Người nâng tầm vị thế ngành Tư pháp tỉnh Lai Châu

(PLVN) - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Lê Thanh Hải là một trong những lãnh đạo cơ quan Tư pháp địa phương chủ động, sáng tạo, góp phần quan trọng đưa công tác tư pháp địa phương này lên tầm cao mới.
Ông Lê Thanh Hải Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu ảnh 1
Ông  Lê Thanh Hải Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 

Lai Châu là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc từng bước xây dựng Lai Châu ổn định và phát triển bền vững. Cùng với các ngành, các cấp, ngành Tư pháp nhận thức rõ vai trò của mình và luôn luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của tỉnh.

Trước những khó khăn, thách thức và yêu cầu của công tác trong tình hình mới đòi hỏi ngành Tư pháp Lai Châu cần chủ động, sáng tạo và quyết tâm hơn nữa; ngày 01/6/2017 đồng chí Lê Thanh Hải được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tín nhiệm, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, với bằng cử nhân luật, thạc sỹ quản lý kinh tế và cái “duyên” đã xếp định để đồng chí tân Giám đốc có “đất” phát huy được năng lực, tâm huyết của mình với ngành Tư pháp.

Ngay từ những ngày đầu tiếp quản công việc mới, đồng chí Lê Thanh Hải đã tập trung nghiên cứu, nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của ngành, trực tiếp làm việc với các phòng, đơn vị và địa phương để nắm bắt tình hình; qua đó kịp thời đề ra kế hoạch, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài để tạo ra sự chuyển biến, bứt phá mạnh mẽ cả về tư duy và hành động của từng công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp.

Đầu tiên, là việc rà soát lại hệ thống các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, nội quy, quy chế, mối quan hệ phối hợp được tiến hành thận trọng, tỷ mỷ, có sự đúc rút kinh nghiệm, vừa kế thừa vừa có sự phát triển mới, kết hợp với học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh bạn để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trực tiếp ban hành theo thẩm quyền được hệ thống văn bản mới tạo hành lang pháp lý  cho ngành Tư pháp Lai Châu hoạt động  thuận lợi, vừa đúng quy định của cấp trên vừa phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Kế đến là công tác xây dựng ngành, tập trung vào sắp xếp bộ máy và đội ngũ cán bộ. Sở Tư pháp Lai Châu là 1/5 đơn vị tiên phong thực hiện việc tinh gọn lại bộ máy theo Nghị quyết 18, 19 của Trung ương, được Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh khen ngợi, đánh giá cao. Công tác cán bộ được tinh lọc, bố trí lại theo năng lực, sở trường của từng công chức, viên chức theo hướng bám sát vào quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác; một số công chức, viên chức không đạt chuẩn được bố trí theo hướng đào tạo lại, một số đã tự nguyện xin nghỉ việc.

Để có được một tập thể đoàn kết, dân chủ và hoạt động hiệu quả, khơi gợi và phát huy truyền thống vẻ vang, tiêu chuẩn đạo đức cán bộ Tư pháp được quan tâm thực hiện. Đồng chí Lê Thanh Hải đã cùng Đảng ủy, Ban giám đốc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị gắn với quan tâm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Đảng viên, quần chúng và chăm lo đời sống cho từng công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức cuộc vận động “mỗi cán bộ ngành Tư pháp Lai Châu có 1 sáng kiến đổi mới công tác Ngành ” để phát huy trí tuệ tập thể. Bên cạnh việc thăm hỏi, quyên góp giúp đỡ cán bộ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn, “Bài ca ngành Tư pháp Lai Châu” là ca khúc được đồng chí Giám đốc Sở đặt viết ngay từ khi đặt chân về nhận nhiệm vụ tại Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã trở thành bài hát truyền thống, vang lên trong các dịp sự kiện trọng đại của ngành Tư pháp Lai Châu - khích lệ, khơi dậy một tinh thần tự hào, trách nhiệm, quyết tâm trong mỗi công chức, viên chức, người lao động. Đó là một trong những tiền đề khởi đầu, quan trọng cho một sự phát triển vững mạnh.

