Tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện cho Tư pháp đóng góp trực diện vào phát triển kinh tế xã hội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều ngày 31/3 Uỷ viên Ban chấp hành TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Tư pháp lê Thành Long đã làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Hoà Bình. Tham dự buổi làm việc có Uỷ viên chấp hành TW Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh; Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh; đại diện lãnh đạo các Sở ngành và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh.

Sở Tư pháp làm tốt công tác tham mưu

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh cho biết, Đảng bộ Hoà Bình có 13 đảng bộ trực thuộc với 511 tổ chức cơ sở đảng, BCH Đảng bộ có 52 đồng chí, Ban Thường vụ 13 đồng chí, Uỷ ban kiểm tra Tỉnh uỷ 11 đồng chí. Tỉnh uỷ đã ban hành nhiều văn kiện chỉ đạo, tập trung vào những vấn đề trọng tâm, khâu đột phá chiến lược để triển khai thực hiện, hoàn thành việc sắp xếp tổ chức bộ máy, bố trí nhân sự cán bộ sau sáp nhập đơn vị hành chính; Tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước, của địa phương về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và phục hồi phát triển kinh tế.

Tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện cho Tư pháp đóng góp trực diện vào phát triển kinh tế xã hội ảnh 1

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Đức Hinh thông tin về tình hình của tỉnh.

Năm 2021, tăng trưởng kinh tế ước đạt 2,66%; GRDP bình quân đầu người đạt 61,1 triệu đồng; tổng thu ngân sách Nhà nước ước đạt 5.615 tỷ đồng tăng 36% so với năm 2020. Tổng đầu tư toàn xã hội ước đạt 16.990 tỷ đồng; tỷ lệ đô thị hoá đạt 31,6%; có 09 xã về đích nông thôn mới, nâng tổng số xã về đích nông thôn mới lên 65 xã (bằng 50,3% tổng số xã, đứng thứ 3 các tỉnh trung du và Miền núi phía Bắc, đứng đầu các tỉnh Tây Bắc về xây dựng nông thôn mới); kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.218 triệu USD; độ che phủ rừng duy trì ổn định ở mức 51,5%.

Công tác văn hóa, giáo dục và đào tạo, y tế, truyền thông, bảo môi trường, quản lý tài nguyên đạt kết quả tích cực. Đời sống của nh dân được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm 2%, từ 8,6% năm 2020 xuống còn 6,6%;

Về công tác Tư pháp, Chủ tịch HĐND cho biết, trong thời gian qua, Hòa Bình luôn xác định công tác tư pháp và thi hành án dân sự có vị trí, vai trò quan trọng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội ở địa phương và luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện thuận lợi cho ngành tư pháp và thi hành án dân sự hoạt động. Ngành Tư pháp và thi hành án dân sự đã tham mưu thực hiện tốt công tác tư pháp, thi hành án dân sự ở địa phương, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, chương trình công tác của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Cụ thể, đối với công tác tư pháp: Trong những năm gần đây, ngoài việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn theo quy định, ngành Tư pháp tỉnh đã tham mưu tốt cho cấp ủy, chính quyền các đối với những vấn đề pháp lý phát sinh ở địa phương.

Đã tham mưu cho Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh thông qua, ban hành 118 văn bản quy phạm pháp luật. Tổ chức thẩm định 02 đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; thẩm định 116 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật theo quy định; tiến hành rà soát thường xuyên và rà soát theo chuyên đề với tổng số là 566 văn bản quy phạm pháp luật; Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục cáp luật và hòa giải ở cơ sở, trợ giúp pháp lý theo quy định,...Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông: trong hoạt động quản lý, điều hành công tác tư pháp ngày càng được hoàn thiện, từ đó góp phần giải quyết được số lượng lớn yêu cầu của người dân, doanh nghiệp trong lĩnh vực hành chính tư pháp, nhất là trong cấp phiếu lý lịch tư pháp, hộ tịch, chứng thực…

Về công tác thi hành án dân sự Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh luôn chỉ đạo cơ quan thi hành án dân sự tỉnh; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi hành án các vụ việc có điều kiện, giảm tồn đọng ở mức thấp nhất. Triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung tại Chỉ thị 04 CT/TW ngày 02/6/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế. Mặc dù số việc phải thi hành án khá lớn, nhưng đã tập trung giải quyết đạt 88% về việc (vượt 5% so với chỉ tiêu của Tổng cục giao năm 2021).

