Bản tin Tư pháp tháng 11: Thủ tướng chủ trì phiên họp Chính phủ chuyên đề pháp luật tháng 11

(PLM) - Quốc hội thảo luận Dự thảo Luật Thủ đô (sửa đổi) và dự thảo Luật Đấu giá tài sản (sửa đổi);  Bộ trưởng Lê Thành Long trình bày Báo cáo số 587/BC-CP ngày 20/10/2023 của Chính phủ về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật thực hiện Nghị quyết số 101/2023/QH15, Kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XV; 4. Dấu ấn Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11; ... và các thông tin khác.