Thu hồi tài sản tham nhũng, thất thoát: Nâng cao trách nhiệm cấp ủy, tổ chức đảng

Phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).
Phiên tòa xét xử vụ án tham nhũng tại Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam (Vinalines).
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -

Nhằm thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng của Ban Bí thư, mới đây Tỉnh ủy nhiều địa phương đã ban hành kế hoạch triển khai công tác này.

Cụ thể, Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW. Trong đó yêu cầu nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, nhất là người đứng đầu đối với thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng; xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, quan trọng trong quá trình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng. Người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng.

Tỉnh ủy Quảng Ninh giao nhiệm vụ cụ thể đến từng cơ quan liên quan trong quá trình tổ chức thực hiện, trong đó, Cơ quan thi hành án dân sự các cấp chủ động phối hợp với các tổ chức tín dụng, các cơ quan có thẩm quyền ngoài địa phương để xác minh, truy tìm và xử lý tài sản do phạm tội mà có đang ở địa phương khác. Đẩy mạnh tham gia, ký kết các quy chế tạo cơ sở phối hợp trong phòng, chống tham nhũng, thu hồi tài sản tham nhũng với các địa phương khác.

Tại Quảng Nam, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cũng đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW của Ban Bí thư nhằm nâng cao nhận thức, vai trò, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQVN, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan thi hành án dân sự, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức Đảng, đơn vị, địa phương, cơ quan đối với công tác thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế; các cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền, MTTQVN và các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường công tác theo dõi, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Quảng Nam cũng đề ra nhiệm vụ phải tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ án hình sự về tham nhũng, kinh tế, đồng thời chú trọng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm sát; Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, công chức các cơ quan điều tra, truy tố, xét xử và thi hành án dân sự.

Tại Lâm Đồng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng cũng đã ban hành Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ theo Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí thư. Trong đó đề ra chỉ tiêu phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt trong các vụ việc, vụ án hình sự về kinh tế, tham nhũng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng phải đạt trên 90%; tỷ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án kinh tế, tham nhũng do các địa phương khác ủy thác thi hành án phải đạt trên 70%.

Đáng chú ý, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Lâm Đồng yêu cầu người đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị phải trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo và chịu trách nhiệm về công tác thu hồi tài sản tham nhũng tại cơ quan, đơn vị, địa phương mình; chú trọng kiểm tra, giám sát công tác thu hồi tài sản tham nhũng, nhất là thu hồi tài sản tham nhũng qua công tác thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Đối với Cơ quan THADS các cấp, Tỉnh uỷ Lâm Đồng yêu cầu kịp thời xử lý theo pháp luật tài sản đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử, đồng thời tích cực xác minh, truy tìm và xử lý tài sản trong giai đoạn thi hành án. Phải giải quyết dứt điểm các vụ việc có điều kiện thi hành; theo dõi, xác minh định kỳ các vụ việc chưa có điều kiện thi hành theo đúng quy định pháp luật.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Trị trong Kế hoạch triển khai Chỉ thị 04-CT/TW của Ban Bí Thư cũng nhấn mạnh, cần sớm đề xuất cấp có thẩm quyền khắc phục những bất cập, vướng mắc trong kê biên tài sản, phong toả tài khoản, thẩm định giá, bán đấu giá tài sản, thành lập, giải thể, phá sản doanh nghiệp... Xác định rõ trách nhiệm của từng chủ thể trong việc truy nguyên, truy tìm, kê biên tài sản, phong toả tài khoản ngay từ giai đoạn kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử. Thực hiện tốt các quy định về thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt để kiểm soát tài sản chặt chẽ, hạn chế việc tẩu tán, che giấu, hợp thức hoá tài sản do phạm tội mà có, tạo thuận lợi cho công tác thu hồi tài sản tham nhũng.

Đọc thêm

Ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt được giảm 3 năm tù

Các bị cáo tại tòa.
(PLVN) - Sau một ngày xét xử và nghị án, sáng 18/7, Tòa án Quân sự Trung ương đã ra phán quyết với ông chủ Việt Á Phan Quốc Việt và 7 bị cáo khác. Theo đó, HĐXX chấp nhận kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của các bị cáo, giảm cho mỗi người từ 2 – 3 năm tù so với án sơ thẩm.

Vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2: Sử dụng 23 doanh nghiệp để vận chuyển trái phép hơn 106.730 tỷ đồng qua biên giới

Trương Mỹ Lan tại phiên sơ thẩm giai đoạn 1 vụ án. (Ảnh: Hồng Mây)
(PLVN) - Từ năm 2012 đến 2022, các Cty thuộc Vạn Thịnh Phát đã sử dụng 23 Cty, trong đó có 12 Cty thành lập, đăng ký kinh doanh tại Việt Nam và 11 Cty, tổ chức nước ngoài tại Việt Nam để thực hiện việc chuyển tiền ra nước ngoài và nhận tiền từ nước ngoài chuyển về Việt Nam...