Thời gian tới, tỉnh Hòa Bình mong muốn Bộ Tư pháp tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ đối với công tác tư pháp và thi hành án dân sự tỉnh Hòa Bình, thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Quan tâm tạo điều kiện luân chuyển đội ngũ cán bộ tại địa phương về công tác tại ngành dọc Trung ương để tạo nguồn cán bộ cho địa phương.

Cân nhắc khi luân chuyển cán bộ Tư pháp hộ tịch cấp xã

Tại buổi làm việc, lãnh đạo đơn vị thuộc Bộ Tư pháp, lãnh đạo một số Sở, ngành của tỉnh đã có giải đáp, làm rõ, kiến nghị đề xuất thêm một số vấn đề liên quan đến việc sắp xếp bộ máy, liên quan đến các hoạt động chuyên môn, cũng như các vấn đề kinh phí; công tác THADS…;

Tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện cho Tư pháp đóng góp trực diện vào phát triển kinh tế xã hội ảnh 2

Bộ trưởng Lê Thành Long cám ơn sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Hoà Bình đối với công tác Tư pháp, THADS thời gian qua.

Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Lê Thành Long chúc mừng những kết quả trong phát triển kinh tế xã hội của Hoà Bình, trong khó khăn nhiều chỉ tiêu vẫn tăng. Thời gian qua, Tư pháp, THADS đã được sự quan tâm, lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh nên đạt được những kết quả tích cực. Một số hoạt động nghề tư pháp ổn định, phát triển tốt. Tuy nhiên công tác THADS còn có sức ỳ do sự chậm chễ trong kiện toàn tổ chức bộ máy; một số thiếu khách quan, lỏng lẻo trong phối hợp…

Sắp tới, Bộ trưởng mong muốn, tỉnh giao nhiều việc cho Tư pháp; để Tư pháp tham gia ngay từ đầu, có cơ hội đóng góp trực diện vào sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; tăng cường kiểm tra, thanh tra trong hoạt động nghề tư pháp. Quá trình chuyển đổi số, tỉnh chỉ đạo sát sao Tư pháp, Công an và các ngành liên quan khớp nối chia sẻ cơ sở dữ liệu dân cư để vận hành thông suốt.

Về công tác cán bộ, Bộ trưởng cho rằng, anh em cán bộ Tư pháp hộ tịch sát sao nhất với cơ sở, từng người dân, do đó ngoài việc tỉnh chỉ đạo cán bộ Tư pháp hộ tịch được trang bị đầy đủ chuyên môn nghiệp vụ, được đào tạo bồi dưỡng, đủ về quân số, đảm bảo về chất lượng và cân nhắc khi luân chuyển đội ngũ cán bộ này. Đối với Sở Tư pháp, quan tâm kiện toàn lãnh đạo Sở; quan tâm đến các cơ quan THADS.

Về các kiến nghị của tỉnh Bộ trưởng hứa sẽ cố gắng xem xét, trong phạm vi thẩm quyền sẽ tham mưu cho Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nhất là các vấn đề pháp lý phục vụ dự án phát triển Kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện cho Tư pháp đóng góp trực diện vào phát triển kinh tế xã hội ảnh 3

Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Văn Tuấn mong muốn trong phạm vi quyền hạn của mình Bộ Tư pháp tiếp tục ủng hộ để Hoà Bình thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.

Bí thư Tỉnh uỷ Ngô Văn Tuấn cám ơn Bộ trưởng và đoàn công tác của Bộ Tư pháp đã đến thăm và làm việc với tỉnh Hoà Bình; quan tâm sát cánh cùng đảng bộ Hoà Bình thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị, Bí thư Tỉnh uỷ mong muốn trong phạm vi quyền hạn của mình Bộ Tư pháp tiếp tục ủng hộ để Hoà Bình thực hiện tốt các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, đặc biệt là các mục tiêu mang tính đột phá, hiện thực hoá các trụ cột phát triển.

