Thủ tướng: Không chạy ra Hà Nội để mang quà biếu, xe cộ ùn ùn tới các nhà lãnh đạo

(PLVN) - Đó là yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc khi kết luận tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương sau 1,5 ngày diễn ra sôi động, sáng nay (31/12).
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho biết, đây là sự kiện lớn với sự tham dự của 14 đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, 10 đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, 60 Bí thư Thành ủy, Tỉnh ủy và đông đủ Chủ tịch UBND các địa phương, lãnh đạo các tập đoàn.

Hội nghị, có 36 kiến nghị trực tiếp của 13 tỉnh, thành phố phát biểu và 366 kiến nghị bằng văn bản. Thủ tướng giao Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để giao cho các bộ, ngành xử lý, giải quyết. Đặc biệt là đối với các dự thảo Nghị quyết 01 và 02 của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ tổng hợp để ngay trong chiều mai (1/1/2020), Thủ tướng ký ban hành, làm cơ sở cho các bộ, ngành, địa phương thực hiện ngay từ đầu năm.

Bộ, ngành phải tự nhận thấy được mình đang ở đâu để khắc phục tồn tại, yếu kém

Nhắc lại đánh giá của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng là chúng ta đã có khát vọng phát triển, Thủ tướng cho rằng, đây là điều rất đáng mừng làm động lực phát triển đất nước. Nhiều địa phương, bộ, ngành đã báo cáo những cách làm, mô hình tốt trong triển khai nhiệm vụ. Song, theo Thủ tướng, vẫn có những bộ, ngành chưa thực sự làm tốt nhiệm vụ, chưa thể hiện rõ khát vọng vươn lên. Do đó, Thủ tướng chỉ đạo các bộ, ngành phải tự nhận thấy được mình đang ở đâu để khắc phục tồn tại, yếu kém để vươn lên.

“Ví dụ thông tin tại lễ cán đích xuất nhập khẩu đạt 500 tỷ USD cho thấy, dịch vụ logistic của chúng ta còn cao quá. Một quả xoài (xuất khấu), chi phí dịch vụ này tốn kém tới 50%, vậy chúng ta làm gì để khắc phục khâu yếu này. Các ngành các cấp phải xử lý việc này như thế nào?”

“Hay câu chuyện năng lượng nói chung và điện cung cấp cho nền kinh tế, khả năng thiếu điện của Việt Nam thời gian tới là lớn, vậy biện pháp nào để chủ động trong vấn đề cung cấp điện. Chúng ta phát hiện vấn đề thì cách giải quyết vấn đề là gì, chứ không phải biết rồi, để đó, nói mãi. Vai trò của các bộ trưởng, các địa phương phải được phát huy, giải quyết cụ thể trong vấn đề bất cập này. Nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trên địa bàn của các đồng chí còn khó khăn vậy thì phải giải quyết như thế nào trong phạm vi của mình, như nguồn nhân lực, mặt bằng...”, Thủ tướng nói.

Thủ tướng cũng lưu ý chúng ta cần thấy được những bất cập, tồn tại như giải ngân vốn đầu tư công, sắp xếp, cổ phần hóa DNNN chậm, vấn đề ô nhiễm môi trường, nhất là không khí, vấn đề rác thải hay một số vấn đề bức xúc của xã hội như ma túy trong thanh thiếu niên, ma túy học đường, văn hóa ứng xử. Vấn đề ma túy, văn hóa ứng xử... Thủ tướng yêu cầu các bộ ngành phải xắn tay vào việc, không được để tình trạng hết hết quý 1 tới mà vẫn quay lại nói câu chuyện của ngày 31/12 này.

Thủ tướng yêu cầu phải mở rộng thông điệp: “Không đánh đổi môi trường để lấy kinh tế” đó là “Không đánh đổi môi trường, văn hóa và văn minh xã hội lấy kinh tế”.

“Môi trường văn hóa bị ô nhiễm cũng độc hại không kém môi trường không khí. Nền tảng xã hội là bệ phóng, trụ đỡ cho  phát triển kinh tế nhanh và bền vững. Cho nên chúng ta nhấn mạnh rất nhiều phát triển kinh tế là đúng, bởi người ta thường nói có thực mới vực được đạo, nhưng cấp ủy chính quyền, đoàn thể mặt trận cần quan tâm hơn đến môi trường  sống, môi trường văn hóa và văn minh xã hôi, cùng phát triển văn minh. Như vậy xã hội mới bền vững, người dân thấy yên tâm”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Theo Thủ tướng, kinh tế phát triển nhưng phải đi liền với đạo đức xã hội tốt đẹp, truyền thống, bản sắc dân tộc được gìn giữ, hành vi ứng xử của mọi công dân phải văn minh và nhân văn. Ngoài ra, kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa phải là môi trường tốt của việc hình thành nên những doanh nhân có tinh thần dân tộc, biết tôn trọng cội nguồn, tuân thủ pháp luật, hòa ý chí của mình vào khát vọng dân tộc về một Việt Nam độc lập, tự cường và thịnh vượng.

Do đó, Thủ tướng nêu rõ, “ý Đảng - lòng dân và tinh thần doanh nghiệp” cùng “kinh tế - xã hội và môi trường” đều là công thức “3 trong 1” của sự phát triển thịnh vượng và bền vững đất nước.

Tiếp thu 4 bài học, 5 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã nêu

Thủ tướng nhấn mạnh Chính phủ cần tiếp thu 4 bài học, 5 nhiệm vụ mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã nêu trong bài phát biểu tại Hội nghị sáng 30/12.

