Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên Bộ Tư pháp

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên Bộ Tư pháp
0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 13/01, Đoàn thanh niên Bộ Tư pháp tổ chức Hội nghị triển khai công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023.

Tham dự Hội nghị, về phía Bộ Tư pháp có đồng chí Nguyễn Kim Tinh, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp; đồng chí Khương Thị Thanh Huyền, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Chủ tịch Công đoàn Bộ Tư pháp; đồng chí Cao Xuân Thủy, Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng ủy Bộ, Phó Chánh Văn phòng Đảng - Đoàn thể.

Về phía Đoàn Khối các cơ quan Trung ương có đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương. Về phía Đoàn Thanh niên Bộ Tư pháp có đồng chí Trịnh Xuân Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn Khối, Bí thư Đoàn Bộ Tư pháp; các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành, Bí thư, Phó Bí thư, Ủy viên, Đoàn viên, thanh niên các Chi Đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên Bộ Tư pháp ảnh 1

Theo Báo cáo Kết quả triển khai công tác Đoàn, phong trào thanh niên, được sự quan tâm chỉ đạo của Ban cán sự Đảng, Đảng ủy, Lãnh đạo Bộ và Ban Thường vụ Đoàn Khối các cơ quan Trung ương, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Đoàn Bộ trong năm 2022 tiếp tục được triển khai đa dạng, có nhiều điểm nhấn, đặc biệt là chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2022) và chào mừng Đại hội các cấp tiến tới Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, Đại hội Đoàn Khối các cơ quan Trung ương lần thứ IV và Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII. Nhiều hoạt động có tính mới, tính sáng tạo trong nội dung và cách làm. Hoạt động chuyên môn và nghiên cứu khoa học ngày càng được triển khai toàn diện trên các nhiệm vụ công tác của Bộ Tư pháp.

Các chương trình tình nguyện đã có tính lan tỏa, hướng tới tính thiết thực, hiệu quả cao. Cụ thể, trong năm 2022, Đoàn thanh niên đã triển khai, tổ chức nhiều hoạt động thanh niên tình nguyện hướng về cơ sở gắn với từng đối tượng và địa bàn cụ thể; phát động đợt thi đua triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên gắn với phong trào “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới”, “Tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng”, “Chiến dịch thanh niên tình nguyện hè”, “Chiến dịch tình nguyện mùa đông”, “Đền ơn đáp nghĩa”; thăm, tặng quà, hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập, chương trình “Tết cho người nghèo”, hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, giúp nhân dân khắc phục hậu quả mưa bão.

Ban Chấp hành Đoàn Bộ đã chỉ đạo các Chi đoàn, Đoàn cơ sở định kỳ tiến hành rà soát, đánh giá số lượng và chất lượng Đoàn viên; chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức Đoàn; chỉ đạo các tổ chức Đoàn trực thuộc thực hiện Chương trình rèn luyện Đoàn viên trong thời kỳ mới với nội dung 5 tiêu chí rèn luyện; tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 01 CT/TWĐTN ngày 17/5/2013 của Ban Thường vụ Trung ương Đoàn về “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác cán bộ Đoàn” gắn với thực hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên Bộ Tư pháp ảnh 2Phó Bí thư Đoàn Bộ Nguyễn Quang Huy trình bày Báo cáo tại Hội nghị.

Bên cạnh đó, công tác giới thiệu Đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng kết nạp Đảng tiếp tục được chú trọng. Trong năm 2022, Ban Thường vụ Đoàn Bộ đã giới thiệu kết nạp Đảng cho 28 đồng chí đảm bảo chất lượng, đúng quy định.Năm 2023, Ban Chấp hành Đoàn Bộ Tư pháp sẽ tập trung chỉ đạo các Chi đoàn, Đoàn cơ sở tổ chức triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027; triển khai Chương trình hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030” và phong trào “Ngành Tư pháp chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với các chương trình nhân Tháng Thanh niên, Chiến dịch tình nguyện Hè, Chiến dịch tình nguyện mùa đông.

