Bản tin tư pháp tháng 12: Thủ tướng chủ trì phiên họp chuyên đề xây dựng pháp luật tháng 12/2023

(PLM) - Uỷ ban Thường vụ Quốc hội bổ sung 4 dự án luật cho năm 2024; Hội nghị toàn quốc triển khai công tác tư pháp năm 2024; Ủy ban Kinh tế của Quốc hội, thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đấu giá tài sản;... và các thông tin khác.