Nét đẹp của tục xin và cho chữ đầu năm

(PLM) - Trải qua bao đời, đến nay người Việt vẫn duy trì tập tục xin chữ vào ngày đầu năm Tết cổ truyền của dân tộc.