Về công tác chuyên môn, học tập và hiểu sâu sắc hơn lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Tư pháp "Nghĩ cho cùng, vấn đề tư pháp lúc này là vấn đề ở đời và làm người". Nghĩa là, ngành Tư pháp cần phải tham gia vào những vấn đề "sát sườn" của người dân để xây dựng được cuộc sống có văn hóa pháp luật. Để thực hiện lời dạy đó, đồng chí Giám đốc Sở luôn chỉ đạo sát sao, toàn diện các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành Tư pháp, sâu sát trong từng công việc; kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai, chỉ đạo quyết liệt công tác tại địa phương.

Đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng quy định, hiệu quả. Vai trò, tiếng nói của ngành Tư pháp được thể hiện và khẳng định rõ trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) - một trong những nhiệm vụ được xác định là trọng tâm. Các dự thảo văn bản QPPL được thẩm định, tham gia ý kiến đều đảm bảo trình tự thủ tục, đúng thời gian quy định, nội dung thẩm định chất lượng đảm bảo khách quan dựa trên tình hình thực tế của địa phương và quy định của pháp luật, ý kiến thẩm định được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn bản.

Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân ngày càng được nâng cao thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. được triển khai sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm chuyển biến nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân các dân tộc, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai 37.092 cuộc tuyên truyền, với hơn 2,4 triệu lượt người tham gia; phát hành hàng trăm đầu sách, đề cương, tài liệu tuyên truyền. Nội dung bám sát vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hình thức đa dạng, lựa chọn nội dung phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Tổ chức được nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật lớn như: Hội thi tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Lai Châu thu hút trên 1.000 lượt người tham gia (2017); Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên thu hút 21.502 bài dự thi (2019). Tham mưu duy trì, triển khai đồng bộ Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) hàng năm tạo thành hiệu ứng tích cực về nhận thức pháp luật.

Quản lý chặt chẽ, khoa học, hiệu quả trong công tác hành chính - bổ trợ tư pháp, chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản, chỉ thị, kế hoạch để triển khai các mặt công tác như hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường Nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, quản tài viên, thừa phát lại. Đôn đốc, hướng dẫn Đoàn Luật sư tỉnh tiến hành tổ chức thành công Đại hội Đoàn luật sư lần thứ III. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội công chứng tỉnh lần thứ nhất. Trong nhiệm kỳ, Phòng Công chứng số 1 đã ký 15.778 hợp đồng, thu 7,1 tỷ đồng; chứng thực 21.494 việc, thu 126,5 triệu đồng. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý 1.620 vụ việc với 770 vụ tư vấn pháp luật, 827 vụ tham gia tố tụng, 23 vụ đại diện ngoài tố tụng. Trung tâm bán đấu giá tài sản thuộc Sở đã ký 199 hợp đồng, giá khởi điểm 241,5 tỷ, giá bán được 308,2 tỷ, chênh lệch 66,6 tỷ, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính có nhiều đột phá, hiện tại các phần mền ứng dụng công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ với 06 phần mềm đang hoạt động; xây dựng quy trình nội bộ cắt giảm thời gian giải quyết 81/164 thủ tục hành chính bình quân giảm gần 50% so với thời gian quy định. Là một trong những đơn vị đầu tiên trong tỉnh áp dụng quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Với những kết quả quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; có 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2; tập thể lãnh đạo Sở 2 năm liền được Tỉnh ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Giám đốc Sở năm 2015, 2016 và 2019 được Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều lượt tập thể và cá nhân được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh tặng Bằng khen; nhiều cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, tặng Kỷ niệm chương và các hình thức khen thưởng cao quý khác. Xếp hạng thi đua, xếp hạng cải cách hành chính của Sở mỗi năm một tăng cao, từ chỗ đứng ở phía cuối bảng xếp hạng đã vươn lên đứng trong tốp đầu cả nước và trong tỉnh. Có thể khẳng định, đó là những kỳ tích đưa Sở Tư pháp lên vị thế và tầm cao mới.

