Ký ức Điện Biên Phủ: Những hồi ức của nhân chứng lịch sử

(PLM) - Từng là Bí thư quân sự của Đại tướng, Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, từ năm 1952 đến kết thúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp (1954) là phái viên tác chiến của Bộ Tổng Tham mưu trong các chiến dịch, Đại tá Nguyễn Bội Giong vẫn nhớ như in những kỷ niệm sâu sắc trong chiến dịch Điện Biên Phủ.