Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -Sáng 17/3, Bộ Quốc phòng đã tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Luật PBGDPL và sơ kết hơn 01 năm thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021 – 2027” (Đề án 1371) theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 136 điểm cầu.

Thượng tướng Võ Minh Lương, Uỷ viên BCHTW Đảng, Uỷ viên Thường vụ Quân uỷ TW, Uỷ viên Hội đồng PBGDPLTW, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị. Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPLTW cùng dự.

Nhiều hình thức, nội dung đa dạng, sáng tạo

Theo Báo cáo tại Hội nghị, công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trong lực lượng Quân đội nhân dân 10 năm qua được thực hiện bài bản, quy mô, nghiêm túc, chú trọng đổi mới cách thức tổ chức, vừa đảm bảo triển khai trên diện rộng, vừa tổ chức theo chiều sâu, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị trong Quân đội. Việc hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam được triển khai bài bản, nhiều hình thức, mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo đã được áp dụng hiệu quả, có giá trị để nhân rộng không chỉ trong toàn quân mà còn trong các cơ quan, đơn vị, địa phương của cả nước.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội ảnh 1

Đồng chí Nguyễn Thanh Tịnh, Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng PBGDPLTW tham dự Hội nghị.

Như: Các hình thức PBGDPL bằng hình thức sân khấu hoá, lồng ghép PBGDPL qua văn hoá, văn nghệ; câu lạc bộ pháp luật; mô hình “Ngày Pháp luật hàng tháng trong Quân đội”; “tổ tư vấn lâm lý, pháp lý” trên các phương tiện báo chí trong Quân đội… Đồng thời toàn quân đã chú trọng ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác PBGDPL, phát huy vai trò của chức sắc, tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng vận động nhân dân chấp hành pháp luật…

Trong 10 năm qua, toàn quân đã triển khai thực hiện 13 Đề án về PBGDPL, đạt hiệu quả thiết thực. Trong đó, thực hiện Đề án 1371, toàn quân đã cung cấp 85.000 cuốn tài liệu nguồn về Kỹ năng PBGDPL cho nhân dân; 650.000 tờ gấp pháp luật làm tài liệu PBGDPL cho cán bộ, Nhân dân; phát huy vai trò lực lượng Bộ đội Biên phòng, Hải quân, Cảnh sát biển và các đơn vị đóng quân ở vùng biên giới, hải đảo trong PBGDPL, nhất là tại địa bàn trọng yếu, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội ảnh 2

Toàn cảnh Hội nghị.

Đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ PBGDPL, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật, giáo viên giảng dạy, pháp luật, đội ngũ phóng viên, biên tập viên pháp luật… không ngừng được củng cố, tăng cường về số lượng, nâng cao chất lượng hoạt động đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ công tác PBGDPL.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội ảnh 3

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp và trực tuyến với 136 điểm cầu.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong Quân đội vẫn còn một số cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đầy đủ về PBGDPL, chưa chủ động trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện công tác PBGDPL ở cơ quan, đơn vị mình; việc bảo đảm nguồn lực, kinh phí cho công tác PBGDPL, chế độ, chính sách, quyền lợi đối với báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của công tác PBGDPL nhất là đối với đối tượng đặc thù, địa bàn vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo…

Nâng cao hiệu quả Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong Quân đội

Phát biểu tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn/TCCT cho biết, thời gian qua, các cơ quan báo chí trong quân đội đã đẩy mạnh tuyên truyền; tăng dung lượng, thời lượng PBGDPL, mở chuyên trang, chuyên mục, tăng cường các hình thức bình luận, đối thoại chính sách pháp luật, kỷ luật gắn với những vấn đề cán bộ, chiến sĩ và nhân dân quan tâm. Nội dung thông tin, tuyên truyền tập trung vào nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân cả nước.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội ảnh 4

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục chính trị phát biểu tại Hội nghị.

Thiếu tướng Đỗ Thanh Phong cho rằng, để phát huy hơn nữa hiệu quả PBGDPL, thời gian tới cần tăng cường giáo dục, quán triệt nâng cao trách nhiệm, kiến thức pháp luật, kỹ năng tuyên truyền PBGDPL trên báo chí cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí quân đội; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, tích cực chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới, đa dạng hoá hình thức PBGDPL trên các loại hình báo chí, các ứng dụng mạng xã hội.