“Mọi thành công luôn đến từ sự nỗ lực”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của người lãnh đạo Sở, sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu không ngừng đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả. Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm xếp hạng 63 tỉnh thành, UBND tỉnh hàng năm đều phân xếp loại các cơ quan trực thuộc về công tác cải cách hành chính đấy là những thước đo quan trọng về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Những năm gần đây, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu luôn được Bộ Tư pháp xếp hạng A toàn quốc, đặc biệt năm 2019 Sở Tư pháp lần đầu tiên đứng trong top 10 (09/63 tỉnh thành); được UBND tỉnh xếp hạng 02/20 sở, ngành về cải cách hành chính; được Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng Bằng khen về thành tích cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Những kỳ tích ghi dấu sự cố gắng vượt bậc của ngành Tư pháp Lai Châu còn được thể hiện qua việc chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đặc biệt là việc tham gia ý kiến, thẩm định văn bản được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành, các cấp đánh giá cao, tiếp thu hầu hết các ý kiến của Ngành. Ngoài ra, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngành đã được thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, từ chú trọng đôn đốc, kiểm tra, tập huấn đến hướng dẫn giải quyết ngay các vướng mắc nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã đã hạn chế tới mức thấp nhất sai sót ảnh hưởng đến người dân. Việc tham gia giải quyết các vụ khiếu kiện hành chính, đơn thư phức tạp kéo dài có sự nghiên cứu chuyên sâu về các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh để tham mưu đề xuất giải quyết, đảm bảo sự quản lý của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân nên được các tổ chức và cá nhân ủng hộ đánh giá cao, đó là kết quả từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp Lai Châu.

Với những kết quả từ sự nỗ lực, vượt khó của tập thể ngành Tư pháp Lai Châu nói chung và bản thân đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu nói riêng là những bông hoa tươi thắm, điển hình tiên tiến chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Tin cùng chuyên mục

Quang cảnh hội nghị

Thừa Thiên - Huế: Nâng cao hiệu quả công tác trợ giúp pháp lý

(PLVN) - Với sự nỗ lực, chủ động, sáng tạo, Trung tâm Trợ giúp pháp lý (TGPL) Nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế đã đạt được nhiều kết quả tích cực trên các mặt công tác, đặc biệt là thực hiện TGPL đối với hoạt động tố tụng, trường hợp đặc thù như trẻ em, người khuyết tật…

Đọc thêm

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận cưỡng chế kê biên tài sản cựu thủ quỹ HTX Mông Nhuận

Cục Thi hành án dân sự tỉnh Ninh Thuận cưỡng chế kê biên tài sản cựu thủ quỹ HTX Mông Nhuận
(PLVN) - Sáng ngày 21/9/2023, Cục Thi hành án dân sự (THADS) tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành cưỡng chế Kê biên quyền sử dụng đất của ông Võ Mẫn (trước đó từng làm Thủ quỹ của Hợp tác xã Nông nghiệp kinh doanh dịch vụ tổng hợp Mông Nhuận) để đảm bảo cho việc thi hành Bản án đã có hiệu lực pháp luật.

Thanh Hóa đạt giải Nhất của Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Thứ trưởng Nguyễn Thanh Tịnh trao giải Nhất cho Đội thi tỉnh Thanh Hóa.
(PLVN) - Sau 1,5 ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và trách nhiệm, Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã thành công tốt đẹp. 4 đội thi đến từ các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Khánh Hòa, Đắk Lắk đã xuất sắc giành vé tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV tổ chức tại Hà Nội, dự kiến vào tuần đầu tháng 11/2023.

Đảm bảo tiến độ rà soát văn bản phục vụ triển khai Đề án 06

Toàn cảnh Hội thảo.
(PLVN) - Ngày 22/9, Bộ Tư pháp – Cơ quan thường trực của Tổ công tác của Thủ tướng Chính phủ về rà soát văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) tổ chức Hội thảo lấy ý kiến góp ý đối với dự thảo Báo cáo kết quả rà soát VBQPPL phục vụ triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06).

