Tr4

Ngành Tư pháp học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh một cách thực chất, hiệu quả

Hôm nay (18/5), Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động phong trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2012 trong cơ quan Bộ Tư pháp và ngành Thi hành án dân sự, đồng thời tổng kết đợt tuyên truyền “Ngành Tư pháp làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ” trên Báo Pháp luật Việt Nam và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Hôm nay (18/5), Đảng ủy Bộ Tư pháp tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 122 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, phát động phong trào thi đua "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" năm 2012 trong cơ quan Bộ Tư pháp và ngành Thi hành án dân sự, đồng thời tổng kết đợt tuyên truyền “Ngành Tư pháp làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ” trên Báo Pháp luật Việt Nam và Cổng thông tin điện tử Bộ Tư pháp.

Bộ trưởng Hà Hùng Cường trao danh hiệu “Gương sáng tư pháp” cho các tập thể,  cá nhân tiêu biểu năm 2010
Bộ trưởng Hà Hùng Cường trao danh hiệu “Gương sáng tư pháp” cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu năm 2010

Học tập và làm theo Bác trong từng công việc hàng ngày

Phát huy những kết quả đạt được sau 5 năm thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, ngành Tư pháp đã và đang triển khai nhiều hoạt động thiết thực, sáng tạo nhằm tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong cơ quan Bộ Tư pháp và hệ thống Thi hành án dân sự.

Thứ trưởng Đinh Trung Tụng, Bí thư Đảng ủy Bộ Tư pháp nhận định: Trong bối cảnh quốc tế và trong nước có nhiều biến đổi sâu sắc, ngành Tư pháp đứng trước nhiều thời cơ nhưng cũng không ít thách thức to lớn. Bộ Tư pháp có đặc thù vừa là cơ quan tham mưu trong hoạt động xây dựng pháp luật và thi hành pháp luật, vừa trực tiếp quản lý nhiều lĩnh vực liên quan đến quyền, lợi ích của người dân, doanh nghiệp, như hộ tịch, quốc tịch, chứng thực, con nuôi, đăng ký giao dịch bảo đảm, công chứng, bán đấu giá tài sản, thi hành án dân sự....

Việc giúp Quốc hội, Chính phủ xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật, tổ chức tốt công tác theo dõi thi hành pháp luật sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước, hạn chế và đẩy lùi những tiêu cực trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, cũng như các lĩnh vực quản lý của ngành, từ đó từng bước củng cố, phát huy và nâng cao vị thế của ngành, của Bộ, đóng góp vào sự nghiệp phát triển chung của đất nước. 

Sinh thời, Hồ Chủ tịch đã từng căn dặn cán bộ, công chức, viên chức ngành Tư pháp: “Nghĩ cho cùng, vấn đề tư pháp trong lúc này là vấn đề ở đời và làm người”. Để tiếp tục giữ gìn và phát huy truyền thống vẻ vang của ngành Tư pháp qua hơn 65 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tư pháp đã và đang thực hiện Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” một cách thực chất, hiệu quả, sâu sắc, biến việc học tập và làm theo tấm gương của Người trở thành phương châm hành động của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong công việc cụ thể hàng ngày, tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động.

Chuyển từ “Học tập” sang “Làm theo”

Cùng với việc triển khai và thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 về “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”, ngành Tư pháp tiếp tục đẩy mạnh Cuộc vận động với việc chuyển từ “Học tập” sang “Làm theo” tấm gương đạo đức của Người trong từng công việc cụ thể.

Thứ trưởng Đinh Trung Tụng nhấn mạnh: “Giáo dục đạo đức, xây dựng lối sống tốt đẹp theo tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh vừa là yêu cầu cấp bách hiện nay, vừa là nhiệm vụ cơ bản, lâu dài”.  

Để tiếp tục đưa Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” thấm nhuần trong mỗi cán bộ, đảng viên, Đảng ủy Bộ Tư pháp xác định tập trung làm tốt công tác tư tưởng và giáo dục chính trị tư tưởng, gắn với cuộc đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí, quan liêu, mất dân chủ, xa rời quần chúng nhân dân.

Bên cạnh đó, xây dựng và thực hiện các chuẩn mực của người cán bộ tư pháp, góp phần hoàn thiện hình ảnh những "công bộc" tư pháp gần dân, hướng tới nhân dân thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, góp phần tạo nên sự chuyển biến mạnh mẽ của ngành trong quá trình thực hiện tư tưởng của Bác về xây dựng Nhà nước pháp quyền, Nhà nước thực sự của dân, do dân và vì dân.

Hồng Thúy

Cùng chuyên mục

Đọc thêm

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án

Thành phố Hồ Chí Minh: Nâng cao hiệu quả công tác thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án
(PLVN) -Thẩm định giá, đấu giá tài sản thi hành án là một chế định khá đặc thù trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS), không do cơ quan THADS trực tiếp thực hiện mà do các đơn vị, Tổ chức thẩm định giá, bán đấu giá thực hiện độc lập. Đây là một khâu quan trọng, ảnh hưởng toàn bộ quá trình thi hành một bản án.

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp: Lãnh đạo thực hiện hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chuyên môn

Các đại biểu điểm cầu Bộ Tư pháp tham dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.
(PLVN) -Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và hoàn thành thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, chuyên môn hằng năm và cả nhiệm kỳ 2021 – 2026 là một trong những nhiệm vụ và giải pháp quan trọng được xác định trong chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng của Đảng ủy Bộ Tư pháp được ban hành mới đây.

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch

Ngời sáng những tấm lòng giữa “bão” dịch
(PLVN) - Sáng 8/6, Báo Pháp luật Việt Nam lại lên đường mang những món quà tình nghĩa của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp tiếp sức nhân dân hai tỉnh Bắc Ninh và Bắc Giang chống “giặc” COVID-19…

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp

Hà Giang triển khai phần mềm thống kê tư pháp
(PLVN) - Thực hiện Văn bản về việc triển khai phần mềm Thống kê Ngành Tư pháp do Bộ Tư pháp ban hành, tỉnh Hà giang đã thực hiện ứng dụng hệ thống phần mềm thống kê tư pháp trên địa bàn toàn tỉnh.

Bổ sung các nguồn tiếp nhận đơn thư trong Thi hành án dân sự

Bổ sung các nguồn tiếp nhận đơn thư trong Thi hành án dân sự
(PLVN) -Đáp ứng theo nhu cầu mở rộng việc giải quyết kiến nghị, phản ánh của người dân, đơn vị, tổ chức, Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 02/2016/TT-BTP ngày 01/02/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp do Tổng cục THADS chủ trì soạn thảo đã bổ sung thêm các nguồn tiếp nhận đơn thư trong công tác này.