Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh

Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái làm việc tại Cục Thi hành án dân sự Thành phố Hồ Chí Minh
(PLVN) -Tại Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM), Đoàn công tác của Tổng cục Thi hành án dân sự (THADS) do đồng chí Nguyễn Quang Thái - Tổng cục trưởng làm trưởng Đoàn đã có buổi làm việc với các cơ quan THADS TP.HCM liên quan đến án tín dụng ngân hàng

Về phía Đoàn công tác của Tổng cục THADS có đồng chí Nguyễn Văn Sơn - Phó Tổng cục trưởng; Vụ trưởng Vụ Nghiệp vụ 1, Vụ trưởng Vụ Giải quyết KNTC cùng các thành viên Đoàn thuộc Tổng cục THADS.

Về phía Cục THADS Thành phố có đồng chí Nguyễn Văn Hòa – Cục trưởng; đồng chí Nguyễn Thanh Hà - Phó Cục trưởng; Các đồng chí Lãnh đạo Phòng Nghiệp vụ 1; Chi cục trưởng Chi cục THADS thành phố Thủ Đức và các quận/huyện cùng các Chấp hành viên tại Cục và Chi cục THADS có hồ sơ liên quan. Đại diện lãnh đạo và các thành viên cùng tham dự của: Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam; Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; Ngân hàng: Vietinbank, Agribank; Vietcombank; BIDV; SCB; VP bank...

Theo báo cáo của Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh, thời gian qua, công tác THADS tại Thành phố Hồ Chí Minh nói chung và công tác thi hành án liên quan đến tổ chức tín dụng ngân hàng nói riêng tiếp tục nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Tư pháp, Tổng cục THADS, UBND và cấp ủy, chính quyền địa phương. Từ những tháng đầu tiên của năm công tác, Lãnh đạo Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh đã chỉ đạo các đơn vị Thi hành án dân sự toàn Thành phố xây dựng kế hoạch công tác năm phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương, bám sát chương trình, kế hoạch công tác năm của Bộ Tư pháp và Tổng cục THADS, tập trung triển khai nhiều giải pháp quyết liệt, đồng bộ để thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Tuy nhiên, tình hình kinh tế thế giới và trong nước vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường, xung đột Trung đông chưa có hồi kết. Ở trong nước thị trường trái phiếu, bất động sản gặp nhiều khó khăn gây đặt áp lực, rủi ro đối với hoạt động ngân hàng. Các doanh nghiệp hoạt động cầm chừng, quy mô sản xuất bị thu hẹp, khó khăn trong trả nợ ngân hàng, dẫn đến nợ xấu gia tăng. Từ những lý do trên đã gây ra nhiều khó khăn cho công tác tổ chức thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng và ảnh hưởng trực tiếp đến việc hoàn thành nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao.

Về kết quả liên quan đến các tổ chức tín dụng, ngân hàng 07 tháng đầu năm 2024. Tổng số đã thụ lý 6.234 việc, tương ứng với số tiền là 26.200.285.144 ngàn đồng (chiếm tỷ lệ 7,30% về việc và 18,76% về tiền so với tổng số việc và tiền phải thi hành trên địa bàn). Đã thi hành xong được 195 việc, thu được số tiền là gần 2,6 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2023, thi hành xong về việc tăng 39 việc và về tiền tăng trên 1 tỷ đồng

Mặc dù các cơ quan Thi hành án luôn xem việc thi hành án liên quan đến các tổ chức tín dụng là một trong những công tác trọng tâm của đơn vị. Tuy nhiên kết quả đạt được trong thời gian qua vẫn còn hạn chế, chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của cơ quan THADS cũng như sự kỳ vọng của các tổ chức tín dụng, ngân hàng. Kết quả thi hành án tín dụng ngân hàng luôn đạt tỷ lệ thấp so với mặt bằng chung. Nhiều vụ việc thi hành án đã thụ lý trên 03 năm nhưng đến nay vẫn chưa thể giải quyết dứt điểm do nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan: về quy định, trình tự còn nhiều chồng chéo, mâu thuẫn, nhiều tài sản thế chấp bị thay đổi hiện trạng, xây dựng cơi nới thêm không giấy phép hoặc tháo dỡ; việc sai lệnh nhiều về diện tích giữa thực tế so với giấy chứng nhận gây khó khăn trong công tác kê biên tài sản…