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính uỷ Quân khu 7 cho biết, trong 10 năm qua, lực lượng vũ trang Quân khu 7 đã và đang triển khai rất hiệu quả nhiều chủ trương, mô hình mới, cách làm sáng tạo, tiêu biểu là “Xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đất liền”; “Gắn kết thân thiện, hỗ trợ, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo”; “Phổ biến kiến thức Quốc phòng, an ninh cho các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo”…

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội ảnh 5

Thiếu tướng Trần Vinh Ngọc, Phó Chính uỷ Quân khu 7 phát biểu tại Hội nghị.

Qua đó, đồng chí nêu ý kiến phải kịp thời bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, định hướng nội dung tuyên truyền thường xuyên cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật; phát huy tốt vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL trong chỉ đạo tuyên truyền Luật PBGDPL cho các đối tượng theo các Đề án, kế hoạch, chương trình, nội dung được xác định trong từng năm.

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương kết quả mà các cơ quan, đơn vị đạt được trong triển khai thực hiện Luật PBGDPL và Đề án 1371; đồng thời yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng và sự cần thiết của công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở. Cấp ủy, chỉ huy các cấp cần xác định đây là một trong những nhiệm vụ quan trọng.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội ảnh 6

Thượng tướng Võ Minh Lương biểu dương kết quả mà các cơ quan, đơn vị đạt được trong triển khai thực hiện Luật PBGDPL và Đề án 1371.

Đồng chí cũng nhấn mạnh các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức PBGDPL; gắn công tác PBGDPL với tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các phong trào thi đua; chủ động tích cực trong phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương, bảo đảm khoa học, khả thi; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác PBGDPL; phát huy vai trò của các phương tiện thông tin đại chúng, mạng xã hội, các cơ quan thông tấn, báo chí để tuyên truyền vận động, nâng cao nhận thức, ý thức thượng tôn pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và nhân dân.

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị tiếp tục triển khai nghiêm túc các quy định của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Chương trình, Đề án về PBGDPL; đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PBGDPL, chú trọng hướng dẫn nghiệp vụ, giải quyết, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc; tiếp tục nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong Quân đội và thành viên của Hội đồng trong chỉ đạo triển khai công tác PBGDPL trong lĩnh vực được giao.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội ảnh 7

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh đề nghị tiếp tục triển khai nghiêm túc các quy định của Luật PBGDPL và các văn bản hướng dẫn thi hành, các Chương trình, Đề án về PBGDPL.

Tiếp tục đổi mới nội dung PBGDPL, đa dạng hoá các hình thức, cách thức triển khai thực hiện bảo đảm có trọng tâm, trọng điểm, hướng về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm, phù hợp với nhu cầu xã hội. Bộ Tư pháp cũng đề nghị Bộ Quốc phòng quan tâm, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp chặt chẽ, hiệu quả với các cơ quan, đơn vị trong ngành Tư pháp từ trung ương đến địa phương trong triển khai các hoạt động PBGDPL cho cán bộ và nhân dân.

Nhân dịp này, Hội nghị đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện Luật PBGDPL và Đề án 1371.

Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội ảnh 8
Tiếp tục phát huy hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội ảnh 9

Tin cùng chuyên mục

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc

Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh thăm và làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa

(PLVN) - Ngày 31/3, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do đồng chí Thứ trưởng Đặng Hoàng Oanh làm trưởng đoàn đã có chuyến thăm, làm việc với Sở Tư pháp tỉnh Khánh Hòa về công tác tư pháp địa phương cũng như tình hình triển khai Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Đọc thêm

Nâng cao chất lượng và giá trị Bộ Pháp điển

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh và Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Hồ Quang Huy chủ trì cuộc họp.
(PLVN) - Sáng 30/3, Bộ Tư pháp tổ chức cuộc họp Tổ soạn thảo Đề án “Nâng cao chất lượng và hiệu quả khai thác, sử dụng Bộ pháp điển” với sự chủ trì của Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh, Tổ trưởng Tổ soạn thảo và Cục trưởng Cục Kiểm tra văn bản QPPL Hồ Quang Huy, Tổ phó Tổ soạn thảo.

