Đảm bảo nhà ở cho bà con người H’Mông theo chuẩn “3 cứng”

Đảm bảo nhà ở cho bà con người H’Mông theo chuẩn “3 cứng”.
(PLVN) - Cử tri kiến nghị nghiên cứu, hướng dẫn việc lựa chọn vật liệu thay thế phù hợp, đảm bảo chất lượng với chi phí hợp lý, đồng thời ban hành thiết kế điển hình, thiết kế mẫu phù hợp với phong tục, tập quán sinh hoạt, điều kiện sống, giúp cho bà con người H’Mông.