Tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách ở Bạc Liêu

(PLVN) - Ngày 30/8, Sở Tư pháp – Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến tại 7 điểm cầu cấp huyện và 64 điểm cầu cấp xã, phường, thị trấn tập huấn kỹ năng truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2023.

Tham dự Hội nghị tập huấn, có ông Phan Hồng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp); ông Trần Minh Đức – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu; Đại diện lãnh đạo các cơ quan cấp tỉnh thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; Công chức phụ trách công tác thanh tra, pháp chế các Sở, Ban, Ngành; Giảng viên Trường Chính trị Châu Văn Đặng;… Hội viên Hội Luật gia tỉnh Bạc Liêu; Đại diện lãnh đạo các cơ quan là thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật các huyện, thị xã, thành phố.

Ông Trần Minh Đức – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu, phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Ông Trần Minh Đức – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu, phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn.

Phát biểu khai mạc Hội nghị tập huấn, ông Trần Minh Đức – Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu, nhấn mạnh: “Hoạt động truyền thông dự thảo chính sách là một phần trong hoạt động truyền thông Nhà nước nói chung và truyền thông Chính phủ nói riêng, hoạt động này có vai trò ý nghĩa sức quan trọng. Truyền thông dự thảo chính sách là nhiệm vụ quan trọng trong quá trình xây dựng và ban hành chính sách, nhằm đáp ứng yêu cầu xây dựng hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, ổn định, góp phần nâng cao chất lượng chính sách, thể chế, tính khả thi của VBQPPL, tạo đồng thuận xã hội đối với những chính sách, quy định pháp luật cần phải được ban hành hoặc điều chỉnh theo yêu cầu của thực tiễn cuộc sống, cũng như nâng cao ý thức tôn trọng, tuân theo pháp luật của người dân, doanh nghiệp.

Truyền thông chính sách còn là phương thức cơ bản để người dân được “hưởng thụ” quyền dân chủ của mình” và xây dựng pháp luật, quản lý nhà nước; bảo đảm quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp năm 2013. Đồng thời, truyền thông dự thảo chính sách giúp củng cố, xây dựng niềm tin của nhân dân vào Đảng, Nhà nước; phát huy dân chủ, đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo điều kiện để người dân thực hiện quyền giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước”.

Báo cáo viên Phan Hồng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) giới thiệu một số nội dung cơ bản của 04 Chuyên đề do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo.

Báo cáo viên Phan Hồng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp) giới thiệu một số nội dung cơ bản của 04 Chuyên đề do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo.

Tại Hội nghị tập huấn, Báo cáo viên Phan Hồng Nguyên - Phó Cục trưởng Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), đã triển khai một số nội dung cơ bản của 04 Chuyên đề do Bộ Tư pháp chủ trì soạn thảo: Những vấn đề chung về truyền thông chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật; Kỹ năng xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông dự thảo chính sách; Kỹ năng tích hợp, đăng tải, khai thác thông tin nội dung dự thảo chính sách và những vấn đề liên quan trên Cổng thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật quốc gia, các phần mềm về phổ biển, giáo dục pháp luật; Kỹ năng cung cấp thông tin, tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý và phản hồi ý kiến góp ý đối với dự thảo chính sách, Giới thiệu một số hình thức truyền thông dự thảo chính sách, văn bản quy phạm pháp luật.

Theo Báo cáo viên Phan Hồng Nguyên, để truyền thông dự thảo chính sách có hiệu quả hơn trong thời gian tới, phải phát huy vai trò của Hội đồng phối hợp PBGDPL các cấp trong chỉ đạo, hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc các bộ, cơ quan, tổ chức ở Trung ương, địa phương thực hiện các nhiệm vụ của Đề án.

Cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cần chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện Kế hoạch truyền thông dự thảo chính sách hàng năm, trong đó xác định nội dung dự thảo chính sách cần truyền thông, hình thức truyền thông, cơ quan báo chí phối hợp, nguồn lực bảo đảm thực hiện… phối hợp chặt chẽ với các cơ quan thông tin, báo chí trong tổ chức truyền thông dự thảo chính sách.

Đồng thời, trong quá trình thực hiện, cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy phạm pháp luật cần tổ chức tiếp nhận, xử lý thông tin góp ý, phản hồi, phản biện xã hội của các cơ quan, tổ chức, người dân, doanh nghiệp về dự thảo chính sách để kịp thời sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Song song đó, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kỹ năng truyền thông dự thảo chính sách cho đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí ở Trung ương, địa phương; báo cáo viên pháp luật, công chức pháp chế các bộ, cơ quan, tổ chức ở trung ương, sở, ngành địa phương; tuyên truyền viên pháp luật theo quy định tại Đề án,…

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Quang cảnh Hội nghị tập huấn.

Trước đó, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Bạc Liêu đã ban hành văn bản triển khai đến một số cơ quan có liên quan là thành viên Hội đồng Phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh tổ chức triển khai 07 Chuyên đề.

Thông qua Hội nghị tập huấn, lãnh đạo các ngành, các cấp, đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, cấp huyện, tuyên truyền viên pháp luật cấp xã; công chức nhận chế các Sở, ban, ngành cũng như đội ngũ phóng viên, biên tập viên, cán bộ quản lý thông tin, báo chí thực hiện tốt công tác truyền thông dự thảo các chính sách có tác động lớn đến xã hội trong quá trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương ngày càng tốt hơn./.

Đọc thêm

Hoạt động tư pháp với người chưa thành niên: Cần quan tâm đến nhạy cảm giới

Hội LHPN Việt Nam đã tổ chức hội nghị phản biện xã hội dưới góc độ giới với dự thảo Luật Tư pháp người chưa thành niên. (Nguồn: PV)
(PLVN) - Thực tế đã và đang cho thấy, người chưa thành niên là người chưa phát triển đầy đủ về thể chất, tình cảm, nhận thức dẫn tới thiếu kiến thức xã hội, pháp luật, khó kiểm soát cảm xúc, hạn chế trong việc bảo vệ bản thân, phòng, tránh rủi ro và các hành vi nguy hiểm... Đây là nhóm dễ bị tổn thương trong xã hội nên cần được bảo vệ và chăm sóc đặc biệt, nhất là trong hoạt động tư pháp.

Bạc Liêu: Hơn 200 Tổ trưởng, Hòa giải viên tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở

Bạc Liêu: Hơn 200 Tổ trưởng, Hòa giải viên tập huấn kỹ năng hòa giải ở cơ sở
(PLVN) - Nhằm nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng trong công tác hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở, ngày 29/5, tại Huyện ủy Hòa Bình, Sở Tư pháp Bạc Liêu phối hợp Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật huyện Hòa Bình tổ chức tập huấn nghiệp vụ hòa giải cho đội ngũ Hòa giải viên ở cơ sở.

Hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính của Tư pháp Đồng Tháp

Hiệu quả từ việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính của Tư pháp Đồng Tháp
(PLVN) -  Thời gian qua, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp có nhiều giải pháp tích cực đẩy mạnh hiệu quả và chất lượng công tác Cải cách hành chính (CCHC). Nổi bật là giảm thủ tục, giảm thời gian thực hiện các thủ tục hành chính. Từ đó, góp phần giảm nhẹ “gánh nặng” về thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp.

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Sơn làm việc với Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh

Phó Tổng Cục trưởng Nguyễn Văn Sơn làm việc với Cục THADS tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Hữu Anh
(PLVN) - Sáng 24/5, đoàn công tác Tổng Cục THADS do ông Nguyễn Văn Sơn-Phó Tổng Cục trưởng làm trưởng đoàn đã làm việc với Cục THADS Hà Tĩnh về tình hình thực hiện chỉ tiêu, nhiệm vụ công tác THADS và triển khai thực hiện văn bản số 693-CV/BCSĐ ngày 11/1/2024 của Ban cán sự đảng Bộ Tư pháp về việc lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác THADS.