Một số hình ảnh tại buổi làm việc:

Tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện cho Tư pháp đóng góp trực diện vào phát triển kinh tế xã hội ảnh 4
Tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện cho Tư pháp đóng góp trực diện vào phát triển kinh tế xã hội ảnh 5
Tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện cho Tư pháp đóng góp trực diện vào phát triển kinh tế xã hội ảnh 6
Tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện cho Tư pháp đóng góp trực diện vào phát triển kinh tế xã hội ảnh 7
Tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện cho Tư pháp đóng góp trực diện vào phát triển kinh tế xã hội ảnh 8
Tỉnh Hòa Bình tạo điều kiện cho Tư pháp đóng góp trực diện vào phát triển kinh tế xã hội ảnh 9
Thu Hằng – Ngọc Phúc
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Doanh nhân Mẫn Ngọc Anh: Người con tài hoa của mảnh đất quan họ Bắc Ninh

Ông Mẫn Ngọc Anh – Chủ tịch Tập đoàn HANAKA
(PLVN) - Bắc Ninh - Kinh Bắc là vùng đất địa linh nhân kiệt, vùng đất tiêu biểu của nền văn hiến và nhân cách Việt Nam. Cũng tại nơi đây đã sản sinh ra nhiều doanh nhân tài ba, có đóng góp to lớn cho sự nghiệp xây dựng và làm giàu quê hương, đất nước. Một trong số đó phải kể đến ông Mẫn Ngọc Anh – Doanh nhân tài hoa, trọng nhân, trọng đạo, một người sống và làm việc vì hai chữ thiện lương.

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang họp bàn về mức chi thăm hỏi, tặng quà đối với người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh

Bà Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch Hội đồng tư vấn thẩm định chủ trì cuộc họp
(PLVN) - Ngày 17/05, Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã tổ chức họp Hội đồng tư vấn thẩm định dự thảo Nghị quyết 132 quy định nội dung và mức chi thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và gia đình người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật

Tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo luật
(PLVN) -Ngày 17/5, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị về Đề án giải pháp tăng cường kiểm soát chất lượng đào tạo cử nhân luật. Thứ trưởng Phan Chí Hiếu, Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh đồng chủ trì buổi làm việc.

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Đại tá Trần Hồng Phú: Cán bộ Công an tận tụy vì Nhân dân và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc
(PLVN) -  Hơn 20 năm công tác trong lực lượng Công an nhân dân là chừng ấy năm Đại tá Trần Hồng Phú - Phó Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình không ngừng băn khoăn, trăn trở và nhắc nhở bản thân cùng các đồng đội nỗ lực hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, bảo đảm đời sống nhân dân được bình yên và hạnh phúc.

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng

Lâm Đồng tăng cường quản lý hoạt động công chứng.
(PLVN) - Thời gian qua hoạt động công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm đồng đã từng bước ổn định và phát triển, chất lượng, quy mô và tính chuyên nghiệp của các tổ chức hành nghề công chứng, đội ngũ công chứng viên từng bước được nâng cao. Tuy nhiên hoạt động công chứng ở tỉnh vẫn còn bộc lộ một số vướng mắc, tồn tại.

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022

Trường Đại học Luật Hà Nội chuẩn bị tổ chức Diễn đàn Luật học và phát triển năm 2022
(PLVN) - Với mục tiêu phát triển thành trường đại học trọng điểm định hướng nghiên cứu, thể hiện trách nhiệm xã hội, sự tiên phong và với mong muốn góp phần tích cực hơn nữa trong tư vấn chính sách cho Đảng và Nhà nước, Trường Đại học Luật Hà Nội chọn chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” làm trọng tâm cho toàn bộ các hoạt động khoa học thuộc khuôn khổ Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022.

