Người nâng tầm vị thế ngành Tư pháp tỉnh Lai Châu

(PLVN) - Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu Lê Thanh Hải là một trong những lãnh đạo cơ quan Tư pháp địa phương chủ động, sáng tạo, góp phần quan trọng đưa công tác tư pháp địa phương này lên tầm cao mới.
Người nâng tầm vị thế ngành Tư pháp tỉnh Lai Châu ảnh 1
Ông  Lê Thanh Hải Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu 

Lai Châu là tỉnh biên giới phía Tây Bắc của Tổ quốc. Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quan tâm chăm lo phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể hóa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc từng bước xây dựng Lai Châu ổn định và phát triển bền vững. Cùng với các ngành, các cấp, ngành Tư pháp nhận thức rõ vai trò của mình và luôn luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần quan trọng vào các thành tựu chung về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại của tỉnh.

Trước những khó khăn, thách thức và yêu cầu của công tác trong tình hình mới đòi hỏi ngành Tư pháp Lai Châu cần chủ động, sáng tạo và quyết tâm hơn nữa; ngày 01/6/2017 đồng chí Lê Thanh Hải được Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh tín nhiệm, điều động và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu.

“Cán bộ là cái gốc của mọi công việc”, với bằng cử nhân luật, thạc sỹ quản lý kinh tế và cái “duyên” đã xếp định để đồng chí tân Giám đốc có “đất” phát huy được năng lực, tâm huyết của mình với ngành Tư pháp.

Ngay từ những ngày đầu tiếp quản công việc mới, đồng chí Lê Thanh Hải đã tập trung nghiên cứu, nắm rõ chức năng, nhiệm vụ của ngành, trực tiếp làm việc với các phòng, đơn vị và địa phương để nắm bắt tình hình; qua đó kịp thời đề ra kế hoạch, nhiệm vụ trước mắt và lâu dài để tạo ra sự chuyển biến, bứt phá mạnh mẽ cả về tư duy và hành động của từng công chức, viên chức, người lao động toàn ngành Tư pháp.

Đầu tiên, là việc rà soát lại hệ thống các văn bản quy định chức năng nhiệm vụ, nội quy, quy chế, mối quan hệ phối hợp được tiến hành thận trọng, tỷ mỷ, có sự đúc rút kinh nghiệm, vừa kế thừa vừa có sự phát triển mới, kết hợp với học hỏi kinh nghiệm của các tỉnh bạn để tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh hoặc trực tiếp ban hành theo thẩm quyền được hệ thống văn bản mới tạo hành lang pháp lý  cho ngành Tư pháp Lai Châu hoạt động  thuận lợi, vừa đúng quy định của cấp trên vừa phù hợp với tình hình thực tiễn ở địa phương.

Kế đến là công tác xây dựng ngành, tập trung vào sắp xếp bộ máy và đội ngũ cán bộ. Sở Tư pháp Lai Châu là 1/5 đơn vị tiên phong thực hiện việc tinh gọn lại bộ máy theo Nghị quyết 18, 19 của Trung ương, được Tỉnh ủy - Ủy ban nhân dân tỉnh khen ngợi, đánh giá cao. Công tác cán bộ được tinh lọc, bố trí lại theo năng lực, sở trường của từng công chức, viên chức theo hướng bám sát vào quy hoạch cán bộ, kế hoạch đào tạo, kế hoạch luân chuyển và chuyển đổi vị trí công tác; một số công chức, viên chức không đạt chuẩn được bố trí theo hướng đào tạo lại, một số đã tự nguyện xin nghỉ việc.

