Thành phố Móng Cái (Quảng Ninh): Công tác bình đẳng giới được thực hiện hiệu quả nhờ mô hình độc đáo

(PLM) - Trong năm 2023, công tác bình đẳng giới đã được cấp uỷ, chính quyền UBND tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đến các địa phương trên địa bàn tỉnh. Trong đó, thành phố Móng Cái nói riêng đã đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Qua đó, giải quyết và hạn chế các vụ việc liên quan đến bạo lực gia đình, phụ nữ và trẻ em gái mang lại những kết quả tích cực.
Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái trao quyết định về công tác cho các nữ cán bộ.
Đồng chí Hoàng Bá Nam - Tỉnh ủy viên, Bí thư Thành ủy Móng Cái trao quyết định về công tác cho các nữ cán bộ.

Mô hình “độc lạ” được triển khai hiệu quả

Thực hiện chiến lược, chương trình Quốc gia về bình đẳng giới, trên cơ sở điều kiện thực tiễn tại địa phương, UBND TP.Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch về thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới và Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới thành phố Móng Cái giai đoạn 2021-2030. Kế hoạch này đã đề ra nhiều mục tiêu, chỉ tiêu mà TP.Móng Cái phấn đấu đạt được.

Cụ thể, kế hoạch đề ra việc 100% các mục tiêu, chỉ tiêu đều bằng hoặc cao hơn các chỉ tiêu, mục tiêu chung của tỉnh; bổ sung một số chỉ tiêu gắn với đặc thù của thành phố như: chỉ tiêu về giải quyết việc làm cho lao động nữ, chỉ tiêu về giáo dục, đào tạo,..

Triển khai kế hoạch này, TP.Móng Cái đã ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 07/02/2023 về thực hiện công tác Bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2023. Tổ chức các hội nghị quán triệt, triển khai kế hoạch tới các phòng, ban, ngành, đoàn thể thành phố và các xã, phường trên địa bàn. Qua đó đã giao nhiệm vụ cụ thể, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện; quan tâm chỉ đạo lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Sau quá trình thực hiện các kế hoạch, nhiều mô hình, công việc, hội thảo hiệu quả đã được triển khai. Trong đó, nổi bật là hoạt động Mô hình bình đẳng giới và phòng ngừa ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới được triển khai đạt hiệu quả. Cụ thể, năm 2021, TP.Móng Cái đã thành lập mô hình câu lạc bộ ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới tại xã Vĩnh Trung. Mô hình ban đầu được triển khai gồm 3 câu lạc bộ thuộc 3 thôn trên địa bàn xã, hiện nay tiếp tục duy trì hoạt động và định hướng phát triển về quy mô và số lượng.

Qua 2 năm triển khai, các câu lạc bộ trên đã thu hút đông đảo thành viên tham gia thúc đẩy việc bình đẳng giới, phòng chống bạo lực giới. Theo đó, đến nay mỗi câu lạc bộ gồm 30 thành viên đã tổ chức 20 buổi nói chuyện chuyên đề về nội dung phòng chống bạo lực gia đình, xây dựng tổ ấm hạnh phúc gia đình, giúp nhau làm kinh tế giỏi... Mô hình tổ chức triển khai sinh hoạt thường xuyên, mỗi một quý các câu lạc bộ tổ chức sinh hoạt 1 lần giúp cho các thành viên được trao đổi học tập kinh nghiệm về sản xuất, cách nuôi dạy con tốt…; Ngoài ra, Câu lạc bộ cũng đã triển khai xây dựng được 1 nhà tạm lánh/1 thôn để phòng ngừa bạo lực gia đình.

Đồng thời, tại câu lạc bộ cũng triển khai các chương trình chia sẻ, giúp đỡ những hội viên phụ nữ nghèo vượt khó trong phát triển kinh tế, phát huy phong trào “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ” và "Phụ nữ làm kinh tế giỏi".

Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục về giới, các chính sách pháp luật về bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ đã được quan tâm, triển khai. Trong năm đã tổ chức 2 hội nghị tập huấn, truyền thông về Bình đẳng giới, phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới cho doanh nghiệp, phụ nữ trong độ tuổi lao động trên địa bàn với hơn 200 lượt người tham gia. Trong đó, thu hút tới 62 đại biểu nam giới (chiếm tỷ lệ 31%) tham gia. Phối hợp với Ban Dân tộc Tỉnh tổ chức 02 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bình đẳng giới tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn (Hải Sơn, Bắc Sơn, Quảng Nghĩa) với trên 150 người tham gia.

Cùng với đó, hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023, ngày 15/11, UBND TP.Móng Cái cũng đã tổ chức Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới tại Trung tâm Truyền thông Văn hóa Thành phố với gần 400 đại biểu tham gia. Tại lễ phát động, TP.Móng Cái đã trao 20 xuất quà, mỗi xuất quà trị giá 1.000.000 đồng tới phụ nữ và trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Lãnh đạo UBND TP.Móng Cái trao quà cho phụ nữ khó khăn tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

Lãnh đạo UBND TP.Móng Cái trao quà cho phụ nữ khó khăn tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2023.

Việc thực hiện tốt công tác bình đẳng giới càng được thể hiện rõ khi nhìn vào kết quả thực hiện Đề án “Phát triển đội ngũ cán bộ khoa học công nghệ, cán bộ nữ, cán bộ trẻ, cán bộ dân tộc thiểu số”.

Cụ thể, số phụ nữ tham gia cấp ủy tại địa phương luôn đạt tỷ lệ cao, cán bộ nữ tham gia Ban Thường vụ là 02/11 người, đạt 18,2%; Nữ tham gia BCH Đảng bộ Thành phố: 15/42 người, chiếm tỷ lệ 35,7%. Nữ tham gia BCH Đảng bộ xã, phường: 52/203 người, chiếm tỷ lệ 25,6%. Trong đó, có 02 người là Bí thư Đảng ủy xã, phường, 05 người là Phó Bí thư Đảng ủy xã, phường. Đặc biệt, Thành phố cũng có 01/04 đồng chí là lãnh đạo UBND Thành phố, chiếm tỷ lệ 25%.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp, phát huy kết quả đạt được

Nhằm phát huy kết quả đạt được, UBND TP.Móng Cái cho biết, sẽ tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, giai đoạn 2021-2025; Chương trình phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới giai đoạn 2021-2025, Chương trình truyền thông về bình đẳng giới đến năm 2030,… Thành phố sẽ tiếp tục triển khai, nhân rộng các mô hình về bình đẳng giới, tập trung mô hình: ngăn ngừa, giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới (tại xã Vĩnh Trung); chống tảo hôn, ép kết hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số.

Cùng với đó, đẩy mạnh truyền thông, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục chính sách, pháp luật về bình đẳng giới. Tuyên truyền thực hiện chính sách, pháp luật, chương trình về bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ: Luật Bình đẳng giới; Bộ luật Lao động; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Tăng cường công tác phối hợp liên ngành nhằm thực hiện tốt công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. Thực hiện đầy đủ nội dung quy định tại Quy chế phối hợp liên ngành phòng chống bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh (Quyết định số 2996/QĐ-UBND ngày 06/9/2021); chủ động phối hợp với các ngành chức năng và xã, phường trong việc tiếp nhận, bàn giao, tư vấn, trợ giúp trẻ em bị xâm hại, nạn nhân bị bạo lực trên cơ sở giới.

Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội, Phòng Y tế và Trung tâm Y tế Thành phố về thúc đẩy thực hiện bình đẳng giới nhằm kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh./.