Đồng thời đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong Đoàn viên thanh niên; tổ chức tốt “Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” năm 2023; tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của Bộ, ngành và Đoàn Thanh niên.Tại Hội nghị, đại diện Đoàn viên, thanh niên các Chi đoàn đã trao đổi, thảo luận và góp ý đối với dự thảo Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2023.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên Bộ Tư pháp, đồng chí Nguyễn Kim Tinh đề nghị trong năm tới, Đoàn Bộ cần tập trung chỉ đạo các Chi đoàn, Đoàn cơ sở tổ chức triển khai tuyên truyền, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng các hình thức trực quan, sinh động tới Đoàn viên thanh niên trong đơn vị; chỉ đạo các chi Đoàn, Đoàn cơ sở trực thuộc xây dựng chương trình kế hoạch hành động, thực hiện các nội dung chỉ tiêu trong Nghị quyết Đại hội Đoàn của cấp mình và Nghị quyết Đại hội Đoàn cấp trên theo hướng đổi mới đa dạng, có trọng tâm, trọng điểm, gắn với nhiệm vụ chính trị, thế mạnh của từng cơ quan đơn vị.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên Bộ Tư pháp ảnh 3Phó Bí thư thường trực Đảng ủy Bộ Tư pháp Nguyễn Kim Tinh phát biểu tại Hội nghị.

Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các phong trào, chương trình hành động của Đoàn; phát huy tối đa vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo trong thanh niên sẵn sàng đảm nhận việc mới, việc khó; tiếp tục quan tâm chăm lo, hỗ trợ các nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của Đoàn viên, đặc biệt quan tâm phát triển nguồn nhân lực trẻ, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp làm tốt công tác an sinh xã hội, trong đó quan tâm đến các gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng, gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; tham gia thưc hiện tốt công tác xây dựng Đảng, quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, theo dõi Đoàn viên, thanh niên ưu tú giới thiệu cho các cấp ủy Đảng xem xét kết nạp Đảng.

Đánh giá cao kết quả công tác Đoàn của Bộ Tư pháp trong năm qua, đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp nhấn mạnh, Ban Chấp hành Đoàn cần lan tỏa tinh thần của Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp và Nghị quyết Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Tư pháp lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 – 2027 trong các hoạt động Đoàn; tăng cường học tập, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết tới toàn thể Đoàn viên thanh niên; xây dựng triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; tăng cường ứng dụng chuyển đổi số trong các công tác Đoàn.

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên Bộ Tư pháp ảnh 4

Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Bí thư Đoàn Khối, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Khối các cơ quan Trung ương phát biểu tại Hội nghị.

Đồng thời, cần tập trung đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Đoàn; làm tốt công tác quy hoạch cán bộ Đoàn các cấp; tăng cường kiểm tra, giám sát của Đoàn cấp trên với các cơ sở Đoàn trực thuộc.Nhân dịp này, Hội nghị đã trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022.

Một số hình ảnh:

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên Bộ Tư pháp ảnh 5
Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên Bộ Tư pháp ảnh 6
Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên Bộ Tư pháp ảnh 7
Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên Bộ Tư pháp ảnh 8
Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên Bộ Tư pháp ảnh 9
Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của Đoàn viên Bộ Tư pháp ảnh 10

Đọc thêm

Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nhanh chóng các thông tin pháp lý

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Nhằm kịp thời giải quyết khó khăn, vướng mắc về mặt pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh đúng theo quy định pháp luật, góp phần hạn chế rủi ro về mặt pháp lý, nhiều địa phương đã sớm ban hành Kế hoạch hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2023.