Để có được một tập thể đoàn kết, dân chủ và hoạt động hiệu quả, khơi gợi và phát huy truyền thống vẻ vang, tiêu chuẩn đạo đức cán bộ Tư pháp được quan tâm thực hiện. Đồng chí Lê Thanh Hải đã cùng Đảng ủy, Ban giám đốc tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị gắn với quan tâm lắng nghe tâm tư nguyện vọng của Đảng viên, quần chúng và chăm lo đời sống cho từng công chức, viên chức, người lao động. Tổ chức cuộc vận động “mỗi cán bộ ngành Tư pháp Lai Châu có 1 sáng kiến đổi mới công tác Ngành ” để phát huy trí tuệ tập thể. Bên cạnh việc thăm hỏi, quyên góp giúp đỡ cán bộ trong ngành có hoàn cảnh khó khăn, “Bài ca ngành Tư pháp Lai Châu” là ca khúc được đồng chí Giám đốc Sở đặt viết ngay từ khi đặt chân về nhận nhiệm vụ tại Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu đã trở thành bài hát truyền thống, vang lên trong các dịp sự kiện trọng đại của ngành Tư pháp Lai Châu - khích lệ, khơi dậy một tinh thần tự hào, trách nhiệm, quyết tâm trong mỗi công chức, viên chức, người lao động. Đó là một trong những tiền đề khởi đầu, quan trọng cho một sự phát triển vững mạnh.

Về công tác chuyên môn, học tập và hiểu sâu sắc hơn lời dạy của Bác Hồ đối với ngành Tư pháp "Nghĩ cho cùng, vấn đề tư pháp lúc này là vấn đề ở đời và làm người". Nghĩa là, ngành Tư pháp cần phải tham gia vào những vấn đề "sát sườn" của người dân để xây dựng được cuộc sống có văn hóa pháp luật. Để thực hiện lời dạy đó, đồng chí Giám đốc Sở luôn chỉ đạo sát sao, toàn diện các phòng chuyên môn thuộc Sở thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành Tư pháp, sâu sát trong từng công việc; kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai, chỉ đạo quyết liệt công tác tại địa phương.

Đảm bảo văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng quy định, hiệu quả. Vai trò, tiếng nói của ngành Tư pháp được thể hiện và khẳng định rõ trong công tác xây dựng, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật (QPPL) - một trong những nhiệm vụ được xác định là trọng tâm. Các dự thảo văn bản QPPL được thẩm định, tham gia ý kiến đều đảm bảo trình tự thủ tục, đúng thời gian quy định, nội dung thẩm định chất lượng đảm bảo khách quan dựa trên tình hình thực tế của địa phương và quy định của pháp luật, ý kiến thẩm định được các cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp thu, hoàn thiện các dự thảo văn bản.

Nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, người dân ngày càng được nâng cao thông qua công tác phổ biến, giáo dục pháp luật. được triển khai sâu rộng, đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần làm chuyển biến nhận thức và ý thức tuân thủ pháp luật của nhân dân các dân tộc, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới. Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai 37.092 cuộc tuyên truyền, với hơn 2,4 triệu lượt người tham gia; phát hành hàng trăm đầu sách, đề cương, tài liệu tuyên truyền. Nội dung bám sát vào đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; hình thức đa dạng, lựa chọn nội dung phù hợp với từng địa bàn, từng đối tượng. Tổ chức được nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật lớn như: Hội thi tuyên truyền viên pháp luật giỏi tỉnh Lai Châu thu hút trên 1.000 lượt người tham gia (2017); Cuộc thi viết tìm hiểu pháp luật cho thanh, thiếu niên thu hút 21.502 bài dự thi (2019). Tham mưu duy trì, triển khai đồng bộ Ngày pháp luật Việt Nam (9/11) hàng năm tạo thành hiệu ứng tích cực về nhận thức pháp luật.