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”
(PLVN) - Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: “Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ dân sự, du lịch biển, đảo, phát triển ngư nghiệp để xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước”. Chung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tưởng- Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa, người đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu vấn đề kinh tế biển dưới góc nhìn của doanh nhân và trong chuyến thăm Trường Sa mới đây, đã được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”

Nữ giáo sư hết lòng vì người nông dân mảnh đất Chín Rồng

Nữ giáo sư hết lòng vì người nông dân mảnh đất Chín Rồng
(PLVN) - Năm 23 tuổi, Nguyễn Minh Thuỷ, cô sinh viên vừa tốt nghiệp ngành Chế biến, trường Đại học Cần Thơ thì được trường giữ lại làm cán bộ giảng dạy. Sự kiện ấy đã bắt đầu cuộc đời giảng dạy và nghiên cứu khoa học nhiều thành tựu của nữ giáo sư Nguyễn Minh Thuỷ, người vừa vinh dự nhận giải Kovalevskaia năm 2021.

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học
(PLVN) - Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, từ ngày 18/5/2022 đến ngày 31/5/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển với chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Tô Văn Hòa – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về sự kiện khoa học này.

Dương Thị Liên: Nữ Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An bản lĩnh, tâm huyết với ngành Kiểm sát

Hơn 31 năm khoác trên mình màu áo thiên thanh Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An Dương Thị Liên luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
(PLVN) -Bằng bản lĩnh và sự tận tụy với nghề kiểm sát, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An – bà Dương Thị Liên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là người lãnh đạo gương mẫu. Nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác của bà đã được các cấp ghi nhận, vinh dự được Bộ Tư pháp tặng Giấy khen vì sự nghiệp Tư pháp.

Làm sao để thượng tôn pháp luật?

Chương trình bình chọn tôn vinh “Gương sáng Pháp luật” của Báo Pháp luật Việt Nam- Một Chương trình hướng đến việc nâng cao ý thức thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trong xã hội.
(PLVN) -  Xây dựng pháp luật là yêu cầu tất yếu của Nhà nước, chấp hành pháp luật là ý thức, trách nhiệm của công dân. Việc thượng tôn pháp luật có vị trí, vai trò rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định đến thắng lợi của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Cô giáo trẻ người Mường trở thành nữ Đại biểu Quốc hội không ngại va chạm vấn đề nóng

Từ bỏ nhiều cơ hội tốt, cô Phượng quyết tâm trở về quê hương để trở thành cô giáo làng.
(PLVN) - Là một cái tên không còn xa lạ trong ngành giáo dục, câu chuyện về cô giáo trẻ Hà Ánh Phượng đã truyền cảm hứng cho rất nhiều thế hệ học sinh, giáo viên trên cả nước. Không chỉ là một giáo viên tiếng Anh, giờ đây trên cương vị mới là một Đại biểu Quốc hội, cô gái trẻ người Mường đang từng ngày nỗ lực góp phần vào sự đổi thay trên chính quê hương mình.

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn: Người “đổi đời” cho hàng ngàn số phận

BS Hoàng Thanh Tuấn
(PLVN) -Với chữ duyên, tình yêu và niềm đam mê, BS Hoàng Thanh Tuấn đã bén duyên với lĩnh vực phẫu thuật tạo hình (PTTH) thẩm mỹ. Bằng tình thương và trách nhiệm với xã hội, anh đã giúp thay đổi diện mạo, cuộc đời cho hàng ngàn con người. Và hơn hết, trái tim bao la và nồng ấm của vị thầy thuốc trẻ luôn hướng về cộng đồng…

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn
(PLVN) - Đêm trước hôm ra mắt Cổng thông tin điện tử dành cho người cung cấp nước ngoài, ông Nguyễn Văn Phụng, Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) nhắn tin: “Đây là chiến dịch cuối cùng trước khi anh nghỉ!”. Gần 40 năm “bén duyên” với thuế, tên của ông gắn với nhiều “chiến dịch” mà dấu ấn rõ nét nhất là quản lý thuế (QLT) doanh nghiệp lớn (DNL)…

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới
(PLVN) - Ngày 13/5, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo quốc gia “ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong điều kiện Việt Nam thực hiện CPTPP và EVFTA ” . Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh , thành viên Hội đồng trường - tới dự và phát biểu.

Người cán bộ biên phòng xứng đáng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Người cán bộ biên phòng xứng đáng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
(PLVN) - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu, nói đi đôi với làm, Đại úy Lèng Văn Trai, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng (ĐBP) Mường Khương, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lào Cai đã có nhiều cách làm sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.