Bổ nhiệm Cục trưởng Cục Thi hành án dân sự tỉnh Bình Thuận

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận.
(PLVN) - Vừa qua, thừa ủy quyền Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục THADS Trần Thị Phương Hoa đã trao quyết định bổ nhiệm ông Huỳnh Văn Hùng, Phó Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận giữ chức vụ Cục trưởng Cục THADS tỉnh Bình Thuận.

Lễ bàn giao công tác bổ trợ tư pháp

Lễ bàn giao công tác bổ trợ tư pháp
(PLVN) -Sáng ngày 07/02, Bộ Tư pháp tổ chức Lễ bàn giao công tác bổ trợ tư pháp giữa nguyên Thứ trưởng Bộ Tư pháp, Chủ tịch Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam Phan Chí Hiếu và Thứ trưởng Bộ Tư pháp Mai Lương Khôi.

3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác con nuôi năm 2023

3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm công tác con nuôi năm 2023
(PLVN) - Năm 2023, Cục Con nuôi (Bộ Tư pháp) xác định 3 nhóm nhiệm vụ trọng tâm để tập trung triển khai bao gồm: nghiên cứu, đề xuất xây dựng Thông tư của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn triển khai thực hiện nghiệp vụ công tác xã hội và hỗ trợ giải quyết nuôi con nuôi.

Hiệu quả từ việc triển khai chuyển đổi số của Sở Tư pháp Lào Cai

Hiệu quả từ việc triển khai chuyển đổi số của Sở Tư pháp Lào Cai
(PLVN) -  Chuyển đổi số là xu thế tất yếu, khách quan, đối với Sở Tư pháp Lào Cai chuyển đổi số giúp giải quyết hiệu quả công việc đồng thời giúp chính quyền các cấp nâng cao năng lực quản lý điều hành, phát triển Chính phủ số, công dân số, xã hội số là tiền đề và cơ sở để thực hiện có hiệu quả năm dữ liệu quốc gia 2023.

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án có quy mô dưới 15 tỷ đồng

Sửa chữa, cải tạo, nâng cấp các dự án có quy mô dưới 15 tỷ đồng
(PLVN) -Sáng 03/02, Bộ Tư pháp tổ chức phiên họp Hội đồng thẩm định Hồ sơ đề nghị xây dựng Nghị quyết của Quốc hội về việc sử dụng kinh phí chi thường xuyên của ngân sách nhà nước thực hiện các dự án dưới 15 tỷ đồng để sửa chữa, cải tạo, nâng cấp cơ sở vật chất, công trình, xây dựng mới các hạng mục trong các cơ sở, công trình đã có. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Đặng Hoàng Oanh chủ trì Hội đồng.

Đẩy mạnh phối hợp trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng

Trợ giúp viên pháp lý tư vấn, hướng dẫn thủ tục cho người dân (ảnh MH).
(PLVN) - Thời gian qua, công tác phối hợp Trợ giúp pháp lý (TGPL) trong hoạt động tố tụng đã được Bộ, ngành Tư pháp chú trọng thực hiện, qua đó góp phần bảo đảm tối đa tối đa quyền và lợi ích hợp pháp của người được TGPL để họ sớm được tiếp cận với dịch vụ TGPL.

Hệ thống Thi hành án dân sự chung sức xây dựng nông thôn mới

Phong trào chung sức xây dựng nông thôn mới luôn được các cơ quan THADS tích cực hưởng ứng (ảnh minh họa).
(PLVN) - Phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới trên cả nước nói chung và của Ngành Tư pháp nói riêng thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Để triển khai hiệu quả phong trào thi đua “Ngành Tư pháp chung sức góp phần xây dựng nông thôn mới” trong hệ thống các cơ quan THADS giai đoạn 2023 -2025, Tổng cục THADS đã ban hành kế hoạch thực hiện với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể.

Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội

Hiệu quả phổ biến, giáo dục pháp luật trong quân đội
(PLVN) - Thời gian qua, vai trò của Quân đội đã được thể hiện rõ nét trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật ( PBGDPL ), vận động Nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc , được Đảng, Nhà nước và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.