Quản lý chặt chẽ, khoa học, hiệu quả trong công tác hành chính - bổ trợ tư pháp, chủ động rà soát, tham mưu UBND tỉnh ban hành kịp thời các văn bản, chỉ thị, kế hoạch để triển khai các mặt công tác như hộ tịch, chứng thực, nuôi con nuôi, bồi thường Nhà nước, đăng ký giao dịch bảo đảm, giám định tư pháp, trọng tài thương mại, hòa giải thương mại, quản tài viên, thừa phát lại. Đôn đốc, hướng dẫn Đoàn Luật sư tỉnh tiến hành tổ chức thành công Đại hội Đoàn luật sư lần thứ III. Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội công chứng tỉnh lần thứ nhất. Trong nhiệm kỳ, Phòng Công chứng số 1 đã ký 15.778 hợp đồng, thu 7,1 tỷ đồng; chứng thực 21.494 việc, thu 126,5 triệu đồng. Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước thực hiện trợ giúp pháp lý 1.620 vụ việc với 770 vụ tư vấn pháp luật, 827 vụ tham gia tố tụng, 23 vụ đại diện ngoài tố tụng. Trung tâm bán đấu giá tài sản thuộc Sở đã ký 199 hợp đồng, giá khởi điểm 241,5 tỷ, giá bán được 308,2 tỷ, chênh lệch 66,6 tỷ, góp phần tăng thu cho ngân sách nhà nước.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính có nhiều đột phá, hiện tại các phần mền ứng dụng công nghệ thông tin được ứng dụng mạnh mẽ với 06 phần mềm đang hoạt động; xây dựng quy trình nội bộ cắt giảm thời gian giải quyết 81/164 thủ tục hành chính bình quân giảm gần 50% so với thời gian quy định. Là một trong những đơn vị đầu tiên trong tỉnh áp dụng quy trình hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015. Với những kết quả quan trọng đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, Sở Tư pháp được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh tặng Cờ thi đua; có 3 cá nhân được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 2; tập thể lãnh đạo Sở 2 năm liền được Tỉnh ủy công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Giám đốc Sở năm 2015, 2016 và 2019 được Tỉnh ủy đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; nhiều lượt tập thể và cá nhân được Bộ Tư pháp và UBND tỉnh tặng Bằng khen; nhiều cá nhân được công nhận chiến sỹ thi đua cấp tỉnh, tặng Kỷ niệm chương và các hình thức khen thưởng cao quý khác. Xếp hạng thi đua, xếp hạng cải cách hành chính của Sở mỗi năm một tăng cao, từ chỗ đứng ở phía cuối bảng xếp hạng đã vươn lên đứng trong tốp đầu cả nước và trong tỉnh. Có thể khẳng định, đó là những kỳ tích đưa Sở Tư pháp lên vị thế và tầm cao mới.

“Mọi thành công luôn đến từ sự nỗ lực”, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của người lãnh đạo Sở, sự đoàn kết, trách nhiệm, nỗ lực của toàn thể công chức, viên chức, người lao động, công tác Tư pháp trên địa bàn tỉnh Lai Châu không ngừng đi vào nền nếp và phát huy hiệu quả. Bộ Tư pháp ban hành Bộ tiêu chí chấm điểm xếp hạng 63 tỉnh thành, UBND tỉnh hàng năm đều phân xếp loại các cơ quan trực thuộc về công tác cải cách hành chính đấy là những thước đo quan trọng về mức độ hoàn thành nhiệm vụ của mỗi cơ quan. Những năm gần đây, Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu luôn được Bộ Tư pháp xếp hạng A toàn quốc, đặc biệt năm 2019 Sở Tư pháp lần đầu tiên đứng trong top 10 (09/63 tỉnh thành); được UBND tỉnh xếp hạng 02/20 sở, ngành về cải cách hành chính; được Chủ tịch UBND tỉnh xét tặng Bằng khen về thành tích cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020.

Những kỳ tích ghi dấu sự cố gắng vượt bậc của ngành Tư pháp Lai Châu còn được thể hiện qua việc chú trọng nâng cao chất lượng công tác chuyên môn, đặc biệt là việc tham gia ý kiến, thẩm định văn bản được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ngành, các cấp đánh giá cao, tiếp thu hầu hết các ý kiến của Ngành. Ngoài ra, nhiệm vụ quản lý nhà nước của Ngành đã được thông suốt từ tỉnh đến cơ sở, từ chú trọng đôn đốc, kiểm tra, tập huấn đến hướng dẫn giải quyết ngay các vướng mắc nghiệp vụ cho đội ngũ công chức tư pháp - hộ tịch cấp xã đã hạn chế tới mức thấp nhất sai sót ảnh hưởng đến người dân. Việc tham gia giải quyết các vụ khiếu kiện hành chính, đơn thư phức tạp kéo dài có sự nghiên cứu chuyên sâu về các quy định của pháp luật và tình hình thực tế của tỉnh để tham mưu đề xuất giải quyết, đảm bảo sự quản lý của Nhà nước và quyền, lợi ích hợp pháp của công dân nên được các tổ chức và cá nhân ủng hộ đánh giá cao, đó là kết quả từ sự lãnh đạo, chỉ đạo của đồng chí lãnh đạo Sở và toàn thể công chức, viên chức, người lao động ngành Tư pháp Lai Châu.

