tr3

Năm 2013, báo chí chủ động định hướng dư luận

Chiều 19/3, Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, do Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra, sau một ngày làm việc khẩn trương, tích cực.

Chiều 19/3, Hội nghị cán bộ báo chí toàn quốc triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2013, do Ban Tuyên giáo T.Ư, Bộ Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức tại Hà Nội đã hoàn thành chương trình, nội dung đề ra, sau một ngày làm việc khẩn trương, tích cực.

Các phóng viên đang tác nghiệp. Ảnh: MH
Các phóng viên đang tác nghiệp. Ảnh: MH

Bám sát định hướng chính trị, gắn bó với thực tiễn

Hội nghị thống nhất nhận định: Năm qua, các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo cách mạng nước ta tiếp tục nêu cao vai trò, phát huy truyền thống, đi đầu trên mặt trận tư tưởng - văn hóa do Đảng lãnh đạo; trung thành với lợi ích của nhân dân, đất nước, giữ vững định hướng chính trị, thực hiện có hiệu quả công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước trong năm 2012 và đầu năm 2013.

Hội nghị đã phân tích, làm rõ những hạn chế, thiếu sót chủ yếu trong công tác báo chí năm 2012; phân tích các nguyên nhân hạn chế, thiếu sót, nêu các bài học kinh nghiệm, bàn các giải pháp khắc phục và khẳng định: Trong thời gian tới, công tác báo chí cần bám sát định hướng chính trị tư tưởng của Đảng, thực hiện tốt việc phối hợp giữa công tác chỉ đạo với công tác quản lý Nhà nước; gắn bó hơn với thực tiễn; chủ động, kịp thời, sáng tạo trong xử lý thông tin trên cơ sở nắm vững nguyên tắc, quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước; thực hiện nghiêm túc quy trình tác nghiệp.

Hội nghị thảo luận, đánh giá tình hình, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ công tác báo chí năm 2013 - năm bản lề thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, kế hoạch 5 năm 2011-2015 với các nhiệm vụ trọng tâm: đề cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, của ban biên tập, tổng biên tập, từng phóng viên. Báo chí đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, các Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận của T.Ư, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội và Chính phủ; tuyên truyền sửa đổi Hiến pháp năm 1992, sửa đổi Luật Đất đai, Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; tuyên truyền giải pháp kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội, tái cơ cấu nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng với những hình thức sáng tạo, sinh động, có hiệu quả, đúng định hướng.

Báo chí tích cực đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, các hiện tượng tiêu cực xã hội; thực hiện tốt chức năng phản biện trên tinh thần khoa học, xây dựng; tích cực, chủ động đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu sai trái của các thế lực thù địch; mở rộng giao lưu quốc tế về truyền thông; tổ chức các hoạt động xã hội thiết thực, hiệu quả.

Giữ vững vai trò định hướng dư luận

Kết luận Hội nghị, đồng chí Đinh Thế Huynh-  Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư - phân tích, làm rõ thêm một số nội dung cần quan tâm, nhất là những giải pháp cơ bản triển khai nhiệm vụ trọng tâm của các cơ quan lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, cơ quan chủ quản, cơ quan báo chí trong năm 2013; những vấn đề về cơ chế, chính sách tạo điều kiện cho báo chí hoạt động, phát triển, đáp ứng tốt hơn nữa yêu cầu, nhiệm vụ mới.

Đồng chí Đinh Thế Huynh nhấn mạnh: Các cơ quan chủ quản, cơ quan chỉ đạo, quản lý, cơ quan báo chí cần nhận thức rõ đặc điểm của xã hội với sự phát triển mạnh mẽ, sự ảnh hưởng và chi phối ngày càng to lớn của các phương tiện truyền thông trên Internet. Để giữ vững vị thế, vai trò định hướng dư luận xã hội, những người làm công tác báo chí phải phát huy hơn nữa tính chủ động, tính thuyết phục trong chỉ đạo, định hướng, quản lý và trong thông tin, tuyên truyền trên cơ sở nắm vững, vận dụng linh hoạt, sáng tạo quan điểm, phương châm, định hướng chính trị, quy định, nguyên tắc của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong hoạt động báo chí.