Số việc và tiền thụ lý liên quan đến án tín dụng ngân hàng “năm sau luôn cao hơn năm trước” trong khi số lượng biên chế không tăng đã gây áp lực cho Chấp hành viên trong việc tổ chức thi hành án. Bên cạnh đó công tác phối hợp giữa các tổ chức tín dụng ngân hàng với cơ quan Thi hành án, Chấp hành viên chưa kịp thời, chưa xác định kết quả thi hành án là kết quả chung để giúp cả hai đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái

Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn

Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn

Phát biểu kết luận tại các buổi làm vệc, Tổng cục trưởng Nguyễn Quang Thái và Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận những nỗ lực trong công tác chỉ đạo điều hành cũng như hết quả công tác THADS nói chung và kết quả công tác về án tín dụng ngân hàng của cả hệ thống các cơ quan THASD Thành phố Hồ Chí Minh, Lãnh đạo Tổng cục THADS yêu cầu Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh nâng cao nhận thức hơn nữa về tầm quan trọng của công tác thi hành án tín dụng ngân hàng, coi đây là một trong những giải pháp trọng yếu để hoàn thành chỉ tiêu nhiệm vụ được giao; phát huy tinh thần trách nhiệm, vai trò của Thủ trưởng đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành theo hướng sâu sát, kịp thời và hiệu quả. Phấn đấu nâng cao kết quả thi hành án tín dụng, ngân hàng không thấp hơn kết quả thi hành án nói chung của các đơn vị THADS toàn Thành phố

Giao Cục trưởng Cục THADS Thành phố Hồ Chí Minh theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thi hành án các vụ việc tín dụng ngân hàng, kinh doanh thương mại trong phạm vi toàn Thành phố, tổng hợp chung các vụ việc trên địa bàn để báo cáo Tổng cục. Chi cục trưởng theo dõi, hướng dẫn, chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc đối với các vụ việc tín dụng ngân hàng, kinh doanh thương mại thuộc địa bàn quản lý, báo cáo tiến độ thường xuyên…

Thủ trưởng các đơn vị THADS trực thuộc tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo Chấp hành viên tập trung rà soát kỹ những vụ việc còn tồn đọng liên quan đến xử lý tài sản bảo đảm, xây dựng kế hoạch chi tiết, đề ra các giải pháp cụ thể để giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành. Phân công lãnh đạo đơn vị trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm về tiến độ và hiệu quả tổ chức thi hành án dối với những vụ việc phức tạp, có giá trị lớn. Đối với những vụ việc chậm thi hành án do nguyên nhân chủ quan của cá nhân, đơn vị cần phải nghiêm túc chấn chỉnh, xem xét trách nhiệm, bảo đảm thực hiện kịp thời nhiệm vụ được giao và đúng quy định của pháp luật cụ thể:

Đối với các vụ việc có điều kiện thi hành: Tập trung kiểm soát chặt chẽ, chỉ đạo quyết liệt, xây dựng kế hoạch tổ chức thi hành án đối với từng vụ việc trên địa bàn, nhất là các vụ việc có điều kiện, trên 01 năm chưa thi hành xong. Trường hợp các vụ việc có điều kiện thi hành, trên 01 năm chưa thi hành xong mà không có lý do chính đáng thì cần xem xét, xử lý nghiêm theo quy định.

Đối với các vụ việc phức tạp, có nhiều khó khăn, vướng mắc, liên quan đến nhiều cơ quan: Cần tranh thủ báo cáo Ban chỉ đạo THADS, phối hợp liên ngành, tập trung chỉ đạo thi hành dứt điểm. Trường hợp có vướng mắc từ phía các tổ chức tín dụng, ngân hàng, cần tổng hợp, báo cáo, thông tin đến cơ quan cấp trên để phối hợp Ngân hàng Nhà nước cùng cấp tháo gỡ.

Đối với việc thống kê, phân loại án: Rà soát, thống kê, phân loại chính xác kết quả án tín dụng ngân hàng, đảm bảo xác định rõ, cụ thể số liệu các vụ việc về kinh tế, tham nhũng, các vụ việc về tín dụng, ngân hàng.

