Nét đẹp văn hoá đi lễ chùa đầu năm

(PLM) - Từ xưa đến nay, việc đi lễ chùa ngày đầu năm mới đã trở thành nét đẹp văn hóa của người Việt.