Từ khóa: #Nguyên nhân khiến hơn 400 công nhân ngộ độc ở Vĩnh Phúc