Sở Tư pháp Đồng Tháp tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Sở Tư pháp Đồng Tháp tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
(PLVN) -  Đảng ủy Khối Các Cơ quan tỉnh Đồng Tháp vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện kết luận số 01-KL của Bộ Chính trị khóa XIII khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Theo đó, Sở Tư pháp tỉnh Đồng Tháp có nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được khen thưởng.

Bạc Liêu: Hội nghị Thông tin tuyên truyền các dự án Luật

Bạc Liêu: Hội nghị Thông tin tuyên truyền các dự án Luật
(PLVN) - Ngày 14/5, Công an tỉnh Bạc Liêu tổ chức Hội nghị Thông tin tuyên truyền các dự án Luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại kỳ họp thứ 7 và Tọa đàm “Cơ sở lý luận và thực tiễn xây dựng các dự án Luật trật tự, an toàn giao thông đường bộ”.

Doanh nghiệp nhỏ và vừa mong được đồng hành, “gỡ vướng” về pháp lý

Cục trưởng Cục PBGDPL Lê Vệ Quốc phát biểu định hướng Hội thảo
(PLVN) -  Hơn 70% “vấn đề” trong hoạt động kinh doanh và đầu tư của doanh nghiệp đến từ vấn đề pháp lý. Doanh nghiệp luôn mong muốn có sự hỗ trợ pháp lý đúng lúc, sự đồng hành từ phía cơ quan quản lý để tháp gỡ những vướng mắc, hướng đến một môi trường kinh doanh minh bạch, hiệu quả, công bằng.

Bộ Tư pháp Tổ chức truyền thông pháp luật và trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại huyện Mộc Châu

Ông Nguyễn Kim Tinh – Phó bí thư Thường trực Đảng Ủy bộ Tư pháp trao quà cho các cháu học sinh khó khăn của huyện Mộc Châu. (Ảnh Hải Anh)

(PLVN) - Sáng 11/5/2024, Công đoàn Bộ Tư pháp phối hợp với Cục Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp), cùng nhà tài trợ đã tới trường THCS 8/4 trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn đạt thành tích cao trong học tập tại một số trường trên địa bàn huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Công đoàn Bộ Tư pháp Tập huấn cho cán bộ công đoàn về hai nội dung quan trọng

Giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Bộ Tư pháp và Công tác kiểm tra giám sát công đoàn năm 2024 và hai nội dung rất quan trọng đối với công tác công đoàn.
(PLVN) - Trong 2 ngày 10-11/5, Công đoàn Bộ Tư Pháp phối hợp với Cục  Phổ biến, giáo dục pháp luật (Bộ Tư pháp)  tổ chức hai sự kiện quan trọng là Hội thảo về giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022 tại Bộ Tư pháp và Hội nghị Tập huấn công tác kiểm tra giám sát công đoàn năm 2024.

Hội nghị bàn tròn “Pháp luật và Đạo đức”: Đề xuất nghiên cứu nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan

Hội nghị bàn tròn “Pháp luật và Đạo đức”: Đề xuất nghiên cứu nhiều vấn đề lý luận, thực tiễn liên quan
(PLVN) - Pháp luật và Đạo đức là những vấn đề luôn được các nhà khoa học pháp lý quan tâm nghiên cứu. Nhằm làm rõ hơn khái niệm pháp luật, đạo đức, mối quan hệ giữa chúng qua các thời kỳ cũng như trong một số lĩnh vực cụ thể và việc vận dụng mối quan hệ đó trong điều chỉnh các quan hệ xã hội, sáng 9/5, Tạp chí Luật học, Trường Đại học Luật Hà Nội đã tổ chức Hội nghị bàn tròn: “Pháp luật và Đạo đức”.