Các cơ quan báo chí cần phải làm tốt hơn công tác dự báo, phân tích, xử lý thông tin; tăng cường phối hợp giữa các cơ quan báo chí với các cấp, các ngành, giữa các cơ quan báo chí; chủ động định hướng, tạo điều kiện để báo chí tiếp cận, chiếm lĩnh thông tin, nhất là những thông tin quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, được dư luận xã hội quan tâm; khắc phục tình trạng né tránh không thông tin để giữ và tạo thế chủ động, trên cơ sở đó, thực hiện tốt chức năng định hướng dư luận; hạn chế, đẩy lùi, vô hiệu hóa, phản bác những thông tin sai trái, những luận điệu thù địch. Bám sát thực tiễn công cuộc đổi mới của đất nước, báo chí phát hiện, biểu dương điển hình tiên tiến, các phong trào thi đua yêu nước; khẳng định các điểm sáng, chuyển biến, kết quả tích cực, triển vọng của nền kinh tế...thông tin trên báo chí về mọi mặt của đời sống xã hội phải bảo đảm tính toàn diện, chân thực, với trách nhiệm xã hội và nghĩa vụ công dân cao.

Đồng chí Đinh Thế Huynh đề nghị các cơ quan chủ quản, chỉ đạo báo chí, quan tâm, tiếp thu, xem xét nghiêm túc giải quyết các kiến nghị của các cơ quan báo chí về: kinh tế báo chí, quy hoạch, quản lý hệ thống báo chí, công nghệ và cơ sở vật chất, kỹ thuật làm báo, bản quyền báo chí. Đồng chí yêu cầu ngay sau Hội nghị, với tinh thần khẩn trương của những người làm báo, các cơ quan báo chí triển khai tích cực, có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm của công tác thông tin, tuyên truyền và những giải pháp đã được Hội nghị thảo luận, thống nhất…

Hương Thủy

Cùng chuyên mục
Quang cảnh Hội nghị.

Cán bộ giữ chức vụ càng cao, càng phải thực hiện nêu gương

(PLVN) -  Một trong ba đột phá đã được Bộ Chính trị xác định tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong nhiệm kỳ Đại đại hội XIII lần này là việc nêu gương của cán bộ, đảng viên với yêu cầu chức vụ càng cao, trọng trách càng lớn thì càng phải thực hiện nêu gương.

Đọc thêm

Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống: Tăng trưởng kinh tế phải đi đôi với bảo đảm an sinh xã hội

Ảnh minh họa.
(PLVN) - Hơn 5 năm qua, đã có hơn 12 triệu lượt hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội; góp phần giúp hơn 2,1 triệu hộ vượt qua ngưỡng nghèo… Kết quả trên đã góp phần quan trọng thực hiện các chủ trương, chính sách, mục tiêu của Đảng, Nhà nước về tăng trưởng kinh tế đi đôi với thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, thể hiện tính ưu việt của chế độ ta.

Tập trung giải quyết khiếu nại, thẩm tra tư cách đại biểu

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu khai mạc Phiên họp thứ 7, Hội đồng Bầu cử Quốc gia.
(PLVN) - Ngày 10/6, chủ trì phiên họp thứ 7 Hội đồng Bầu cử Quốc gia, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Vương Đình Huệ đánh giá, cuộc bầu cử đã thành công rất tốt đẹp; đồng thời chỉ đạo tập trung giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp tục thẩm tra tư cách đại biểu trúng cử.

Đưa Nghị quyết Đại hội Đảng XIII vào cuộc sống: Hà Nội xác định 20 chỉ tiêu chủ yếu

Hà Nội đề cao việc hoàn thiện cơ chế, chính sách phát triển bền vững về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, môi trường… (Ảnh minh họa).
(PLVN) - Thành ủy Hà Nội vừa ban hành Chương trình hành động số 14-CTr/TU thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XVII (nhiệm kỳ 2020-2025) Đảng bộ thành phố, trong đó đề ra 20 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025 để thực hiện trên 4 lĩnh vực kinh tế, văn hóa - xã hội, quy hoạch - đô thị - nông thôn - môi trường và xây dựng Đảng.

Không xác nhận tư cách một người trúng cử ĐBQH khóa XV

Cử tri đã tin tưởng bầu ĐBQH khóa XV. Ảnh minh họa: VTV
(PLVN) - Chiều nay (10/6), thay mặt Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký Nghị quyết số 748/NQ-HĐBCQG về việc công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XV.