Từ khóa: #Nội luật hóa công ước chống tra tấn

Việt Nam: Hoàn thiện khuôn khổ pháp luật nhằm thực hiện hiệu quả Công ước chống tra tấn

Nhiều hoạt động được các Bộ, ngành ở Việt Nam triển khai nhằm thực hiện hiệu quả Công ước chống tra tấn.
(PLVN) - Đến nay, khuôn khổ pháp luật nhằm thực hiện Công ước Chống tra tấn của Việt Nam đã được hoàn thiện hơn. Chỉ tính từ năm 2015 đến nay, nhiều đạo luật quan trọng liên quan trực tiếp đến phòng, chống tra tấn hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người đã được ban hành mới, sửa đổi, bổ sung,

Việt Nam: Nỗ lực nội luật hóa và nâng cao hiệu quả áp dụng pháp luật về phòng chống tra tấn

Lễ Tổng kết Chương trình hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Ngoại giao Hà Lan về Công ước chống tra tấn vào tháng 072022.
(PLVN) - Sau khi trở thành quốc gia thành viên thứ 158 của Công ước chống tra tấn và các hình thức đối xử hoặc trừng phạt tàn bạo, vô nhân đạo hoặc hạ nhục con người (sau đây gọi tắt là Công ước chống tra tấn) vào năm 2015, các cơ quan chức năng của Việt Nam đã tích cực, chủ động sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới nhiều quy định pháp luật trong nước để đáp ứng tốt hơn yêu cầu của Công ước chống tra tấn và các khuyến nghị phù hợp của Ủy ban chống tra tấn.