Tổng cục THADS sẽ chỉ đạo các Vụ nghiệp vụ có kế hoạch phân công theo dõi sâu đối với các vụ việc của địa phương, đặc biệt là các vụ việc điển hình. Phân định rõ trách nhiệm để cùng kiểm soát, đôn đốc, xác định vai trò của từng cấp, không để tình trạng đùn đẩy trách nhiệm, lơ là dẫn đến tình trạng vi phạm pháp luật bị xử lý trách nhiệm. Cục THADS Thành phố tập trung chỉ đạo, rà soát, kiểm tra toàn bộ các Kết luận, văn bản của Lãnh đạo Tổng cục chỉ đạo về công tác thi hành án tín dụng, ngân hàng và báo cáo kết quả thực hiện về Tổng cục THADS đúng thời gian.

Trước đó, ngày 16.5.2024 Đoàn công tác của Tổng cục THADS đã bắt đầu làm việc với các đơn vị Cục và Chi cục THADS có hồ sơ án tín dụng ngân hàng.

Tin cùng chuyên mục

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa xây dựng “thương hiệu” bằng sự nhiệt tình, chu đáo, chặt chẽ pháp lý.

Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa: Thượng tôn pháp luật, tất cả vì lợi ích khách hàng

(PLVN) - “Chúng tôi luôn lấy sự nhiệt tình, chu đáo, đảm bảo chặt chẽ pháp lý để xây dựng, giữ vững niềm tin của khách hàng dành cho đơn vị - một “thương hiệu” đã trở thành truyền thống và khẳng định vị thế của mình trong suốt những năm qua” , Phó trưởng phòng phụ trách Phòng Công chứng số 1 tỉnh Khánh Hòa cho biết.

Đọc thêm

Báo chí luôn đồng hành, sát cánh cùng lực lượng công an nhân dân

Báo chí luôn đồng hành, sát cánh cùng lực lượng công an nhân dân
(PLVN) - Nhân dịp kỷ niệm 99 năm Ngày báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2024), ngày 14/6, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức gặp mặt lãnh đạo cơ quan chỉ đạo, quản lý báo chí và lãnh đạo cơ quan báo chí. Đồng chí Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Công an trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi gặp mặt.

Vai trò của pháp luật quốc tế đối với tình hình thế giới hiện nay

Vai trò của pháp luật quốc tế đối với tình hình thế giới hiện nay
(PLVN) -Sáng 14/6, Trường Đại học Luật Hà Nội và Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam đã phối hợp tổ chức Tọa đàm khoa học “Tình hình thế giới hiện nay và vai trò của luật pháp quốc tế” dưới sự chủ trì của PGS.TS Tô Văn Hòa – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội và ông Trần Đắc Lợi - Nguyên Phó trưởng ban Thường trực, Ban đối ngoại Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Quỹ.

Nâng cao hiệu quả công tác pháp chế

Nâng cao hiệu quả công tác pháp chế
(PLVN) - Ngày 14/6, Bộ Tư pháp phối hợp với Konrad Adenauer Stiftung (Viện KAS), Cộng hòa Liên bang Đức tổ chức Hội nghị đánh giá tác động của chính sách trong xây dựng văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) năm 2024.

Việt Nam – Hàn Quốc: Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác về xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật

Cảnh buổi làm việc
(PLVN) - Sáng 14/6, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Hoàng Thanh Tùng đã có Buổi làm việc với Bộ trưởng Lee Wan-Kyu cùng Đoàn công tác của Bộ Lập pháp Chính phủ Hàn Quốc về công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật.

Quảng Bình: Bồi dưỡng kiến thức về giám định tư pháp

Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình đã tổ chức Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về giám định tư pháp. Ảnh: Nguyên Phong
(PLVN) - Hội nghị bồi dưỡng kiến thức pháp luật và tập huấn nghiệp vụ về giám định tư pháp là hoạt động nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp, đáp ứng yêu cầu ngày càng đa dạng của hoạt động tố tụng cũng như nhu cầu xã hội về giám định tư pháp.

An Giang tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp lý cho luật sư, tư vấn viên, trợ giúp viên

An Giang tập huấn nghiệp vụ, kiến thức pháp lý cho luật sư, tư vấn viên, trợ giúp viên
(PLVN) -  Ngày 13/6, Sở Tư pháp tỉnh An Giang phối hợp Đoàn Luật sư tỉnh tổ chức Hội nghị Tập huấn về chuyên môn, nghiệp vụ, kiến thức pháp lý đáp ứng yêu cầu thực tiễn cho luật sư và các đối tượng khác trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2024. Hội nghị có 100 đại biểu là luật  sư, tư vấn viên, trợ giúp viên pháp lý tham gia.