Với những kết quả từ sự nỗ lực, vượt khó của tập thể ngành Tư pháp Lai Châu nói chung và bản thân đồng chí Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Lai Châu nói riêng là những bông hoa tươi thắm, điển hình tiên tiến chào mừng kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.

Lê Dung
Cùng chuyên mục
Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

Đại học Luật Hà Nội: Nỗ lực gặt hái nhiều thành tựu trong hoạt động nghiên cứu khoa học

(PLVN) - Hưởng ứng Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2022, từ ngày 18/5/2022 đến ngày 31/5/2022, Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức Diễn đàn Luật học và Phát triển với chủ đề “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”. Báo Pháp luật Việt Nam đã có cuộc phỏng vấn PGS.TS. Tô Văn Hòa – Phó Bí thư đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội về sự kiện khoa học này.

Đọc thêm

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”

Doanh nhân Nguyễn Văn Tưởng, Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa: “Trường Sa có nhiều tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế trên biển”
(PLVN) - Nghị quyết số 09-NQ/TW, ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hòa đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 khẳng định: “Tổ chức thực hiện các hoạt động hỗ trợ dân sự, du lịch biển, đảo, phát triển ngư nghiệp để xây dựng huyện đảo Trường Sa trở thành trung tâm kinh tế, văn hóa, xã hội trên biển của cả nước”. Chung quanh vấn đề này, chúng tôi có cuộc phỏng vấn ông Nguyễn Văn Tưởng- Chủ tịch Công ty Trầm hương Khánh Hòa, người đã dành nhiều tâm huyết nghiên cứu vấn đề kinh tế biển dưới góc nhìn của doanh nhân và trong chuyến thăm Trường Sa mới đây, đã được trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo vệ chủ quyền biển đảo”

Dương Thị Liên: Nữ Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An bản lĩnh, tâm huyết với ngành Kiểm sát

Hơn 31 năm khoác trên mình màu áo thiên thanh Phó Viện trưởng VKSND Nghệ An Dương Thị Liên luôn xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ.
(PLVN) -Bằng bản lĩnh và sự tận tụy với nghề kiểm sát, Phó Viện trưởng VKSND tỉnh Nghệ An – bà Dương Thị Liên luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và là người lãnh đạo gương mẫu. Nhiều sáng kiến, giải pháp trong công tác của bà đã được các cấp ghi nhận, vinh dự được Bộ Tư pháp tặng Giấy khen vì sự nghiệp Tư pháp.

TS.BS Hoàng Thanh Tuấn: Người “đổi đời” cho hàng ngàn số phận

BS Hoàng Thanh Tuấn
(PLVN) -Với chữ duyên, tình yêu và niềm đam mê, BS Hoàng Thanh Tuấn đã bén duyên với lĩnh vực phẫu thuật tạo hình (PTTH) thẩm mỹ. Bằng tình thương và trách nhiệm với xã hội, anh đã giúp thay đổi diện mạo, cuộc đời cho hàng ngàn con người. Và hơn hết, trái tim bao la và nồng ấm của vị thầy thuốc trẻ luôn hướng về cộng đồng…