Thanh Hóa: Đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật

Thanh Hóa: Đa dạng hình thức tuyên truyền phổ biến pháp luật
(PLVN) - Nhằm bám sát nội dung, định hướng tuyên truyền phù hợp đến từng đối tượng, các cơ quan thành viên hội đồng phổ biến giáo dục pháp luật (PBGDPL), tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức phổ biến kịp thời các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ và Nhân dân bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Quảng Ninh hiện có 1.787 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số

Hòa giải viên người dân tộc Dao (xã Húc Động, huyện Bình Liêu, tỉnh Quảng Ninh) Trần Thị Sửu, thường xuyên tìm hiểu kiến thức pháp luật qua sách báo.
(PLVN) -Hiện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh có 1.453 tổ hòa giải với tổng số 8.983 hòa giải viên, trong đó có 1.787 hòa giải viên là người dân tộc thiểu số (DTTS). Các hòa giải viên cơ sở đa phần là cán bộ hưu trí đã nghỉ hưu, trưởng ban công tác mặt trận, trưởng thôn, khu phố và các tổ chức đoàn thể tại địa phương, người có uy tín trong cộng đồng.

Khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực miền Trung - Tây Nguyên

Khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc khu vực miền Trung - Tây Nguyên
(PLVN) - Sáng 21/9, Lễ khai mạc Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV, khu vực miền Trung - Tây Nguyên đã diễn ra trang trọng tại tỉnh Khánh Hòa. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh, Phó Chủ tịch Hội đồng Phổ biến giáo dục pháp luật Trung ương, Trưởng ban Tổ chức Hội thi Hòa giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV dự và chỉ đạo khai mạc.

Mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với Cộng hòa Nam Phi

Mở ra cơ hội hợp tác trong lĩnh vực pháp luật và tư pháp với Cộng hòa Nam Phi
(PLVN) - Tiếp theo chương trình thăm và làm việc tại An-giê-ry, từ ngày 18-20/9/2023, Đoàn công tác của Bộ Tư pháp do Thứ trưởng Nguyễn Khánh Ngọc dẫn đầu đã thăm và làm việc với các cơ quan tư pháp và pháp luật của Cộng hòa Nam Phi. Mục đích của chuyến thăm là tìm hiểu hệ thống pháp luật và tư pháp của Nam Phi; trao Bản Ghi nhớ cấp Chính phủ về hợp tác giữa Bộ Tư pháp hai nước; trao đổi nhằm mở ra cơ hội hợp tác giữa hai Bên trong lĩnh vực này.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực kiểm tra tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng
(PLVN) -Sáng 20/9/2023, đồng chí Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, Trưởng Đoàn kiểm tra số 1 chủ trì Hội nghị triển khai kế hoạch kiểm tra công tác thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực thành pháp luật của Nhà nước tại Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng.

Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Nghị định về kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính

Quang cảnh Hội nghị.
(PLVN) -Ngày 20/9/2023, tại TP Hạ Long, Quảng Ninh, Bộ Tư pháp tổ chức “Hội nghị sơ kết 03 năm thi hành Nghị định số 19/2020/NĐ-CP ngày 12/02/2020 của Chính phủ kiểm tra, xử lý kỷ luật trong thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”. Cục trưởng Cục Quản lý xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật (Bộ tư pháp) Nguyễn Quốc Hoàn chủ trì Hội nghị.

Họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Bộ Tư pháp

Toàn cảnh buổi họp.
(PLVN) -Sáng 19/9, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh đã chủ trì cuộc họp Tổ công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.

Bình Định hoàn tất công tác chuẩn bị tham dự Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV

Bình Định hoàn tất công tác chuẩn bị tham dự Hội thi Hoà giải viên giỏi toàn quốc lần thứ IV
(PLVN) - Các thành viên tham dự Hội thi Hòa giải viên giỏi năm 2023 của tỉnh Bình Định chính là các hòa giải viên xuất sắc, tiêu biểu và được lựa chọn từ Cuộc thi Hòa giải viên do UBND tỉnh tổ chức trước đó vào ngày 25/5. Hiện đội thi đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị và sẵn sàng tham dự Cuộc thi Hòa giải viên giỏi Vòng thi Khu vực Miền Trung Tây nguyên sắp được diễn ra trong thời gian tới.