Việt Nam - Hàn Quốc: Tiếp tục thúc đẩy quan hệ hợp tác pháp luật và tư pháp

Cảnh Hội đàm.
(PLVN) - Triển khai thực hiện Bản Ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Tư pháp Việt Nam và Bộ Lập pháp Chính phủ Hàn Quốc năm 2012, trên cơ sở quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện Việt Nam – Hàn Quốc (được nâng cấp vào tháng 6/2023), chiều 13/6, tại trụ sở Bộ Tư pháp, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã tiếp và hội đàm với Bộ trưởng LEE Wan-kyu cùng Đoàn công tác của Bộ Lập pháp Chính phủ Hàn Quốc.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đẩy mạnh truyền thông, hỗ trợ pháp lý cho doanh nhiệp

Toàn cảnh phiên làm việc.
(PLVN) - Sáng 13/6, Tổ Thư ký giúp việc của Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật Trung ương đã có buổi làm việc tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Bộ KH&ĐT) về tình hình thực hiện các chương trình, đề án về truyền thông, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp (HTPLDN).

Đà Nẵng đi sớm, tiên phong đột phá trên nhiều lĩnh vực

Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc chủ trì buổi làm việc. (Ảnh: Đặng Phước)
(PLVN) -Ngày 13/6, Đoàn Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV của Đảng do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc, Thường trực Tiểu ban Văn kiện làm Trưởng đoàn đã khảo sát, làm việc tại TP Đà Nẵng.

Thanh Hóa tập huấn cập nhật kiến thức pháp luật mới ban hành cho đội ngũ báo cáo viên

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Báo TH)
(PLVN) - Sáng 12/6, Sở Tư pháp Thanh Hóa tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng pháp luật về phòng, chống tham nhũng, nghiệp vụ phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL); đồng thời cập nhật kiến thức pháp luật mới ban hành cho đội ngũ báo cáo viên pháp luật của các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.

TAND tối cao: Hướng dẫn truy cứu trách nhiệm hình sự hành vi khai thác, mua bán thủy sản trái phép

Cảnh Lễ công bố Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao.
(PLVN) - Chiều 12/6, TAND Tối cao tổ chức Lễ công bố Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP ngày 12/6/2024 của Hội đồng Thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của Bộ luật Hình sự về truy cứu trách nhiệm hình sự đối với hành vi liên quan đến khai thác, mua bán, vận chuyển trái phép thủy sản .

Đảng bộ Báo Pháp luật Việt Nam: Sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW của Bộ Chính trị

Toàn cảnh buổi sinh hoạt.
(PLVN) - Chiều 10/6, Báo Pháp luật Việt Nam (PLVN) tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề về Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9/5/2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên trong giai đoạn mới. Báo cáo viên tại buổi sinh hoạt là PGS.TS Lê Văn Cường, Phó Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Tăng cường đào tạo đạo đức nghề nghiệp Luật sư

Toàn cảnh phiên họp Thẩm định đề nghị xây dựng Luật Luật sư.
(PLVN) - Sáng 10/6, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Trần Tiến Dũng chủ trì Hội đồng thẩm định đề nghị xây dựng Luật Luật sư. Tham dự Hội đồng thẩm định có đại diện cơ quan pháp chế các bộ, cơ quan ngang bộ, một số Sở Tư pháp; Liên đoàn luật sư Việt Nam…và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tư pháp.

Nhiều ý kiến có cơ sở lý luận và thực tiễn cao, tại lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng

Phó Chánh Văn phòng Bộ Tư pháp (BTP) Lê Tuấn Phong, phát biểu tại lớp bồi dưỡng.
(PLVN) -Vừa qua, Bộ Tư pháp tổ chức lớp Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng khu vực phía Bắc năm 2024, tại TP Hạ Long (Quảng Ninh), tại lớp Bồi dưỡng, nhiều ý kiến có cơ sở lý luận và thực tiễn cao, đã giúp các cán bộ làm công tác văn phòng nâng cao trình độ, năng lực, trách nhiệm, phát huy tốt nhất công tác tham mưu, trợ thủ đắc lực cho lãnh đạo chỉ đạo, điều hành, hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ mới.