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn

Ông Nguyễn Văn Phụng và dấu ấn quản lý thuế doanh nghiệp lớn
(PLVN) - Đêm trước hôm ra mắt Cổng thông tin điện tử dành cho người cung cấp nước ngoài, ông Nguyễn Văn Phụng, Cục trưởng Cục Thuế Doanh nghiệp lớn (Tổng cục Thuế) nhắn tin: “Đây là chiến dịch cuối cùng trước khi anh nghỉ!”. Gần 40 năm “bén duyên” với thuế, tên của ông gắn với nhiều “chiến dịch” mà dấu ấn rõ nét nhất là quản lý thuế (QLT) doanh nghiệp lớn (DNL)…

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới

Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong tình hình mới
(PLVN) - Ngày 13/5, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo quốc gia “ Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ Công đoàn trong điều kiện Việt Nam thực hiện CPTPP và EVFTA ” . Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Phan Văn Anh , thành viên Hội đồng trường - tới dự và phát biểu.

Người cán bộ biên phòng xứng đáng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ

Người cán bộ biên phòng xứng đáng với phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ
(PLVN) - Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, sáng tạo, gương mẫu, nói đi đôi với làm, Đại úy Lèng Văn Trai, Chính trị viên phó Đồn Biên phòng (ĐBP) Mường Khương, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) Lào Cai đã có nhiều cách làm sáng tạo trong các hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) và an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Thiếu tá Trần Anh Tuấn – Cán bộ Trường Đại học Phòng cháy chữa cháy: “Chiến sĩ Công an đẹp hơn trong mắt người dân!”

Thiếu tá Trần Anh Tuấn dạy đàn cho trẻ em khiếm thị
(PLVN) -Hình ảnh chiến sĩ công an điển trai, đôn hậu với bộ quân phục xanh lá mạ ôm đàn ngồi giữa các em học sinh khiếm thị Trường PTCS Nguyễn Đình Chiểu, anh cảnh sát giao thông bất đắc dĩ hiên ngang đứng phân luồng giao thông giờ tan tầm trên đường Thanh Bình (Hà Đông), hay chàng shipper lam lũ, cần mẫn chở chổi đi giao đã quá đỗi thân thương và hằn sâu trong lòng mỗi người dân Hà Nội. Và lý do khiến anh làm những công việc lặng thầm, mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc này càng khiến chúng ta trân trọng hơn!

Bát Xát, Lào Cai: Đẩy mạnh truyền thông về Trợ giúp pháp lý

Các bạn học sinh Trường bán trú xã Trung Lèng Hồ giao lưu trả lời câu hỏi
(PLVN) -  Từ ngày 18 đến ngày 27/4/2022, Chi nhánh TGPL số 6, huyện Bát Xát đã tổ chức 06 đợt truyền thông về TGPL tại 03 thôn nghèo gồm: Ná Rin xã Mường Vi, thôn Ngải Trồ xã Dền Sáng, thôn Cán Tỷ xã Bản Xèo và 03 xã nghèo là xã Trung Lèng Hồ, xã Sàng Ma Sáo, xã Dền Thàng.

Chuyện kể sau những chiến công

Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh, Phó Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hải Phòng
(PLVN) - Đại úy Vũ Ngọc Quỳnh, Phó Đội trưởng, Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an thành phố Hải Phòng, người được biết đến như một “khắc tinh” tội phạm công nghệ cao không chỉ của lực lượng Công an đất Cảng. Là một cán bộ trẻ, anh đã có nhiều thành tích xuất sắc góp phần vào sự nghiệp “ Vì nhân dân phục vụ” của mình…

Trung tá Lê Minh Hải: Khắc tinh của tội phạm

Trung tá Lê Minh Hải - Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án (Công an TP Hà Nội).
(PLVN) -Vững vàng chuyên môn nghiệp vụ, tận tụy trong công việc, với kinh nghiệm, lòng nhiệt huyết, Trung tá Lê Minh Hải - Đội trưởng Đội phòng ngừa, đấu tranh và hướng dẫn điều tra trọng án (Công an TP Hà Nội) đã không ngừng nỗ lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách để đấu tranh, khám phá các vụ trọng án, đặc biệt nghiêm trọng được các cấp lãnh đạo và nhân dân Thủ đô ghi nhận, tin yêu.