Chung tay làm đẹp quê hương.

(PLM) - Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy: “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”. Thấm nhuần lời của Bác, trong những năm qua, tuổi trẻ Thủ đô nói chung, chi đoàn trường mầm non Đồng Trúc, xã Thạch Thất nói riêng luôn phấn đấu phát huy truyền thống, phong trào “Ba sẵn sàng”, “Thanh niên tình nguyện”, thể hiện rõ trách nhiệm ra sức thi đua, sáng tạo góp phần tích cực vào sự nghiệp phát triển, xây dựng chi đoàn vững mạnh.