Trường Đại học Luật Hà Nội: Hành trình mang màu áo xanh thanh niên đến những nơi còn nhiều khó khăn

Trường Đại học Luật Hà Nội: Hành trình mang màu áo xanh thanh niên đến những nơi còn nhiều khó khăn
(PLVN) -Để chào mừng 92 năm Ngày thành lập Đoàn TNCSHCM và tháng Thanh niên, từ ngày 26/3 đến ngày 28/3, Đoàn công tác của Trường Đại học Luật Hà Nội do TS. Đoàn Trung Kiên – Hiệu trưởng Nhà trường làm Trưởng đoàn đã tổ chức chương trình “Xuân nhân ái năm 2023” tại huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng.

Chuẩn bị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2023

Chuẩn bị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2023
(PLVN) - Bộ Tư pháp vừa ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết công tác THADS, theo dõi THAHC 6 tháng đầu năm 2023. Hội nghị được tổ chức trong thời gian 1 ngày, thứ Ba ngày 18/4/2023 bằng hình thức giao ban trực tuyến đa phương tiện tại điểm cầu Trung ương và 63 điểm cầu tại địa phương. Điểm cầu Trung ương tại trụ sở Bộ Tư pháp.

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ

Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ
(PLVN) -Sáng 28/3, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Lê Thành Long đã chủ trì buổi làm việc với các đơn vị thuộc Bộ có liên quan về việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06). Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc, Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh cùng dự.

Đồng Tháp: Phát huy vai trò, thế mạnh từng đơn vị trong phối hợp tuyên truyền pháp luật

Đồng Tháp: Phát huy vai trò, thế mạnh từng đơn vị trong phối hợp tuyên truyền pháp luật
(PLVN) -  Ý thức được tầm quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và hiệu quả của công tác phối hợp, nhiều năm qua ngành Tư pháp Đồng Tháp đã đề ra nhiều giải pháp phát huy hiệu quả công tác phối hợp với các Sở, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh, góp phần đưa pháp luật đến gần dân.

Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam cùng "sơn lại tường cho trường em"

Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam cùng "sơn lại tường cho trường em"
(PLVN) - Thiết thực kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2023) và hưởng ứng Tháng Thanh niên năm 2023, mới đây, Đoàn Thanh niên Báo Pháp luật Việt Nam cùng nhà tài trợ -  Công ty TNHH Sơn Pasco Việt Nam đã phối hợp, đồng hành cùng Chi đoàn Cục Thi hành án Dân sự tỉnh Thái Nguyên... trong chương trình thiện nguyện Tháng 3.

Cuộc đời như chuyện phim của ông chủ Khu suối nước khoáng nóng Trạm Tấu

Vũ Mạnh Cường - ông chủ của Khu Suối nước khoáng nóng Trạm Tấu (Ảnh Trần Giáp)
(PLVN) - Tôi cũng không hiểu cơ duyên nào đã đưa  chúng tôi đến với mảnh đất Trạm Tấu (Yên Bái) này, và cũng không hiểu cơ duyên nào đã đưa tôi đến Khu Suối khoáng nóng Trạm Tấu, đưa chúng tôi gặp Vũ Mạnh Cường - ông chủ của Khu Suối khoáng nóng Trạm Tấu - trong một hội họp rất đông người, để rồi chúng tôi có một cuộc phỏng vấn lúc đêm muộn, cho kịp chuyến xe về Hà Nội của tôi vào sáng sớm hôm sau.

Báo Pháp luật Việt Nam kết nạp Đảng viên mới

Báo Pháp luật Việt Nam kết nạp Đảng viên mới
(PLVN) -Ngày 24/3, tại huyện Trạm Tấu, tỉnh Yên Bái, Chi bộ Khối Nội dung (Báo Pháp luật Việt Nam) đã tổ chức Lễ kết nạp Đảng viên. Tham dự buổi Lễ có đồng chí Trần Ngọc Hà, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Phó Tổng Biên tập Báo Pháp luật Việt Nam và đông đảo các đảng viên của Báo.