Theo đó, một là phải phải kế thừa và phát huy những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử hơn 30 năm đổi mới và kết quả toàn diện đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay. “Nếu dừng lại, thỏa mãn non thì không bao giờ thành công”.

Thứ hai, tăng cường đoàn kết thống nhất, nỗ lực phấn đấu, chung sức đồng lòng của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân. Từ đồng lòng, đoàn kết ấy mà quyết tâm tiến công vào công việc được Đảng, Nhà nước giao.

Thứ ba, tranh thủ sự đồng thuận, đồng tình, ủng hộ, cổ vũ, động viên kịp thời của cán bộ, đảng viên, các đồng chí lão thành, các tầng lớp nhân dân, các cơ quan thông tin báo chí để tạo nên sức mạnh tổng hợp, đồng tâm nhất trí của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thứ tư, đẩy mạnh khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong toàn xã hội, thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế, cùng với kinh tế Nhà nước và kinh tế tập thể trở thành lực lượng nòng cốt để nâng cao năng lực nội sinh. Đó là khoa học công nghệ, là kinh tế số, là phủ sóng 5G, đặc biệt phải có chủ trương, chính sách giải phóng mọi nguồn lực cho phát triển.

Không ngừng đổi mới xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách pháp luật

Trong năm 2020, Thủ tướng yêu cầu không ngừng đổi mới tư duy xây dựng, hoàn thiện và thực thi chính sách pháp luật, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đáp ứng kịp thời yêu cầu thực tiễn, tạo mọi thuận lợi cho người dân doanh nghiệp. Phải chỉ rõ điểm nào trong văn bản, chính sách còn vướng mắc, kìm hãm sự phát triển chứ không nói chung là thể chế pháp luật tồn tại bất cập.

Khơi thông, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, giải phóng mọi năng lực sản xuất, tận dụng tốt các tiềm năng thế mạnh, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, phát triển mạnh mẽ các ngành, lĩnh vực là động lực tăng trưởng.

Có cơ chế chính sách, giải pháp cụ thể tạo đột phá, thúc đẩy mạnh mẽ để cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng một cách thực chất, hiệu quả trên cơ sở thúc đẩy ứng dụng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Tăng cường kỷ luật, kỷ cương và nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh phân cấp gắn với đề cao trách nhiệm và kiểm soát quyền lực, nhất là đối với người đứng đầu và có chế tài xử lý nghiêm các vi phạm. Thủ tướng cho rằng, có tình trạng một số tỉnh, bộ, ngành không giữ vững kỷ cương kỷ luật, cho nên chủ trương rất nhiều nhưng việc tạo ra những sản phẩm vật chất và tinh thần chưa được bao nhiêu, thậm chí còn kiềm chế.

Cần có chương trình hành động ngay trong ngày đầu năm mới 2020

Đề cập việc tinh giản biên chế, tiết kiệm chi để nâng lương cho cán bộ, công chức theo đúng lộ trình mà Trung ương đã quy định, Thủ tướng nhấn mạnh: “Chúng ta đang nói cuộc đấu tranh chống tham nhũng rất quyết liệt, đồng bộ nhưng chúng ta không nói cải thiện đời sống cán bộ, công chức, viên chức thì chúng ta chưa phải hoàn thành nhiệm vụ trước đội ngũ này”.

Chỉ còn gần một tháng nữa là Tết Nguyên đán, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, nhất là những ngành có chức năng và các địa phương không để thiếu hàng hóa phục vụ Tết, kể cả thịt lợn, không được để đẩy giá, làm ảnh hưởng đến lạm phát quý I. Lo đảm bảo cho mọi nhà, mọi người đều có Tết, nhất là đối tượng chính sách, người nghèo, đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa. Cần lưu ý đảm bảo an ninh, trật tự an toàn cho người dân trong dịp Tết.

Thủ tướng cũng lưu ý việc thực hiện chủ trương của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ là không tranh thủ dịp Tết này để cấp dưới biếu quà cấp trên. “Tất cả các đồng chí đều phải nêu gương. Tất cả các cấp không chạy ra Hà Nội để mang quà biếu, xe cộ ùn ùn tới các nhà lãnh đạo”.

Thủ tướng yêu cầu hoàn thành sớm các Nghị quyết 01, 02 để ban hành ngay trong ngày đầu năm mới 2020 và ngay sau đó, các bộ, ngành, địa phương có chương trình hành động để triển khai./.

Phạm Diệu
Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Cán bộ giữ chức vụ càng cao, càng phải thực hiện nêu gương

Quang cảnh Hội nghị.
(PLVN) -  Một trong ba đột phá đã được Bộ Chính trị xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong nhiệm kỳ Đại đại hội XIII lần này là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương.

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Hơn 5 năm qua, đã có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội; góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo… Kết quả trên đã góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trở thành nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp ủy đảng

Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05.
(PLVN) -  Sáng 12/6, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW.

Tập trung giải quyết khiếu nại, thẩm tra tư cách đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
(PLVN) - Ngày 10/6, chủ trì phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đánh giá, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp; đồng thời chỉ đạo tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục thẩm tra tư cách đại biểu trúng cử.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống: Hà Nội xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu

Hà Nội đề cao việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường… (Ảnh minh họa).
(PLVN) - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố, trong đó đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 để thực hiện trên 4 lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quy hoạch - đô thị - nông thôn - môi trường và xây dựng Đảng.