đồng Nhà nước Cuba Esteban Lazo Hernández và đoàn Đại biểu Cấp cao Đảng, Nhà nước Cuba nhân dịp thăm Việt Nam và dự Lễ kỷ niệm 50 năm chuyến thăm của Lãnh tụ Cuba Fidel Castro tới vùng Giải phóng miền Nam Việt Nam (9/1973 – 9/2023).

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bắt đầu thăm chính thức Bulgaria

Lễ đón Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Sân bay quốc tế Sofia. Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN
(PLVN) -  Theo đặc phái viên TTXVN, đúng 17 giờ 45 phút ngày 23/9 (giờ thủ đô Sofia - tức 21h45 giờ Việt Nam), Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Sofia, thủ đô Sofia, bắt đầu thăm chính thức Cộng hòa Bulgaria theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Rosen Zhelyazkov.

Nghị quyết số 24-NQ/TW về biến đổi khí hậu: Một thập kỷ hoàn thiện hành lang pháp lý

 Là một quốc gia nông nghiệp, chủ động ứng phó với BĐKH là một trong những quyết sách lớn của đất nước. (Nguồn: Laurent Weyl/The Conversation)
(PLVN) -Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương được ban hành ngày 03/6/2013 tại Hội nghị lần thứ 7 khóa XI trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nghị quyết đã đề ra những quyết sách lớn trong ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai, quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường ở nước ta.

Phát triển du lịch Sa Pa văn minh, thân thiện và bền vững.

Phát triển du lịch Sa Pa văn minh, thân thiện và bền vững.
(PLVN) - Tối 23/9, tỉnh Lào Cai tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm du lịch Sa Pa. Tham dự buổi lễ có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà; đại diện lãnh đạo nhiều bộ, ban, ngành của Trung ương và địa phương cùng đông đảo nhân dân và du khách đến từ mọi miền tổ quốc.

Hoàng Thái tử Nhật Bản và Công nương thăm Đà Nẵng, Hội An

Hoàng Thái tử và Công nương tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam).
(PLVN) -  Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam nhân dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Nhật Bản (21/09/1973 - 21/09/2023), Hoàng Thái tử Nhật Bản Fumihito Akishino cùng Công nương Kawashima Kiko đã đến thăm TP Đà Nẵng và phố cổ Hội An (Quảng Nam).